23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 228-561323
Offentliggjort
23.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Levering, installation og idriftsættelse af konventionelt DR-udstyr til 2 stk. traumestuer (del 2)

(26.03.2021)
Swemac Vision AB
Colgatan 1
SE-58335 Linköping

Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. konventionelle DR-rum (del 1)

(26.03.2021)
Santax Medico A/S
Bredskifte Allé 11
8210 Århus

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. konventionelt DR-rum på Frederiksberg Hospital

(29.03.2021)
Santax Medico A/S
Bredskifte Allé 11
8210 Århus

Opdateringer

Rettelse
(27.11.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 22-12-2020
Time: 13:00
Læses:
Dato: 29-12-2020
Time: 13:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 22-12-2020
Time: 13:00
Læses:
Dato: 29-12-2020
Time: 13:00

Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. konventionelle DR-rum (del 1) og konventionelt DR-udstyr til 2 stk. traumestuer (del 2)


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Sørensen
E-mail: sanne.frydendal.soerensen@regionh.dk
Telefon: +45 38665807
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=286283&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=286283&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. konventionelle DR-rum (del 1) og konventionelt DR-udstyr til 2 stk. traumestuer (del 2)

Sagsnr.: 2872 2873
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33111000 Røntgenapparatur
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. konventionelle DR-rum (delaftale 1), hvor følgende konventionelle røntgenundersøgelser af børn og voksne skal kunne foretages: Alle former for stående, siddende og liggende optagelser samt sengeoptagelser af thorax, abdomen og alle knogleoptagelser. Udstyret skal være særligt optimeret til børneoptagelser samt småknogler. Herudover også optagelser med horisontal og axial strålegang, samt liggende og stående skoliose og Longleg (spotmåling) optagelser, samt konventionelt DR-udstyr til 2 stk. traumestuer (delaftale 2), hvor følgende konventionelle røntgenundersøgelser af børn og voksne skal kunne foretages: Alle liggende optagelser samt sengeoptagelser af thorax og bækken.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. konventionelle DR-rum (del 1)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
33111800 Røntgendiagnostikanlæg
33124200 Udstyr til røntgendiagnostik
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. konventionelle DR-rum (delaftale 1), hvor følgende konventionelle røntgenundersøgelser af børn og voksne skal kunne foretages: Alle former for stående, siddende og liggende optagelser samt sengeoptagelser af thorax, abdomen og alle knogleoptagelser. Udstyret skal være særligt optimeret til børneoptagelser samt småknogler. Herudover også optagelser med horisontal og axial strålegang, samt liggende og stående skoliose og Longleg (spotmåling) optagelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)</span>Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Serviceoptioner, uddannelsesoptioner samt optioner på yderligere komplette leverancer

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering, installation og idriftsættelse af konventionelt DR-udstyr til 2 stk. traumestuer (del 2)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
33111800 Røntgendiagnostikanlæg
33124200 Udstyr til røntgendiagnostik
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering, installation og idriftsættelse af konventionelt DR-udstyr til 2 stk. traumestuer (delaftale 2), hvor følgende konventionelle røntgenundersøgelser af børn og voksne skal kunne foretages: Alle liggende optagelser samt sengeoptagelser af thorax og bækken.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Serviceoptioner og uddannelsesoptioner.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er vilkår om databehandleraftale.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/12/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/12/2020
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2020

Send til en kollega

0.047