23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 015-034286
Offentliggjort
22.01.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Udbud af støtteforløb til studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser


Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
CVR-nummer: 29634750
Postadresse: Frederiksholms Kanal 26
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1220
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Lindhart
E-mail: SPSJURA@stukuvm.dk
Telefon: +45 33926213
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.stukuvm.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=289966&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=289966&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af støtteforløb til studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser

Sagsnr.: 19-814
II.1.2) Hoved-CPV-kode
80000000 Uddannelse og undervisning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af rammeaftale om levering af støtteforløb til studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser. Udbuddet er opdelt i 14 delaftaler, en delaftale for hver uddannelsesinstitution. Rammeaftalen vedrører levering af støtte til studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser (fx. skizofreni, angst eller hjerneskade) med et udpræget behov for kontinuitet i støtteforløbet, herunder for at kunne beholde den samme leverandør igennem hele deres uddannelse, som typisk strækker sig over 5 år. Disse studerende vil være meget belastede af et leverandørskifte, hvilket ordregiver har søgt at imødegå med en kontraktperiode på knap 2 år inkl. en etableringsperiode med mulighed for at forlænge aftalen i 4 x 1 år. Ordregiver vil ved hver forlængelse tage konkret stilling til, om rammeaftalen stadig er markedskonform mv. eller om genudbud samlet vurderes at være en bedre løsning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 157 767 500.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 1: Danmarks Tekniske Universitet

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 1) omfatter levering af ydelser til studerende på Danmarks Tekniske Universitet.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser. Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet. En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 250 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 70
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 22 mio. DKK - 30,25 mio. DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 2: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 2) omfatter levering af ydelser til studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for arkitektur, design og konservering.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 950 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 70
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til DKK 4.125.000- 4,95 mio. DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 3: Det Jyske Musikkonservatorium

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 3) omfatter levering af ydelser til studerende på Det Jyske Musikkonservatorium.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 237 500.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 70
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 935 000 DKK - 1 237 500 DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 4: Syddansk Musikkonservatorium

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 4) omfatter levering af ydelser til studerende på Syddansk Musikkonservatorium.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 770 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 70
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 495 000 DKK - 770 000 DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 5: Syddansk Universitet

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
NUTS-kode: DK031 Fyn
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 5) omfatter levering af ydelser til studerende på Syddansk Universitet.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 100 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 70
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 36,85 mio. DKK - 45,1 mio. DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 6: Aalborg Universitet

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 6) omfatter levering af ydelser til studerende på Aalborg Universitet.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 875 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 70
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 22 mio. DKK - 28,875 mio. DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 7: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 7) omfatter levering af ydelser til studerende på Copenhagen Business School - Handelshøjskolen.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 400 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 70
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 3,025 mio. DKK - 4,4 mio. DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 8: Roskilde Universitet

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 8) omfatter levering af ydelser til studerende på Roskilde Universitet.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 250 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 70
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 15, 95 mio. DKK - 19, 25 mio. DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 9: IT-Universitetet i København

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 9) omfatter levering af ydelser til studerende på IT-Universitetet i København.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 600 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 70
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 4,95 mio. DKK - 6,6 mio. DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 10: Designskolen Kolding

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 10) omfatter levering af ydelser til studerende på Designskolen Kolding.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 650 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 70
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 9,35 mio. DKK - 12,65 mio. DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 11: Det Fynske Kunstakademi

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 11) omfatter levering af ydelser til studerende på Det Fynske Kunstakademi.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 375 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 70
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 715 000 DKK - 1,375 mio. DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 12: Det Jyske Kunstakademi

Delkontraktnr.: 12
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 12) omfatter levering af ydelser til studerende på Det Jyske Kunstakademi.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 330 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 70
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 110 000 DKK - 330 000 DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 13: Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

Delkontraktnr.: 13
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 13) omfatter levering af ydelser til studerende på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 650 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 70
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 1,1 mio. DKK - 1,65 mio. DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 14: Rytmisk Musikkonservatorium

Delkontraktnr.: 14
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 14) omfatter levering af ydelser til studerende på Rytmisk Musikkonservatorium.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 330 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 70
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 137 500 DKK - 330 000 DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udelukkelsesgrunde: Tilbudsgiver skal med tilbuddet indlevere en tro og love-erklæring om, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 2. Der skal også indleveres erklæringer fra de aktører, som tilbudsgiver baserer sig på ifm. opfyldelse af nedenstående minimumskrav (skabelon er vedlagt som bilag C).

