23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 238-588204
Offentliggjort
07.12.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

2 stk. catalyst opgraderinger af eksisterende Allura Xper FD10 angiosystemer til Azurion 7 C12 til Rigshospitalets rum 14.1 og 14.2 på Hjertemedicinsk Klinik

(07.12.2020)
Philips Danmark A/S
Gammel Kongevej 60
1850 Frederiksberg

2 stk. catalyst opgraderinger af eksisterende røntgenudstyr til Azurion 7 C12 til Rigshospitalets rum 14.1 og 14.2 på Kardiologisk Laboratorium

(23.12.2020)
Philips Danmark A/S
Gammel Kongevej 60
1850 Frederiksberg

2 stk. catalyst opgraderinger af eksisterende Allura Xper FD10 angiosystemer til Azurion 7 C12 til Rigshospitalets rum 14.1 og 14.2 på Hjertemedicinsk Klinik


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Sørensen
E-mail: sanne.frydendal.soerensen@regionh.dk
Telefon: +45 38665807
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

2 stk. catalyst opgraderinger af eksisterende Allura Xper FD10 angiosystemer til Azurion 7 C12 til Rigshospitalets rum 14.1 og 14.2 på Hjertemedicinsk Klinik

Sagsnr.: 2972
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33111721 Udstyr til digital angiografi
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

2 stk. catalyst opgraderinger af eksisterende Allura Xper FD10 angiosystemer til Azurion 7 C12 til Rigshospitalets rum 14.1 og 14.2 på Hjertemedicinsk Klinik.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 11 338 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
33124200 Udstyr til røntgendiagnostik
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

2 stk. catalyst opgraderinger af eksisterende Allura Xper FD10 angiosystemer til Azurion 7 C12 til Rigshospitalets rum 14.1 og 14.2 på Hjertemedicinsk Klinik.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Opgraderingerne af eksisterende Allura Xper FD10 angiosystemer til Azurion 7 C12 på Rigshospitalet foretages som suppleringskøb og er således omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. udbudsloven § 81, stk. 1, nr. 2. idet opgraderingen af eksisterende system til Azurion 7 C12 er en supplerende leverance fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse/udvidelse af allerede eksisterende installation, hvor et skifte af leverandør ville gøre det nødvendigt for Region Hovedstaden at indkøbe varer, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed ville medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssig store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

2 stk. catalyst opgraderinger af eksisterende Allura Xper FD10 angiosystemer til Azurion 7 C12 til Rigshospitalets rum 14.1 og 14.2 på Hjertemedicinsk Klinik

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/12/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Philips Danmark A/S
CVR-nummer: 43253018
Postadresse: Gammel Kongevej 60
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1850
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 11 338 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/12/2020

Send til en kollega

0.078