23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 007-012894
Offentliggjort
12.01.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Røde Kors Asylafdeling

Genudbud af pædagogiske ydelser og sociale foranstaltninger


Røde Kors Asylafdeling

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Røde Kors Asylafdeling
CVR-nummer: 18887886
Postadresse: Sandholmgårdsvej 40
By: Birkerød
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Jannik Brandenborg
E-mail: jabr@redcross.dk
Telefon: +45 40322669
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/136514645.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Humanitær hjælpeorganisation

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af pædagogiske ydelser og sociale foranstaltninger

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter en række delaftaler fordelt på pædagogiske ydelser og sociale foranstaltninger, der relaterer sig til asylansøgerne på Røde Kors Asylafdelings centre rundt omkring i Danmark.

Sortimentet på rammeaftalen er specificeret i rammeaftalens bilag 1 - kravspecifikation.

Delaftale 1 og 3 omfatter pædagogiske vikarydelser på daginstitution/klub, skole, børnecentre og voksencentre. Delaftale 2 og 4 omfatter sociale foranstaltninger i henhold til serviceloven kap 11 og 14.

Tryk her https://permalink.mercell.com/144879769.aspx

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - pædagogiske ydelser - vest

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter pædagogiske vikarydelser på daginstitution/klub, skole, børnecentre og voksencentre. Delaftale 1 omfatter følgende kategorier:

— Pædagogisk medhjælp (ikke uddannet)

— Pædagogisk assistent (uddannet assistent eller tilsvarende uddannelse)

— Pædagog - institution, klub og skole (uddannet pædagog eller tilsvarende uddannelse)

— Pædagog med støttefunktion (uddannet pædagog eller tilsvarende uddannelse)

— Pædagog - børnecenter (uddannet pædagog eller tilsvarende uddannelse)

— Lærer (uddannet lærer eller tilsvarende uddannelse).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - sociale foranstaltninger - Vest

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter sociale foranstaltninger (serviceloven kapitel 11 og 14). Delaftale 2 omfatter følgende kategorier:

— Støttekontaktperson for barnet, den unge herunder uledsagede mindreårige og gravide (SEL § 52, stk. 3., nr. 6 og 9)

— Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. (SEL §52, stk. 3, nr. 2.)

— Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unges problemer (SEL § 52, stk. 3, nr. 3)

— Pasning af børn ved forældres fravær, fx ifbm hospitalsindlæggelse

— Støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse af et barnet uden for hjemmet (SEL § 54)

— Praktisk hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til voksne, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL § 85)

— Ledsagerordning for voksne (SEL § 97).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 - pædagogiske ydelser - Øst

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter pædagogiske vikarydelser på daginstitution/klub, skole, børnecentre og voksencentre. Delaftale 3 omfatter følgende kategorier:

— Pædagogisk medhjælp (ikke uddannet)

— Pædagogisk assistent (uddannet assistent eller tilsvarende uddannelse)

— Pædagog - institution, klub og skole (uddannet pædagog eller tilsvarende uddannelse)

— Pædagog med støttefunktion (uddannet pædagog eller tilsvarende uddannelse)

— Pædagog - børnecenter (uddannet pædagog eller tilsvarende uddannelse)

— Lærer (uddannet lærer eller tilsvarende uddannelse).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4 - sociale foranstaltninger - Øst

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 omfatter sociale foranstaltninger (serviceloven kapitel 11 og 14). Delaftale 4 omfatter følgende kategorier:

— Støttekontaktperson for barnet, den unge herunder uledsagede mindreårige og gravide (SEL § 52, stk. 3., nr. 6 og 9)

— Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. (SEL § 52, stk. 3, nr. 2.)

— Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unges problemer (SEL § 52, stk. 3, nr. 3)

— Pasning af børn ved forældres fravær, fx ifbm hospitalsindlæggelse

— Støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse af et barnet uden for hjemmet (SEL § 54)

— Praktisk hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til voksne, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL § 85)

— Ledsagerordning for voksne (SEL § 97).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tilbuds evaluering efter tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Se udbudsbetingelserne.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 172-417088
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1 - pædagogiske ydelser - vest

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
09/11/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Pædagogisk Vikarbureau ApS
Postadresse: Ndr. Fasanvej 113 - 115, 3. sal TV.
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Telefon: +45 70271218
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 800 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2 - sociale foranstaltninger - Vest

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
09/11/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Det Sundhedsfaglige Børneteam - Støtte ApS
Postadresse: Biografgade 3
By: Randers C
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 8900
Land: Danmark
E-mail: info@boerneteam.dk
Telefon: +45 22236313
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 4 367 000.00 DKK / Højeste bud: 7 000 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3 - pædagogiske ydelser - Øst

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
09/11/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: PersonaleGruppen A/S
Postadresse: Vandtårnsvej 62B
By: Søborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Telefon: +45 39691089
Fax: +45 39691589
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 038 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 4 - sociale foranstaltninger - Øst

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
09/11/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: SOKON Socialkonsulenter
Postadresse: Kratbjerg 303
By: Fredensborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3480
Land: Danmark
E-mail: info@sokon.dk
Telefon: +45 48232671
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 15 968 000.00 DKK / Højeste bud: 20 572 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/01/2021

Send til en kollega

0.047