23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 225-552580
Offentliggjort
18.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

VIF - Vestegnens Indkøbsforum

EU-udbud: kompressionsstrømper


VIF - Vestegnens Indkøbsforum

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: VIF - Vestegnens Indkøbsforum
CVR-nummer: 909090901
Postadresse: NA
By: Høje Tåstrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Blak
E-mail: piabl@htk.dk
Telefon: +45 29616018
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://htk.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330936
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Albertslund Kommune
CVR-nummer: 66137112
Postadresse: Nordmarks Alle
By: Albertslund
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2620
Land: Danmark
Kontaktperson: Gül Kilic
E-mail: gul.bahar.kilic.corap@albertslund.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.albertslund.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Brøndby Kommune
CVR-nummer: 65113015
Postadresse: Park Allé 160
By: Brøndby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Neubert
E-mail: madne@brondby.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.brondby.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Dragør Kommune
CVR-nummer: 12881517
Postadresse: Kirkevej 7
By: Dragør
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2791
Land: Danmark
Kontaktperson: Ronni Klarskov
E-mail: ronnik@dragoer.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.dragoer.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Glostrup Kommune
CVR-nummer: 65120119
Postadresse: Rådhusparken 2
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Jan Starup
E-mail: Jan.Starup@glostrup.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.glostrup.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hvidovre Kommune
CVR-nummer: 55606617
Postadresse: Hvidovrevej 278
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontaktperson: Kim Nielsen
E-mail: kni@hvidovre.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.hvidovre.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Høje-Taastrup Kommune
CVR-nummer: 19501817
Postadresse: Bygaden 2
By: Høje-Taastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2630
Land: Danmark
E-mail: piabl@htk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.htk.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ishøj Kommune
CVR-nummer: 11931316
Postadresse: Ishøj Store Torv 20
By: Ishøj
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2635
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Roslef
E-mail: srr@ishoj.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ishoj.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre Kommune
CVR-nummer: 65307316
Postadresse: Rødovre Parkvej 150
By: Rødovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2610
Land: Danmark
Kontaktperson: Alex Nielsen
E-mail: cn13151@rk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rk.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tårnby Kommune
CVR-nummer: 20310413
Postadresse: Amager landevej 76
By: Kastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2770
Land: Danmark
Kontaktperson: Anny Simonsen
E-mail: aje.of@Taarnby.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.taarnby.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vallensbæk Kommune
CVR-nummer: 19583910
Postadresse: Vallensbæk Stationstorv 100
By: Vallensbæk
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2665
Land: Danmark
Kontaktperson: Sussi Herløv Jensen
E-mail: shj@vallensbaek.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.vallensbaek.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=281510&B=VIF
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=281510&B=VIF
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud: kompressionsstrømper

Sagsnr.: 20/17791
II.1.2) Hoved-CPV-kode
18317000 Sokker
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vestegnens Fællesindkøbsforum (VIF) udbyder opmåling og køb af kompressionsstrømper.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18310000 Underbeklædning
18316000 Strømpebenklæder
33141700 Ortopædiske artikler
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Vestegnens Fællesindkøbsforum (VIF) udbyder opmåling og køb af kompressionsstrømper.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har med baggrund i økonomiske-, og markedsmæssige hensyn vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at foretage en sådan opdeling, da dette ikke skønnes at give yderligere virksomheder mulighed for at afgive tilbud. Ordregiver har ligeledes konkret vurderet at det ikke er den bedste løsning og opdele i særskilte delkontrakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgiver må ikke have noget forbehold i revisionsbemærkningerne de sidste 2 regnskabsperioder.

- Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i de sidste 2 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver må ikke have noget forbehold i revisionsbemærkningerne de sidste 2 regnskabsperioder.

- Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i de sidste 2 regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan oplyse følgende:

- Mindst 1 reference for leverancer af tilsvarende karakter som under delaftalen.

Under fanen ”Udvælgelseskriterier” i ESPD angives referencerne. Referencelisten skal indeholde følgende:

- En beskrivelse af aftalen og de udførte opgaver i forbindelse med aftalen.

- Rammeaftalens værdi i DKK.

- Kundenavn, inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan oplyse følgende:

- Mindst 1 reference for leverancer af tilsvarende karakter som under delaftalen.

Under fanen ”Udvælgelseskriterier” i ESPD angives referencerne. Referencelisten skal indeholde følgende:

- En beskrivelse af aftalen og de udførte opgaver i forbindelse med aftalen.

- Rammeaftalens værdi i DKK.

- Kundenavn, inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 189-455556
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 15/06/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/12/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2025

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2020

Send til en kollega

0.05