23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 247-612270
Offentliggjort
18.12.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Syddanmark

Vindere

(18.12.2020)
GE Healthcare Danmark A/S
Park Alle 295
2605 Brøndby

GE kontrakt

(08.01.2021)
GE Healthcare Danmark A/S
Park Alle 295
2605 Brøndby

GE kontrakt


Region Syddanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Westphal Rasmussen
E-mail: Morten.rasmussen@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

GE kontrakt

Sagsnr.: 20/6687
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33112000 Billeddannelsesudstyr til ekkografi-, ultralyds- og dopplerundersøgelser
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt omfatter køb, levering, installation, implementering og vedligeholdelse af database samt applikationen til et af Region Syddanmarks ekkokardiografiske systemlandskaber, samt undervisning i brugen heraf.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 560 234.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33112000 Billeddannelsesudstyr til ekkografi-, ultralyds- og dopplerundersøgelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark, Sygehus Lillebælt, har tvingende behov for indgåelse af kontrakten på grund af følgende forhold:

1) Region Syddanmark, Sygehus Lillebælt, har foretaget en analyse og en vurdering af, om det vil være muligt, at konsolidere de 2 nuværende applikationer, der håndterer ekkokardiografi undersøgelser (ultralydskanning af hjertet). Dette er dog ikke muligt grundet den fortsatte store binding, der er mellem ultralydskannere og de tilhørende applikationer.

Leverandørens proprietære data, der leveres fra skannere til applikationerne, vises og behandles optimalt på den tilhørende applikation, hvorfor der ellers vil være risiko for manglende data, der kan medføre risiko for patientsikkerheden.

Endvidere vil en konsolidering medføre væsentlig ringere forhold for kliniker ift. at kunne læse og behandle tidligere undersøgelser. Det er essentielt at klinikkerne har den nødvendige datakvalitet til rådighed af hensyn til præcis og korrekt diagnosticering.

2) GE's skannere udgør en væsentlig del af RSD skannerpark, og en udskiftning af dem vil ikke være en realistisk mulighed.

3) Det er en nødvendighed, at leverancen sker hurtigst muligt af hensyn til sikring af en stabil drift. Den nuværende database fra GE er EOL og kører på forældede server, og der er derfor en forøget risiko for nedbrud, hvilket kompromittere patientsikkerheden, eftersom der kan ske uoprettelig skade ved et nedbrud og patienternes data permanent vil gå tabt.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen indeholder elementer af både rammeaftale og offentlig kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor. Udbuddet er ikke omfattet af direktivet.

Forklaring:

Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse:

- Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:

- manglende konkurrence af tekniske årsager

Forklaring:

Region Syddanmark har foretaget en analyse af de tekniske- og praktiske forhold, og er i den forbindelse nået til den konklusion, at bindingen mellem skannere og applikationer er så stor, at det for nuværende kun vil være den valgte leverandør der kan opfylde Region Syddanmarks behov, på en sådan måde, at det ikke går ud over datakvaliteten og dermed patientsikkerheden.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
17/09/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: GE Healthcare Danmark A/S
CVR-nummer: 26527791
Postadresse: Park Alle 295
By: Brøndby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 2 560 234.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 560 234.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/12/2020

Send til en kollega

0.032