23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 251-630268
Offentliggjort
24.12.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Vindere

(24.12.2020)
MILabs
Utrecht

Procurement of an U-CT(UHR)-OI(FLT/BLT)


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Anker Engelunds Vej 1
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikkel Bjerregaard Jensen
E-mail: mbjje@dtu.dk
Telefon: +45 45252525
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dtu.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Procurement of an U-CT(UHR)-OI(FLT/BLT)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der skal indkøbes udstyr der kan anvendes til ultra højopløst billedkvalitet computer tomografi (CT) skanninger og bioluminscens og fluorescens skanning af eksperimentelle forsøgsdyr som mus og rotter.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 550 000.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33115100 CT-scannere
73120000 Eksperimentel udvikling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der ønskes indkøbt én kombineret højopløsnings CT skanner, bioluminiscens og fluorescens skanner fra MILabs. Denne skanner lever op til de krav og specifikationer som sikrer at ønskede eksperimentelle data og fleksibelt opnås.

Specifikt skal skanneren kunne anvendes til ultrahøj billedkvalitets CT skanning og bioluminscens og fluorescens skanning i forbindelse med eksperimentelle dyreforsøg på mus og rotter. Udstyret skal være muligt at opgradere til også at kunne lave positron emissions tomografi og single photon emission tomografi skanning. Det skal være muligt at kunne foretage CT skanning og bioluminiscense/fluorescense skanninger uafhængigt af hinanden og simultant. Dette kræver at udstyr kan kobles fra hinanden således der opnås 2 selvstændige enheder.

Der skal være mulighed for at lave vejrtræknings og pulsstyrede CT skanninger. Fuld tomografi beregning og vævsattenueringskorrektion af fluorecenssignal i forhold til CT er en nødvendighed for kvantitativ bestemmelse af sporstoffer og den planlagte anvendelse af udstyret.

MILabs kombinerede højopløsnings CT og bioluminiscens og fluorescensskanner er det eneste udstyr der tillader disse muligheder.

Specifikke krav til CT skanner enhed: Rekonstrueret voxel opløsning på ned til 4 mikrometer, intergreret dynamisk respirations og hjerteslagsstyret billedoptagelse, mulighed for lav dosis CT skanning, mulighed for dynamisk kontrast forstærket CT skanning med tidsopløsning.

Specifikke krav til bioluminiscense og fluorescence skannerenhed: 2 dimensionel fluorescens skanning med op til 10 mus samtidigt, 2 dimensionel bioluminiscens skanning, 3 dimensionel fluorescens skanning, 3 dimensionel bioluminescens skanning, fleksibel selektion af emision og eksitations filtre, CT baseret optimering af 3 dimensionel fluorescens og bioluminiscens signal og billeddannelse, mulighed for nær infrarød fluorescens skanning for øget vævs penetrering.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

I forbindelse med indkøb af pågældende udstyr har markedet været grundigt gennemgået af forskningsgruppen der består af forskere med omfattende viden og erfaring med billeddiagnostisk apparatur og teknologi. Der har været direkte kontakt og gennemgang af apparatur fra førende leverandører, på det pågældende område. De specifikke krav til kombinationsmuligheder og fleksibilitet i anvendelse kan dog alene opnås med en kombineret højopløsnings CT skanner, bioluminiscens og fluorescens skanner fra MILabs. Forskningsgruppen har tidligere arbejdet med fluorescense / biolumiscense skannere fra anden leverandør. Disse tillader dog ikke kombineret vejrtrækningsoptimeret CT skanning, tilstrækkelig billedopløsning i kombination med bioluminiscense og fluorescense skanning i et samlet apparat.

Det er derfor DTU’s vurdering at der ikke er andre leverandører der kan levere det beskrevne udstyr.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21/12/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: MILabs
By: Utrecht
NUTS-kode: NL NEDERLAND
Land: Nederlandene
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 550 000.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af en kontrakt:

Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud):

Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2.

Klage over tildeling af en rammeaftale:

Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3.

Klage over direkte tildeling:

Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien:

Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2020

Send til en kollega

0.047