23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 227-558593
Offentliggjort
20.11.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Aalborg Universitet

Udbud af dynamisk indkøbssystem vedr. konsulenter til HR-ydelser


Aalborg Universitet

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Universitet
CVR-nummer: 29102384
Postadresse: Fredrik Bajers Vej 7K
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Wulff
E-mail: hwu@adm.aau.dk
Telefon: +45 99409514
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79194dd8-17f3-4d4e-8c49-ad3fe2405bce/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af dynamisk indkøbssystem vedr. konsulenter til HR-ydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af dynamisk indkøbssystem indenfor konsulenter til HR-ydelser, opdelt i 10 kategorier:

1) Leder og ledelsesudvikling

2) Organisationsudvikling

3) Personlig udvikling

4) Projekt- og proceskompetencer

5A. Rekruttering, executive rekruttering

5B. Rekruttering, almindelig rekruttering

6A. Psykisk arbejdsmiljø, psykologisk rådgivning

6B. Psykisk arbejdsmiljø, generelt psykisk arbejdsmiljø

6C. Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøcertificeret bistand

7) Medarbejderudvikling.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Leder og ledelsesudvikling

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
80570000 Uddannelsestilbud til personlig udvikling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulenter indenfor leder- og ledelsesudvikling, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Tilrettelæggelse og afviklingh af personlige udviklingsforløb

— Tilrettelæggelse og afvikling af teamudviklingsforløb

— Samtaler og rådgivning

— Talentudvikling

— Kurser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1 X 12 mdr.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Bekrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i del IV: Supplerende oplkysninger, afsnit VI.3), yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Organisationsudvikling

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
80570000 Uddannelsestilbud til personlig udvikling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for organisationsudvikling, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Organisationsanalyser

— Organisationsændringer

— Optimering

— Strategiarbejde

— Procesfacilitering.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrievsle af det duýnamiske indkøbssystem findes i del IV: Supplerende oplysninger, sáfsnit VI 3), yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Personlig udvikling

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
80570000 Uddannelsestilbud til personlig udvikling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for personlig udvikling, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Tilrettelæggelse af aktiviteter/forløb/samtaler mv. på individniveau

— Tilrettelæggelse af aktiviteter/forløb/samtaler mv. på gruppeniveau

— Fx konflikthåndtering, stresshåndtering, kommunikation, kulturforståelse osv.

— Kurser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3), yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Projekt- og proceskompetencer

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71248000 Projektledelse og –dokumentation
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og Københav

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for projekt- og proceskompetencer, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Tilrettelæggelse og afvikling af (videre-)uddannelse til projejktledelse, blandt andet: PRINCE2, ITIL, IPMA, PMI, SCRUM m.fl, bl.a. til følgende funktioner: Projektdeltager, projektleder, styregruppemedlem, program- og porteføljestyring, procesfacilitering

— Supervision af ovenstående.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3), yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

5A. Rekruttering, executive rekruttering

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79600000 Rekrutteringstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for executive rekruttering, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Rekruttering til AAUs øverste ledelse

— Stillingsanalyser

— Search & selection

— Test, profiler, analyser mv.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60-90
Pris - Vægtning: 10-40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3), yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

5B. Rekruttering, almindelig rekruttering

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79600000 Rekrutteringstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for almindelig rekruttering, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Stillingsanalyser

— Search & selection

— Test, profiler, analyser mv.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3), yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

6A. Psykisk arbejdsmiljø, psykologisk rådgivning

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for psykologisk rådgivning, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Psykologisk rådgivning og konsultation af medarbejdere i individuelle forløb vedr. arbejdsrelaterede problemstillinger

— Telefonisk og tilstedeværende psykologisk bistand ved akutte traumatiske hændelser

— Rådgivning og vejledning til ledelsen og debriefing af involverede mv. samt opfølgning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3), yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

6B. Psykisk arbejdsmiljø, generelt psykisk arbejdsmiljø

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for generelt psykisk arbejdsmiljø, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Psykologisk rådgivning og konsultation af medarbejdere i individuelle forløb vedr. arbejdsrelaterede problemstillinger

— Tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser og redegørelser

— Diverse undersøgelser, oplæg, udredninger, analyser, persontest mv. vedr. trivsel på individ og gruppeniveau

— Rådgivning ifm. konflikthåndtering.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3), yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

6C. Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøcertificeret bistand

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og Københav

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for arbejdsmiljøcertificeret bistand, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser og redegørelser som følge af eksempelvis undersøgelsespåbud fra arbejdstilsynet

— Arbejdsmiljøcertificeret rådgivning og støtte

— Diverse undersøgelser, oplæg, udredninger, analyser, persontest mv. vedr. trivsel på individ og gruppeniveau

— Rådgivning ifm. konflikthåndtering.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3), yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

7) Medarbejderudvikling

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for medarbejderudvikling, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Tilrettelæggelse og afholdelse af faglige kurser og undervisningstilbud rettet mod alle typer af funktioner, opgaver, stillinger osv.

