23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 034-083827
Offentliggjort
18.02.2021

Udbyder

Region Midtjylland

Udbud af private vaccinationscentre


Region Midtjylland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Universitetsbyen 25, Byg. 2A
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Hundebøll Nielsen
E-mail: susanne.hundeboll.nielsen@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
E-mail: indkobskontor@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
E-mail: indkob@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
E-mail: indkoeb@regionh.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionh.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af private vaccinationscentre

Sagsnr.: 1-23-4-72-2-21
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører løbende udførelse af vaccination mod COVID-19 i privat regi.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af private vaccinationscentre

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører løbende udførelse af vaccination mod COVID-19 i privat regi.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 4
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Forventede ugentlige vaccinationer ved en kapacitet på 300 000 daglige vaccinationer på landsplan: 210 000.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af private vaccinationscentre

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Region Midtjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører løbende udførelse af vaccination mod COVID-19 i privat regi.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 4
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Forventede ugentlige vaccinationer ved en kapacitet på 300 000 daglige vaccinationer på landsplan: 483 000.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af private vaccinationscentre

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører løbende udførelse af vaccination mod COVID-19 i privat regi.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 4
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Forventede ugentlige vaccinationer ved en kapacitet på 300 000 daglige vaccinationer på landsplan: 420 000.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af private vaccinationscentre

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Region Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører løbende udførelse af vaccination mod COVID-19 i privat regi.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 4
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Forventede ugentlige vaccinationer ved en kapacitet på 300 000 daglige vaccinationer på landsplan: 315 000.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af private vaccinationscentre

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører løbende udførelse af vaccination mod COVID-19 i privat regi.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 4
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Forventede ugentlige vaccinationer ved en kapacitet på 300 000 daglige vaccinationer på landsplan: 672 000.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse: Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, § 137, stk. 1, nr. 2, § 137, stk. 1, nr. 3 og § 137, stk. 1, nr. 4. Se udbudsbetingelsernes pkt. 6.2 for nærmere beskrivelse.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav pr. delaftale for at få sit tilbud taget i betragtning:

— Tilbudsgiver skal have en gennemsnitlige årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for de seneste 2 disponible regnskabsår på minimum 30 mio. DKK.

— Tilbudsgiver skal have en egenkapital (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår på minimum 20 mio. DKK (danske kroner).

Tilbudsgiver skal også opfylde følgende minimumskrav, uanset antallet af delaftaler, for at få sit tilbud taget i betragtning:

— Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår på minimum 25 %.

Se udbudsbetingelsernes pkt. 6.3 for nærmere beskrivelse.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

- Arbejdsklausul

- Menneskerettigheder

- Andre særlige vilkår.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Identificering af det økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet” på baggrund af følgende underkriterier og vægtninger:

Pris 40 %, Kvalitet 60 %.

Tildelingsvurderingen foretages for hver enkelt delkontrakt for sig, jf. dog udbudsbetingelsernes pkt. 10.3.

Tilbud, der for underkriteriet kvalitet opnår karakteren 5 eller mere, vil blive anset for ikke at være konditionsmæssige.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 01/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT

Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Såfremt der alene er én tilbudsgiver, der afgiver tilbud på en eller flere af delkontrakterne, vil denne/disse tildelinger ikke tælle med i opgørelsen af det maksimalt tilladte antal tildelte delkontrakter. I dette tilfælde kan en tilbudsgiver altså opnå tildeling af mere end 3 delkontrakter.

Hvis en tilbudsgiver står til at blive tildelt flere delkontrakter end det maksimalt tilladte, så vil ordregiver tildele delkontrakterne på den måde, som samlet set udgør det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Ordregiver afholder et virtuelt informationsmøde den 17. februar 2021 kl. 10.00.

Ordregiver forbeholder sig at forhandle med tilbudsgiverne om forbehold over for mindstekrav med henblik på tilbudsgiverens opfyldelse heraf, såfremt der findes anledning til en sådan forhandling. Ordregiver er dog ikke forpligtet hertil.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger tilbudsgiver sig ind i øverste venstre hjørne.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply’s Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/02/2021

Send til en kollega

0.047