23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 031-078263
Offentliggjort
15.02.2021
Udbudstype
Finder ikke anvendelse

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Høring af udbudsmateriale - udbud af drift af forældregrupper


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie Jepsen
E-mail: Marie.Jepsen@krfo.dk
Telefon: +45 72554367
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=292360&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring af udbudsmateriale - udbud af drift af forældregrupper

Sagsnr.: 20-15-0331
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der er nu åbent for høring af kriminalforsorgens udbud af drift af forældregrupper. Det betyder, at potentielle tilbudsgivere har mulighed for at læse, kommentere og stille spørgsmål til dele af udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet er udarbejdet på baggrund af afholdt markedsdialog, jf. forhåndsmeddelelse offentliggjort d. 11. november 2020 (OJEU reference: 2020/S 220-541358), samt en intern nedsat arbejdsgruppe, der består af fagfolk fra bl.a. ressocialiseringsenheden i Direktoratet for Kriminalforsorgen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312300 Vejledning og rådgivning
85312310 Vejledning
85312320 Konsulenttjenesteydelser
85312330 Familieplanlægning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kriminalforsorgen søger en leverandør til at stå for driften af opgaven omkring forældregrupper i udvalgte fængsler og arresthuse, fordelt over hele landet.

Tilbuddet om samtalegrupper for indsatte forældre, er en del af satspuljeforliget ”børn af indsatte og deres familier” fra 2015 og tilbuddet har været fast implementeret i min. 16 fængsler og større arresthuse siden 2016.

Formålet med forældregrupper i kriminalforsorgs kontekst, er at tilbyde indsatte forældre erfaringsudveksling, sikre indsatte overordnet forståelse og viden i forhold til børneperspektivet, at styrke kvaliteten af kontakten til deres børn, samt samarbejdet med den anden forældre, plejefamilie og myndigheder.

Opgaven omkring afvikling af forældregrupper omfatter blandt andet:

— Årlig afvikling af forældregruppeforløb i 10 udvalgte fængsler og 6 større arresthuse. I alt 50 forløb.

— Varetage opgaven med forældrestøttende tilbud til kvinder på Jyderup Fængsel.

— Sikre ledelse, supervision og faglig udvikling af de psykologer/familiebehandlere der varetager opgaven med grupperne.

— Sikre tæt samarbejde omkring opgaveløsningen med de enkelte matrikler, der huser tilbuddet.

— Tage afsæt i allerede eksisterende materiale og manual udviklet i narrativ/systemisk metoderamme.

— Sikre synlighed og tæt samarbejde med kriminalforsorgen i forhold til overordnet strategi og årshjul.

— Løbende udvikle og kvalitetssikre projektet i samarbejde med kriminalforsorgen, så tilbuddet sikres tilpasset ny viden, eventuelle kontekstuelle ændringer, og nye udvalgte grupper med særlige behov.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
05/03/2021

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/02/2021

Send til en kollega

0.031