23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 007-011488
Offentliggjort
12.01.2021
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI)

Fødevarer (nethandel)


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI)

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 245-606535)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI)
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Michelle Offersen
E-mail: mo@ski.dk
Telefon: +45 51886068
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fødevarer (nethandel)

Sagsnr.: 50.91
II.1.2) Hoved-CPV-kode
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder en 4-årige rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til offentlige (særligt kommunale) institutioner, benævnt 50.91 Fødevarer (nethandel).

Rammeaftalen retter sig mod mindre køkkener hos de tilsluttede kunder, som er forpligtet til at indkøbe fødevarer omfattet af aftalen, når disse indkøb ligger i ordrestørrelsesintervallet fra 300 DKK og op til 1 500 DKK (ekskl. leveringsgebyr) pr. levering. Mindsteordrestørrelsen er på 300 DKK. Kunderne har ret, men ikke pligt, til anvende rammeaftale for fødevarerbestillinger over 1 500 DKK.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter tildelingskriteriet pris. Prisevalueringen vil blive foretaget på baggrund af de tilbudte fødevarepriser og leveringspriser for leveringen af fødevarerne til kunderne. Leverandøren skal levere det til enhver tid gældende sortiment på leverandørens webshop indenfor de udbudte underproduktgrupper.

Udbuddet er opdelt i 4 identiske men geografisk opdelte delaftaler - se punkt II.1.6).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/01/2021
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 245-606535

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 25/01/2021
Tidspunkt: 13:00
Læses:
Dato: 02/02/2021
Tidspunkt: 13:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 25/01/2021
Tidspunkt: 13:01
Læses:
Dato: 02/02/2021
Tidspunkt: 13:01
VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Grundet karakteren af de modtagne spørgsmål har SKI valgt at forlænge fristen for tilbudsafgivelsen fra den 25. januar 2021 kl. 13.00 til den 2. februar 2021 kl. 13.00. Spørgsmålene har resulteret i en opdatering af flere varelinjer i tilbudslisten, hvorfor SKI har uploaded en opdateret tilbudsliste til udbudssiden i Ethics.

De offentliggjorte svar kan ses på udbudssiden i Ethics.

Send til en kollega

0.062