23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 050-126452
Offentliggjort
12.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Opdateringer

Rettelse
(17.03.2021)

III.1.4)
I stedet for:
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier: Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:
Bemærk at der gælder differentierede minimumskrav til gennemsnitlig årsomsætning, dvs. nettoomsætning, egenkapital samt soliditetskrav for hver delkontrakt. Minimumskravene skal opfyldes særskilt for hver delkontrakt.
Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde gælder følgende frivillige udelukkelsesgrunde:
- Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1., udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2., udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 samt udbudslovens § 137, stk.1, nr. 4.
Læses:
Minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:
Delkontrakt 1:
- Gennemsnitlige årsomsætning (seneste 2 disponible regnskabsår) er min. 20 mio. DKK.
- Egenkapitalen (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 20 mio. DKK.
- Soliditetsgraden (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 25 %.
Delkontrakt 2, delkontrakt 5, delkontrakt 6:
- Gennemsnitlige årsomsætning (seneste 2 disponible regnskabsår) er min. 30 mio. DKK.
- Egenkapitalen (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 30 mio. DKK.
- Soliditetsgraden (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 25 %.
Delkontrakt 3, delkontrakt 4:
- Gennemsnitlige årsomsætning (seneste 2 disponible regnskabsår) er min. 25 mio. DKK.
- Egenkapitalen (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 25 mio. DKK.
- Soliditetsgraden (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 25 %.
Delkontrakt 7:
- Gennemsnitlige årsomsætning (seneste 2 disponible regnskabsår) er min. 15 mio. DKK.
- Egenkapitalen (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 10 mio. DKK.
- Soliditetsgraden (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 25 %.
Delkontrakt 8:
- Gennemsnitlige årsomsætning (seneste 2 disponible regnskabsår) er min. 10 mio. DKK.
- Egenkapitalen (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 30 mio. DKK.
- Soliditetsgraden (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 25 %.
Delkontrakt 9:
- Gennemsnitlige årsomsætning (seneste 2 disponible regnskabsår) er min. 5 mio. DKK.
- Egenkapitalen (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 10 mio. DKK.
- Soliditetsgraden (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 25 %.
Delkontrakt 9:
- Gennemsnitlige årsomsætning (seneste 2 disponible regnskabsår) er min. 5 mio. DKK.
- Egenkapitalen (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min 10 mio. DKK.
- Soliditetsgraden (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 25 %.
Teknisk/faglig formåen:
Delkontrakt 1-6:
- Tilbudsgiver skal have erfaring med udførelse af test af personer for covid-19 (PCR eller antigentests eller tilsvarende) eller udførelse af vacciner på minimum 10 000 personer årligt. Tilbudsgiver skal som dokumentation herfor fremlægge en eller flere referencer, i henhold til hvilke tilbudsgiveren i mindst ét år inden for de seneste 3 år samlet har udført mindst 10 000 tests og/eller vaccinationer.
Delkontrakt 7 og delkontrakt 9 -11:
- Tilbudsgiver skal have erfaring med udførelse af test af personer for covid-19 (PCR eller antigentests eller tilsvarende) eller udførelse af vacciner på minimum 1 000 personer årligt. Tilbudsgiver skal som dokumentation herfor fremlægge en eller flere referencer, i henhold til hvilke tilbudsgiveren i mindst ét år inden for de seneste 3 år samlet har udført mindst 1 000 tests og/eller vaccinationer.
Delkontrakt 8:
- Tilbudsgiver skal have erfaring med udførelse af test af personer for covid-19 (PCR eller antigentests eller tilsvarende) eller udførelse af vacciner på minimum 10 000 personer årligt. Tilbudsgiver skal som dokumentation herfor fremlægge en eller flere referencer, i henhold til hvilke tilbudsgiveren i mindst ét år inden for de seneste 3 år samlet har udført mindst 10 000 tests og/eller vaccinationer.
Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde gælder følgende frivillige udelukkelsesgrunde:
- Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2., udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 samt udbudslovens § 137, stk.1, nr. 4.

