23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 247-610502
Offentliggjort
18.12.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Ringkøbing-Skjern Kommune

Vindere

Stomi

(29.03.2021)
Kirstine Hardam A/S
Fabersvej 15
7500 Holstebro

Urologi

(29.03.2021)
Mediq Danmark A/S
Kornmarksvej 15
2605 Brøndby

Opdateringer

Rettelse
(29.01.2021)

II.1.4)
I stedet for:
Udbud på stomi- og urologi hjælpemidler til Ringkøbing-Skjern Kommune
Læses:
Udbud på stomi- og urologi hjælpemidler til Ringkøbing-Skjern Kommune version 2

II.1.1)
I stedet for:
Udbud stomi & urologi
Læses:
Udbud stomi & urologi version 2

Rettelse
(03.02.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 04-02-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 26-02-2021
Time: 12:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 04-02-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 26-02-2021
Time: 12:00

Rettelse
(12.02.2021)

II.1.4)
I stedet for:
Udbud på stomi- og urologi hjælpemidler til Ringkøbing-Skjern Kommune version 2
Læses:
Ny version af tilbudslisten (Bilag 2: Tilbudsliste stomi- og urologi 2021-version 3).
Ændrede positioner i tilbudslisten er markeret med rød skrift. Positioner i tilbudslisten markeret med blå skrift indikerer at positionen enten er udgået eller er lagt sammen med en anden tilsvarende position. Der skal ikke afgives tilbud på positioner markeret med blå skrift, hvorfor volumen også er fjernet. Positionsnumre markeret med blå skrift bliver dog, af hensyn til overblikket ikke fjernet.

Rettelse
(19.02.2021)

II.1.4)
I stedet for:
Ny version af tilbudslisten (bilag 2, tilbudsliste stomi- og urologi 2021-version 3).
Ændrede positioner i tilbudslisten er markeret med rød skrift. Positioner i tilbudslisten markeret med blå skrift indikerer at positionen enten er udgået eller er lagt sammen med en anden tilsvarende position. Der skal ikke afgives tilbud på positioner markeret med blå skrift, hvorfor volumen også er fjernet. Positionsnumre markeret med blå skrift bliver dog, af hensyn til overblikket ikke fjernet.
Læses:
Ny version af tilbudslisten (bilag 2, tilbudsliste stomi- og urologi 2021-version 4).
Ændrede positioner i tilbudslisten er markeret med rød skrift. Positioner i tilbudslisten markeret med blå skrift indikerer at positionen enten er udgået eller er lagt sammen med en anden tilsvarende position. Der skal ikke afgives tilbud på positioner markeret med blå skrift, hvorfor volumen også er fjernet. Positionsnumre markeret med blå skrift bliver dog, af hensyn til overblikket ikke fjernet.

Udbud på stomi & urologi


Ringkøbing-Skjern Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringkøbing-Skjern Kommune
CVR-nummer: 29189609
Postadresse: Ved Fjorden 6
By: Ringkøbing
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 6950
Land: Danmark
Kontaktperson: Holger Østergaard
E-mail: holger.ostergaard@rksk.dk
Telefon: +45 99741943
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/145109719.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.rksk.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/145109719.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/145109719.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på stomi & urologi

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud på stomi- og urologi hjælpemidler til Ringkøbing-Skjern Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 900 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Stomi

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33141200 Katetre
33141210 Ballonkatetre
33141615 Urinposer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Ringkøbing

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud på stomi til Ringkøbing-Skjern Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Urologi

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33141200 Katetre
33141210 Ballonkatetre
33141615 Urinposer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Ringkøbing

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud på urologiprodukter til Ringkøbing-Skjern Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Erklæring om eller dokumentation for erhvervsansvarsforsikring på mindst 5 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Referencer fra evt. lignende aftaler, bilag 1

- En redegørelse over tilbudsgivers eventuelle underleverandører, bilag 1

- Beskrivelse af virksomhedsprofil, bilag 1.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/02/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/02/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/12/2020

Send til en kollega

0.093