23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 232-569806
Offentliggjort
27.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fællesindkøb Fyn

Vindere

Genudbud af EU-udbud 2020 - levering af kompressionsprodukter

(29.03.2021)
Sahva A/S
Borgervænget 5-7
2100 København Ø

Genudbud af EU-udbud 2020 - levering af kompressionsprodukter


Fællesindkøb Fyn

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Fyn
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Faaborgvej 19
By: Gislev
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5854
Land: Danmark
Kontaktperson: Ghariba Khalaf
E-mail: gkhal@fmk.dk
Telefon: +45 72531184
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/143760863.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn Kommune
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: fmk@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmk.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Kommune
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: kommune@kerteminde.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kerteminde.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Langeland Kommune
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: post@langelandkommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.langelandkommune.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordfyns Kommune
By: Bogense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: post@nordfynskommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nordfynskommune.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Kommune
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: kommune@nyborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nyborg.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/143760863.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/143760863.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af EU-udbud 2020 - levering af kompressionsprodukter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af kompressionsprodukter (til arm og ben) til borgere i Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Langeland, Nordfyns og Kerteminde kommuner. Kompressionsprodukter er hjælpemidler, der er omfattet af servicelovens § 112, hvorfor ordregiver tager forbehold for omsætningen som beskrevet i punkt 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet og udkast til rammeaftale § 1.

Foruden levering af kompressionsprodukter, dækker rammeaftalen desuden måltagning af borgere, hvor ordregiver vurderer det nødvendigt, jf. aftalebilag B - Kravspecifikation.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18315000 Strømper
18317000 Sokker
33100000 Medicinsk udstyr
33141700 Ortopædiske artikler
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af kompressionsprodukter (til arm og ben) til borgere i Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Langeland, Nordfyns og Kerteminde kommuner. Kompressionsprodukter er hjælpemidler, der er omfattet af servicelovens § 112, hvorfor ordregiver tager forbehold for omsætningen som beskrevet i punkt 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet og udkast til rammeaftale § 1.

Foruden levering af kompressionsprodukter, dækker rammeaftalen desuden måltagning af borgere, hvor ordregiver vurderer det nødvendigt, jf. aftalebilag B - Kravspecifikation.

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav varerne skal opfylde, henvises til udbudsmaterialets tilbudsliste (Aftalebilag C - Tilbudsliste) og kravspecifikation (Aftalebilag B - Kravspecifikation), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Den udbudte rammeaftale forudsættes indgået med 1 leverandør. Der kræves indgået databehandleraftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der kræves en årlig omsætning af kompressionsstrømper, tillæg samt måltagning på sammenlagt min. 2 mio. DKK for hvert af sidste 2 underskrevne årsregnskaber. Dokumentationen skal være attesteret via en revisionserklæring, såfremt tilbudsgiver ikke har en anden valideret dokumentation.

Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver dokumenterer, at tilbudsgiver har den forholdsmæssige fornødne positive omsætning på 2 mio. DKK inden for ovennævnte område via revisionserklæring eller tilsvarende.

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der kræves en årlig omsætning af kompressionsstrømper, tillæg samt måltagning på sammenlagt min. 2 mio. DKK for hvert af sidste 2 underskrevne årsregnskaber. Dokumentationen skal være attesteret via en revisionserklæring, såfremt tilbudsgiver ikke har en anden valideret dokumentation.

Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver dokumenterer, at tilbudsgiver har den forholdsmæssige fornødne positive omsætning på 2 mio. DKK inden for ovennævnte område via revisionserklæring eller tilsvarende.

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste med angivelse af minimum 2 sammenlignelige leverancer med hvem tilbudsgiver har en igangværende aftale, eller en aftale der er afsluttet inden for de sidste 3 år, for så vidt angår levering af kompressionsprodukter samt rådgivning i forbindelse hermed, herunder bl.a. måltagning. Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har solgt samme produkter/ydelser som produkterne/ydelserne på den udbudte aftale og hvor volumen på aftalen på årsbasis er ca. den samme (eller højere) som på den udbudte aftale. Tilbudsgiver bedes angive kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e-mail) for hver enkelt reference i ESPD´et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referenceliste med angivelse af minimum 2 sammenlignelige leverancer med hvem tilbudsgiver har en igangværende aftale, eller en aftale der er afsluttet inden for de sidste 3 år, for så vidt angår levering af kompressionsprodukter samt rådgivning i forbindelse hermed, herunder bl.a. måltagning. Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har solgt samme produkter/ydelser som produkterne/ydelserne på den udbudte aftale og hvor volumen på aftalen på årsbasis er ca. den samme (eller højere) som på den udbudte aftale. Tilbudsgiver bedes angive kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e-mail) for hver enkelt reference i ESPD´et.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/12/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/12/2020
Tidspunkt: 23:59
Sted:

Tilbuddene åbnes via Mercells udbudsportal efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbuddene åbnes via Mercells udbudsportal efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/11/2020

Send til en kollega

0.047