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 23-03-2021
Time: 00:00
Læses:
Dato: 26-03-2021
Time: 12:00

Rettelse
(30.03.2021)

III.1.4)
Placering af det tekst, der skal ændres:III.1.4
I stedet for:
Læses:
Kravet om egenkapital kan ligeledes opfyldes ved at stille en bankgaranti på beløbet.
Det vil herefter være som følger:
Delkontrakt 1:
- Gennemsnitlige årsomsætning (seneste 2 disponible regnskabsår) er min. 20 mio. DKK.
- Egenkapitalen (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 20 mio. DKK eller der stilles en bankgaranti på samme beløb.
- Soliditetsgraden (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 25 %.
Delkontrakt 2, Delkontrakt 5, Delkontrakt 6:
- Gennemsnitlige årsomsætning (seneste 2 disponible regnskabsår) er min. 30 mio. DKK.
- Egenkapitalen (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 30 mio. DKK. eller der stilles en bankgaranti på samme beløb.
- Soliditetsgraden (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 25 %.
Delkontrakt 3, Delkontrakt 4:
- Gennemsnitlige årsomsætning (seneste 2 disponible regnskabsår) er min. 25 mio. DKK.
- Egenkapitalen (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 25 mio. DKK. eller der stilles en bankgaranti på samme beløb.
- Soliditetsgraden (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 25 %.
Delkontrakt 7:
- Gennemsnitlige årsomsætning (seneste 2 disponible regnskabsår) er min. 15 mio. DKK.
- Egenkapitalen (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 10 mio. DKK. eller der stilles en bankgaranti på samme beløb.
- Soliditetsgraden (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 25 %.
Delkontrakt 8:
- Gennemsnitlige årsomsætning (seneste 2 disponible regnskabsår) er min. 10 mio. DKK.
- Egenkapitalen (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 30 mio. DKK eller der stilles en bankgaranti på samme beløb.
- Soliditetsgraden (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 25 %.
Delkontrakt 9:
• Gennemsnitlige årsomsætning (seneste 2 disponible regnskabsår) er min. 5 mio. DKK.
• Egenkapitalen (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 10 mio. DKK eller der stilles en bankgaranti på samme beløb.
• Soliditetsgraden (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 25 %.
Delkontrakt 9:
- Gennemsnitlige årsomsætning (seneste 2 disponible regnskabsår) er min. 5 mio. DKK.
- Egenkapitalen (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min 10 mio. DKK eller der stilles en bankgaranti på samme beløb.
- Soliditetsgraden (ultimo året) (senest disponible regnskabsår) er min. 25 %.
Teknisk/faglig formåen:
Delkontrakt 1-6:
- Tilbudsgiver skal have erfaring med udførelse af test af personer for covid-19 (PCR eller antigentests eller tilsvarende) eller udførelse af vacciner på minimum 10 000 personer årligt.
- Tilbudsgiver skal som dokumentation herfor fremlægge en eller flere referencer, i henhold til hvilke tilbudsgiveren indenfor ét år inden for de seneste 3 år samlet har udført mindst 10 000 tests og/eller vaccinationer.
Delkontrakt 7 og Delkontrakt 9 -11:
- Tilbudsgiver skal have erfaring med udførelse af test af personer for covid-19 (PCR eller antigentests eller tilsvarende) eller udførelse af vacciner på minimum 1 000 personer årligt.
- Tilbudsgiver skal som dokumentation herfor fremlægge en eller flere referencer, i henhold til hvilke tilbudsgiveren indenfor ét år inden for de seneste 3 år samlet har udført mindst 1 000 tests og/eller vaccinationer.
Delkontrakt 8:
- Tilbudsgiver skal have erfaring med udførelse af test af personer for covid-19 (PCR eller antigentests eller tilsvarende) eller udførelse af vacciner på minimum 10 000 personer årligt.
- Tilbudsgiver skal som dokumentation herfor fremlægge en eller flere referencer, i henhold til hvilke tilbudsgiveren indenfor ét år inden for de seneste 3 år samlet har udført mindst 10 000 tests og/eller vaccinationer.
Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde gælder følgende frivillige udelukkelsesgrunde:
- Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2., udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 samt udbudslovens § 137, stk.1, nr. 4.

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 26-03-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 08-04-2021
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Der er ligeledes supplerende ændringer som fremgår at et rettelsesblad, som findes i EU-supply, hvorfra udbudsmaterialet kan tilgås. Ændringerne vedr. blandt andet den udbudte kapacitet som begynder ved 300 000 test og ikke som først antaget 200 000 test. Kontrakten kan skalesres til 500 000 daglige test. Endvidere er der ændringer vedr. test af børn samt dokumentation for test resultat til borgere uden nem-id.

