23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 013-027741
Offentliggjort
20.01.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Gladsaxe Kommune

Vindere

Prisindhentning ortopædisk fodtøj

(20.01.2021)
Ortopædi Skomageriet
Gl. Køge landevej 55
2500 Valby

Prisindhentning til brug for beregning af bevillingsgrundlag ved bevilling af ortopædisk fodtøj


Gladsaxe Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
CVR-nummer: 62761113
Postadresse: Rådhus Allé 7
By: Søborg
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Christine Lønborg
E-mail: ANCHLO@gladsaxe.dk
Telefon: +45 39575123
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cdca4ccd-44ed-41b0-b0ec-948a0902b430/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Prisindhentning til brug for beregning af bevillingsgrundlag ved bevilling af ortopædisk fodtøj

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Gladsaxe Kommune har på vegne af kommunerne: Frederiksberg, Gentofte, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Furesø og Gladsaxe gennemført en indhentning af priser på ortopædisk fodtøj til brug for fastsættelse af tilskud ved bevilling af støtte til det bedst egnede og billigste fodtøj i medfør af serviceloven § 112, stk. 3.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141740 Ortopædisk fodtøj
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den tilbudsgiver, der har afgivet tilbuddet med den samlet set laveste pris forpligtiger sig at sælge til borgerne til de priser, som er afgivet ved prisindhentningen.

De 6 kommuner vil på baggrund af prisindhentningen i perioden 1. marts 2021-28. februar 2025 lægge de af ortopædiskomageriet Aps tilbudte priser til grund, når kommunerne bevilger de af prisindhentningen omfattede produkter til borgerne. Det ortopædiske fodtøj bevilges borgerne til eje.

Der vil ikke blive indgået en skriftlig kontrakt mellem kommunerne og ortopædiskomageriet, og kommunerne vil ikke selv købe de af prisindhentningen omfattede produkter hos ortopædiskomageriet. Ethvert køb af produkterne, der foretages på baggrund af prisindhentningen, vil således ske som en transaktion mellem de borgere, der får produkterne bevilget og ortopædiskomageriet.

Da prisindhentningen vedrører ortopædisk fodtøj, der er omfattet af frit valgs reglerne i serviceloven, har det været et vilkår ved prisindhentningen, at den vindende tilbudsgiver ikke ville være garanteret en bestemt minimumsomsætning.

Borgerne, der bevilges produkterne, der er omfattet af prisindhentningen, kan således vælge at købe det bevilgede produkt hos en anden forhandler og/eller i et vist omfang at købet et andet produkt ende det bevilgede, idet et sådant valg dog kan være forbundet med en egenbetaling for borgeren.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Prisindhentningen omfatter, som nævnt, foruden Gladsaxe cvr. 62761113, Rudersdal cvr. 29188378, Lyngby Taarbæk cvr. 11715311, Frederiksberg cvr. 11259979, Furesø cvr. 29188327, Gentofte cvr. 19438414.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Ordregiver agter at følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer), idet ordregiver finder, at kontrakten kan indgås uden forudgående offentliggørelse. Ordregiver vil tidligst indgå kontrakt efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort. For god ordens skyld bemærkes, at denne prisindhentning ikke er omfattet af udbudsreglerne, idet der med prisindhentningen ikke indgås en gensidigt bebyrdende aftale: Indhentningen af priser sker alene med henblik på at fastlægge støttebeløbet i medfør af servicelovens § 112, stk. 3, sidste pkt.

— Kommunen foretager intet indkøb i medfør af prisindhentningen

— Borgeren indkøber det ønskede hjælpemiddel og bliver ejer af samme

— Kommunerne frigøres ved denne prisindhentning ikke for en eller flere forpligtelser, som ellers ville påhvile kommunerne.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Prisindhentning ortopædisk fodtøj

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
14/01/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Ortopædi Skomageriet
Postadresse: Gl. Køge landevej 55
By: Valby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: Skomageriet@skomageriet.dk
Telefon: +45 36454573
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/01/2021

Send til en kollega

0.053