— Kurser

— Undervisning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3), yderligere oplysninger.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 172-352534
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Discprofiler

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/11/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Disc Nordic
CVR-nummer: 38486020
By: Taastrup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem DIS.

1) Teknik:

Det dynamiske indkøbssystem, DIS, er udviklet på en Java-baseret platform, der tilgås via Internettet.

Platformen kan tilgås fra alle almindelige webbrowsere og kan ligeledes tilgås via PC’er, tablets og lignende.

Der stilles ikke nogen særlige tekniske krav for at tilgå platformen, der derfor er åben for alle interesserede leverandører.

2) Tilmelding til DIS:

- Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode iht. udbudslovens § 101, og oprettelsen af systemet skal derfor udbydes i et almindeligt EU-udbud.

- Et dynamisk indkøbssystem kan opdeles i kategorier, og til hver kategori kan der opstilles specifikke egnethedskrav.

Egnethedskrav er de krav, der stilles til leverandørerne for, at de kan blive optaget på systemet.

2.1. EU-udbud af DIS:

Når DIS oprettes via EU-udbud, foregår det som begrænset udbud, hvor alle de leverandører, der lever op til de stillede egnethedskrav, gives adgang til systemet efter udløbet af fristen for ansøgning, og efter at ordregiver har færdigbehandlet de modtagne ansøgninger.

Der skal ikke afgives tilbud i forbindelse med etableringen af et DIS, idet tilbud først afgives i forbindelse med afholdelse af miniudbud efter DIS-platformens etablering.

I forbindelse med det EU-udbud, der gennemføres for at oprette systemet, skal tilbudsgiverne således alene udfylde et ESPD-dokument samt aflevere dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-dokumentet.

2.2. Efterfølgende optag af leverandører:

DIS er åben for optag af egnede leverandører i hele systemets levetid, også efter EU-udbuddets afslutning.

Hvis en leverandør lever op til de stillede egnethedskrav har leverandøren, i hele systemets levetid, fri adgang til at blive optaget i systemet.

Anmodning om optagelse sker, ved at ansøgerne går ind på www.pidis.dk og herefter søger om optagelse via selve systemet.

Der skal i forbindelse med ansøgning om optagelse på systemet afleveres et udfyldt ESPD (findes i systemet) samt dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet (for danske tilbudsgivere vil det sige at der skal afleveres en serviceattest).

3) Omkostninger / forpligtelser som leverandør på DIS:

Det er gratis for leverandørerne at være optaget på DIS, og det er frit for leverandøren, om denne ønsker at forblive leverandør på DIS i hele systemets levetid, eller om leverandøren på et tidspunkt ønsker at træde ud af systemet.

Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til egnethedskravene eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, vil leverandøren blive udelukket af systemet.

I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse på systemet, når leverandøren igen lever op til egnethedskravene eller ikke længere er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.

Leverandøren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD-dokument og/eller fornyet dokumentation på ordregivers anmodning.

4) Hvordan får man en ordre gennem DIS? Ordregiver vil, når et indkøb skal foretages via DIS, afholde et miniudbud for alle de leverandører, der er optaget i den kategori, som ordregiver ønsker at handle inden for.

Når man som leverandør er optaget i DIS vil man få besked hver gang, der oprettes et miniudbud inden for en af de kategorier, man er optaget i.

Disse miniudbud har man som leverandør mulighed for at byde på gennem systemet, og hvis man er den leverandør, der har afgivet det bedste tilbud i henhold til det eller de tildelingskriterier, der er beskrevet i forbindelse med miniudbuddet, vil man få tildelt ordren.

Alle processer foregår elektronisk og gennem DIS-platformen.

Hvis man er tilmeldt flere ordregivere i DIS, vil man kunne se alle tilgængelige miniudbud via det samme log-in.

Det er ligeledes muligt at se hvilke ordregivere, der ellers er tilmeldt systemet og, hvis relevant, ansøge direkte om optagelse i deres DIS.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/11/2020

Send til en kollega

0.048