23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 036-090066
Offentliggjort
22.02.2021
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Region Syddanmark

Donorsæd


Region Syddanmark

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 023-054737)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Kristian Bonde
E-mail: jkb@rsyd.dk
Telefon: +45 61376541
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Donorsæd

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33690000 Diverse lægemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af donorsæd til Region Syddanmarks fertilitetsklinikker.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/02/2021
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 023-054737

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Del IV: Procedure
I stedet for:
Dato: 02/03/2021
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 16/03/2021
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Del IV: Procedure
I stedet for:
Dato: 02/03/2021
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 16/03/2021
Tidspunkt: 12:00
VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Rettelse 1: Udbudsbetingelserne pkt. 11.7.2

Pkt. 11.7.2: Databehandleraftale:

Den vindende tilbudsgiver vil evt. skulle behandle personoplysninger på ordregivers vegne. Der skal derfor evt. underskrives en databehandleraftale i medfør af persondatalovgivningen.

Der henvises herudover til udkast til kontrakt pkt. 17.

Punktet er blevet slettet fra udbudsbetingelserne.

Rettelse 2: Kontaktudkast pkt. 17:

Leverandøren skal senest samtidig med kontraktunderskrift, jf. pkt. 21, efter kundens anmodning underskrive databehandleraftale i overensstemmelse med kontraktbilag [X]. De ydelser, som leverandøren skal levere i henhold til databehandleraftalen, skal leveres som en integreret del af kontrakten, og der kan således ikke kræves særskilt betaling herfor, medmindre andet fremgår af kontrakten.

Leverandøren skal uden begrænsning skadesløsholde kunden, såfremt kunden bliver mødt med krav fra tredjemand som følge af, at leverandøren i sin rolle som databehandler har overtrådt den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Leverandøren hæfter dog kun for skader, hvis leverandøren ikke har opfyldt sine forpligtelser som databehandler, som det følger af den til enhver tid gældende lovgivning, eller hvis leverandøren som databehandler har undladt at følge eller handlet i strid med kundens lovlige instruks.

Teksten er blevet slettet.

Rettelse 3: Kontraktbilag 8, underbilag A: Niveau for aftalt lagerbeholdning:

Adresse og beholdning er blevet anført.

Rettelse 4: Udbudsbetingelserne pkt. 4:

Tidsplanen er blevet opdateret.

Rettelse 5: Kontraktbilag 3: Tilbudsliste.

I celle 21G er teksten ændret fra tilbudt pris pr. levering i DKK (inkl. moms) til tilbudt pris pr. strå i DKK (inkl. moms). Den angivne pris der ønskes er således pr. strå.

Der er tilføjet et fyldestgørende rettelsesblad til udbudsdokumenterne.

Send til en kollega

0.047