23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
22.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271

Udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod år 2030


DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271

OpgavebeskrivelseOpgaven er - gennem et professionelt blik udefra og en inddragende proces - at udforme og skabe opbakning til en udviklingsplan for turismen på Bornholm mod år 2030. Planen skal indeholde en ambition for turismen på Bornholm i 2028, definere udviklingsbehov samt anbefalinger til indsatser og tiltag, der bringer Bornholm op i den næste liga som helstøbt, international helårsdestination af høj kvalitet, og som samtidig understøtter en bæredygtig udvikling.
Planen skal omfatte hele destinationen Bornholm. Inden for to snævert definerede geografiske områder indgår det som en del af opgaven at udforme mere detaljerede planer for den fysiske udvikling.
Bornholm har gennem en årrække opbygget styrkepositioner inden for særligt føde-vareområdet og er godt på vej til at udvikle endnu en styrkeposition inden for outdoorturisme. Større investeringer og en række generelle tiltag inden for særligt klima/miljø og kultur/kunsthåndværk er i gang. Planen skal forholde sig til videreudviklingen af styrkepositionerne på Bornholm og specifikt udforme delstrategier for udvikling af nye helårsbaserede styrkepositioner, som kan kapitalisere turismemæssigt på de generelle tiltag inden for især klima/miljø og kultur/kunsthåndværk.
Opgavens hovedleverance er en dokumenteret og forankret udviklingsplan for tu-rismen på Bornholm mod år 2030. Opgaven består af tre delleverancer:
1. Leverance 1: Delrapport med en kvalitetsvurdering af Bornholm som helårsbaseret turismedestination samt angivelse af udviklingsbehov og potentialer ud fra markedsmuligheder og internationale benchmark inden for udvalgte styrkepositioner.
2. Leverance 2: Udviklingsplan for turismen på Bornholm mod år 2030 gennemført i en inddragende proces og godkendt af styregruppen. Nedslag for to geografisk afgrænsede områder.
3. Leverance 3: Delstrategi i form af en powerpointpræsentation med koncepter og redskaber mål-rettet erhvervsaktører for opbygning af nye helårsbaserede styrkepositioner inden for grøn, bæredygtig turisme og kultur/kunsthåndværk.
Der henvises til vedhæftede dokument.
Annonceret22. oktober 2020 11:00:00 CEST
Deadline19. november 2020 12:00:00 CET
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformOffentligt/åbent udbud
CPV kode85312320
MyndighedstypeAndet
Skønnet kontraktsum750 000,00

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmaterialehttps://www.kystognaturturisme.dk/sites/kystognaturturisme.com/files/2020-10/Udbud_Udviklingsplan%20for%20Bornholm.pdf

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierØkonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterierTildeling af opgaven sker på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud bedømmes ud fra følgende underkriterier med dertilhørende vægte:
1) Pris: 20 pct.
2) Kvalitet: 80 pct.

Ad 1) Følgende elementer indgår i evalueringen af prisen:
• Den samlede pris for tjenesteydelsen

Ad 2) Følgende elementer indgår ligeligt i evalueringen af tilbuddets kvalitet:
• Kvalitet i løsningsbeskrivelse, opgaveforståelse, tilgang og metode. Ordregiver vil foretage en samlet helhedsvurdering af tilbudsgivers beskrivelse af tilgang til løsning af opgaven, de konkrete forslag til løsning af de forskellige delleverancer skitseret i udbuddet, anvendte metoder samt forslag til rapportering.
• Kvalifikationer og leveringssikkerhed. Ordregiver vil lægge vægt på, at tilbudsgiver har en projektorganisation med en tilstrækkelig erfaring, faglig bredde og dybde til at kunne gennemføre en kvalificeret løsning af opgaven. Heri indgår en vurdering af de til opgaven allokerede nøglemedarbejderes kompetencer og erfaringer set i forhold til løsning af hver delopgave. Endelig vil ordregiver lægge vægt på, at der i lyset af den udbudte opgave demonstreres en hensigtsmæssig og effektiv organisation, som indeholder klare og logiske kompetence- og ansvarsforhold.
Udvælgelseskriterier

Kontaktperson

NavnClaudia Andersen
Telefon+45 28181016
E-mailcra@kystognaturturisme.dk

Ordregiver

NavnDEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271
AdresseSkeelslundvej 99
9940 Aabybro
DK
Telefon+45 23329009
E-mailinfo@kystognaturturisme.dk
WWWwww.kystognaturturisme.dk

Modtager af tilbud

Adresse for modtagelse af tilbudcra@kystognaturturisme.dk

Send til en kollega

0.031