23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 045-110134
Offentliggjort
05.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odsherred Kommune

Opdateringer

Rettelse
(31.03.2021)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 09-04-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 22-04-2021
Time: 12:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 09-04-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 22-04-2021
Time: 12:00

Kompressionsstrømper til Fælles Udbud Sjælland (1)


Odsherred Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Kommune
Postadresse: Nyvej 22
By: Højby
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4573
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikael Horte
E-mail: mijho@odsherred.dk
Telefon: +45 59666971
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.odsherred.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Kommune
By: Haslev
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Land: Danmark
E-mail: mijho@odsherred.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.faxekommune.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
By: Greve
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Land: Danmark
E-mail: mijho@odsherred.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.greve.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Kommune
By: Nykøbing Falster
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Land: Danmark
E-mail: mijho@odsherred.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.guldborgsund.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Holbæk Kommune
By: Holbæk
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
E-mail: mijho@odsherred.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://holbaek.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Kommune
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
E-mail: mijho@odsherred.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.kalundborg.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
By: Køge
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Land: Danmark
E-mail: mijho@odsherred.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.koege.dk/borger.aspx
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lejre Kommune
By: Lejre
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
E-mail: mijho@odsherred.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.lejre.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Næstved Kommune
By: Næstved
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Land: Danmark
E-mail: mijho@odsherred.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.naestved.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Kommune
By: Ringsted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Land: Danmark
E-mail: mijho@odsherred.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ringsted.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
By: Roskilde
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Land: Danmark
E-mail: mijho@odsherred.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.roskilde.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
By: Slagelse
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
E-mail: mijho@odsherred.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.slagelse.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Solrød Kommune
By: Solrød
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Land: Danmark
E-mail: mijho@odsherred.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.solrod.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sorø Kommune
By: Sorø
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
E-mail: mijho@odsherred.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.soroe.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Stevns Kommune
By: St. Heddinge
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Land: Danmark
E-mail: mijho@odsherred.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://stevns.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vordingborg Kommune
By: Vordingborg
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Land: Danmark
E-mail: mijho@odsherred.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://vordingborg.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294796&B=FUS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294796&B=FUS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kompressionsstrømper til Fælles Udbud Sjælland (1)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter 2 rammeaftaler vedrørende levering og måltagning af kompressionsstrømper bevilget efter servicelovens § 112 (LBK nr. 798 af 7.8.2019 med senere ændringer) til borgere med behov for kompression. Formålet med nærværende udbudsproces er at finde de(n) tilbudsgiver(e), der løbende kan levere et stort udvalg af de kompressionsstrømper, som borgerne har brug for til laveste mulige pris. Det er ordregivers målsætning, at sortimentet på rammeaftalerne er bredt og dynamisk, således at de nyeste produkter til stadighed er til rådighed for borgerne. Ordregiver har desuden ønsket at udbuddet skal gennemføres med færrest mulige transaktionsomkostninger for alle parter. Der henvises til følgende produktkategorier, som danner rammen for de produkter, der bydes ind med: kompressionsstrømper – standard- og specialstrik, alle former for fladstrik og rundstrik i klasserne I - IV 2. og opmålingsydelser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 54 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af kompressionsstrømper ekskl. måltagning

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18310000 Underbeklædning
18315000 Strømper
18317000 Sokker
33100000 Medicinsk udstyr
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85120000 Behandling og konsultation hos praktiserende læger og hermed beslægtet virksomhed
85121283 Ortopædiske tjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omhandler levering af kompressionsstrømper bevilget efter servicelovens § 112 (LBK nr. 798 af 7.8.2019 med senere ændringer) til borgere med behov for kompression. Ordregiver har på denne delaftale mulighed for at tilkøbe opmåling.

Formålet med nærværende udbudsproces er at finde de(n) tilbudsgiver(e), der løbende kan levere et stort udvalg af de kompressionsstrømper, som borgerne har brug for til laveste mulige pris. Det er ordregivers målsætning, at sortimentet på rammeaftalerne er bredt og dynamisk, således at de nyeste produkter til stadighed er til rådighed for borgerne. Ordregiver har desuden ønsket at udbuddet skal gennemføres med færrest mulige transaktionsomkostninger for alle parter. Der henvises til følgende produktkategorier, som danner rammen for de produkter, der bydes ind med: kompressionsstrømper – standard- og specialstrik, alle former for fladstrik og rundstrik i klasserne I - IV 2. og opmålingsydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende kommuner tilsluttes delaftale 1:

- Faxe Kommune

- Greve Kommune

- Guldborgsund Kommune

- Holbæk Kommune

- Køge Kommune

- Lejre Kommune

- Odsherred Kommune

- Roskilde Kommune

- Solrød Kommune

- Stevns Kommune.

Der henvises dog til rammeaftalens pkt. 11 vedr. "Forhold vedrørende delaftaler".

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af kompressionsstrømper inkl. måltagning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18310000 Underbeklædning
85121283 Ortopædiske tjenester
85120000 Behandling og konsultation hos praktiserende læger og hermed beslægtet virksomhed
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
33100000 Medicinsk udstyr
18317000 Sokker
18315000 Strømper
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører levering og måltagning af kompressionsstrømper bevilget efter servicelovens § 112 (LBK nr. 798 af 7.8.2019 med senere ændringer) til borgere med behov for kompression.

Formålet med nærværende udbudsproces er at finde de(n) tilbudsgiver(e), der løbende kan levere et stort udvalg af de kompressionsstrømper, som borgerne har brug for til laveste mulige pris. Det er ordregivers målsætning, at sortimentet på rammeaftalerne er bredt og dynamisk, således at de nyeste produkter til stadighed er til rådighed for borgerne. Ordregiver har desuden ønsket at udbuddet skal gennemføres med færrest mulige transaktionsomkostninger for alle parter. Der henvises til følgende produktkategorier, som danner rammen for de produkter, der bydes ind med: kompressionsstrømper – standard- og specialstrik, alle former for fladstrik og rundstrik i klasserne I - IV 2. og opmålingsydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende kommuner tilsluttes delaftale 2:

- Ringsted Kommune

- Slagelse Kommune

- Kalundborg Kommune

- Sorø Kommune

- Næstved Kommune

- Vordingborg Kommune.

Der henvises dog til rammeaftalens pkt. 11 vedr. "Forhold vedrørende delaftaler".

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Likviditetsgrad og egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal have en likviditetsgrad på mindst 100.

- Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i de sidste 2 regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over de betydeligste leveringer af varer jf. udbudslovens § 155 nr. 2).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindst 1 reference omhandlende de betydeligste leveringer af varer der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af beløb og tidspunkter og den offentlige eller private modtager.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/04/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 09/10/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/04/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 45
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

§ 7. Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: [...]

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

[...]

Stk. 6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse, hvis der ved domstolene anlægges sag om, at de regler, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

Stk. 7. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens klage over udbud omfattet af stk. 1-5 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud, inden 2 år efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://klfu.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/03/2021

Send til en kollega

0.047