Krav til teknisk/faglig erfaring: Tilbudsgiver skal indlevere en sammenlignelig opgave, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen). Ved sammenlignelig opgave forstås individuel vejledning/rådgivning til studerende på korte, mellemlange eller lange videregående uddannelser, eller individuel vejledning/rådgivning af unge med psykiske funktionsnedsættelser (skabelon er vedlagt som bilag D). Som minimumskrav kræves 1 sammenlignelig opgave udført inden for de seneste 3 år. Tilbudsgiver kan basere sin erfaring på en anden aktør, som opfylder kravet, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 10.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

CSR:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN’s Global Compact, og som formuleret i OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1564
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Udbudsproceduren består af en tilbuds-og en tildelingsfase. Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 13.

Følgende underkriterier lægges til grund:

1) Pris (50 %)

2) Kvalitet (50 %).

Underkriteriet ”Kvalitet” består af følgende delkriterier:

1) Afklaringsforløb (30 %)

2) Studiestøtteforløb (30 %)

3) Bemanding og monitorering (40 %).

Tilbud skal opnå en fastsat minimumsscore ved evaluering af hver af de 3 kriterier, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 14.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 01/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ydelsen er omfattet af bilag XIV til udbudsdirektivet, og udbuddet gennemføres derfor efter udbudslovens afsnit III § § 186-190 (light-regimet) angående offentlige kontrakter vedrørende sociale og andre specifikke tjenesteydelser.

Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers faglige og økonomiske formåen for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.4). Tilbud kan endvidere afgives af en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen udpege en fælles befuldmægtiget.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at de anførte beløb udgør et skøn over den forventede samlede kontraktsum for rammeaftalernes fulde løbetid. I punkt II.5) er angivet en anslået værdi på 157 767 500 DKK for alle delaftaler. Det er ordregivers vurdering, at det forventede træk på rammeaftalerne vil være 121 742 500 DKK - 157 767 500 DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerhed om rammeaftalernes endelige værdi. Intervallets nedre grænse er udtryk for ordregivers skøn over den forventede mindsteværdi af alle delkontrakter, mens intervallets øvre grænse udtrykker den forventede højest anslåede værdi af samtlige delkontrakter. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen og dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den nedre grænse angivet i punkt II.2.6) gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er er garanteret et mindstetræk på de enkelte delaftaler, og det anførte skøn indebærer således ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på de enkelte rammeaftaler. Ordregivers skøn er baseret på et skønnet historisk forbrug. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning der konkret opnås under de enkelte rammeaftaler, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- eller nedadgående retning. I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra kontraktunderskrivelse. Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret levering af ydelserne i forbindelse med eventuelt genudbud. I relation til punkt IV.1.11) bemærkes, at udbuddet er opdelt i 14 delaftaler, idet der er en delaftale pr. uddannelsesinstitution. Ikke alle uddannelsesinstitutioner med lange videregående uddannelser er dækket af en de 14 delaftaler, idet udbuddet alene omfatter de uddannelsesinstitutioner, hvor ordregiver forventer, at der vil opstå et behov samt at ordregiver i forbindelse med et udbud i 2020 allerede har indgået kontrakt for nogle af landets videregående uddannelsesinstitutioner. Skulle der mod forventning opstå et behov for levering af ydelserne til uddannelsesinstitutioner, som ikke er omfattet af en af de 14 delaftaler, vil ordregiver tildele den pågældende kontrakt i overensstemmelse med de udbudsretlige regler.

Der vil blive afholdt et orienteringsmøde for interesserede tilbudsgivere. Se nærmere oplysninger herom i udbudsbetingelsernes afsnit 6.

Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som vil blive offentliggjort via det elektroniske udbudssystem.

Tilbudsgiver skal ikke indlevere det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som led i udbuddet men tilbudsgiver skal i stedet afgive forskellige erklæringer jf. udbudsbetingelsernes pkt. 10.

Hvis tilbudsgiveren baserer sig på en anden aktørs tekniske og faglige erfaring, skal der indleveres en støtteerklæring (vedlagt som bilag B).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2021

Send til en kollega

0.063