Udførelse af hurtigtest


Region Midtjylland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Janni Nielsen
E-mail: Janni.Nielsen@stab.rm.dk
Telefon: +45 30659055
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Janni Nielsen
E-mail: Janni.Nielsen@stab.rm.dk
Telefon: +45 30659055
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Janni Nielsen
E-mail: Janni.Nielsen@stab.rm.dk
Telefon: +45 30659055
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Janni Nielsen
E-mail: Janni.Nielsen@stab.rm.dk
Telefon: +45 30659055
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Janni Nielsen
E-mail: Janni.Nielsen@stab.rm.dk
Telefon: +45 30659055
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionh.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=295202&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=295202&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udførelse af hurtigtest

Sagsnr.: 1-23-4-101-6-21
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af udførelse af hurtig-test til påvisning af COVID-19 på vegne af alle regioner i Danmark.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Region Nordjylland

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af test for borgere i Region Nordjylland. Der skal tilbydes både stationært og mobilt beredskab, der kan understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger om brug af hurtig-test fra 18. februar 2021.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres i medfør af udbudslovens afsnit III med en planlagt proces, der følger principperne i udbudslovens § 57, stk. 5, som et hasteudbud. Der er således tale om en ydelse og udbud omfattet af udbudslovens afsnit III, hvorfor proceduren netop blot er tilrettelagt efter principperne og i øvrigt fastsat i overensstemmelse med udbudslovens § 186. Proceduren er dermed individuelt tilpasset, idet de grundlæggende principper i udbudslovens § 2 iagttages i den fastlagte proces.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det oplyses at omfanget på 19 000 tests om dagen er ved 200 000 daglige test på landsplan. Men kontrakten kan ned- og opskaleres i betydeligt omfang jf. udkast til kontrakt.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Region Midtjylland

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af test for borgere i Region Midtjylland. Der skal tilbydes både stationært og mobilt beredskab, der kan understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger om brug af hurtig-test fra 18. februar 2021.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres i medfør af udbudslovens afsnit III med en planlagt proces, der følger principperne i udbudslovens § 57, stk. 5, som et hasteudbud. Der er således tale om en ydelse og udbud omfattet af udbudslovens afsnit III, hvorfor proceduren netop blot er tilrettelagt efter principperne og i øvrigt fastsat i overensstemmelse med udbudslovens § 186. Proceduren er dermed individuelt tilpasset, idet de grundlæggende principper i udbudslovens § 2 iagttages i den fastlagte proces.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det oplyses at omfanget på 42 000 tests om dagen er ved 200 000 daglige test på landsplan. Kontrakten kan ned- og opskaleres i betydeligt omfang jf. udkast til kontrakt.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Region Syddanmark

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af test for borgere i Region Syddanmark. Der skal tilbydes både stationært og mobilt beredskab, der kan understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger om brug af hurtig-test fra 18. februar 2021.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres i medfør af udbudslovens afsnit III med en planlagt proces, der følger principperne i udbudslovens § 57, stk. 5, som et hasteudbud. Der er således tale om en ydelse og udbud omfattet af udbudslovens afsnit III, hvorfor proceduren netop blot er tilrettelagt efter principperne og i øvrigt fastsat i overensstemmelse med udbudslovens § 186. Proceduren er dermed individuelt tilpasset, idet de grundlæggende principper i udbudslovens § 2 iagttages i den fastlagte proces.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det oplyses at omfanget på 39 000 tests om dagen er ved 200 000 daglige test på landsplan. Kontrakten kan ned- og opskaleres i betydeligt omfang jf. udkast til kontrakt.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Region Sjælland

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af test for borgere i Region Sjælland. Der skal tilbydes både stationært og mobilt beredskab, der kan understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger om brug af hurtig-test fra 18. februar 2021.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres i medfør af udbudslovens afsnit III med en planlagt proces, der følger principperne i udbudslovens § 57, stk. 5, som et hasteudbud. Der er således tale om en ydelse og udbud omfattet af udbudslovens afsnit III, hvorfor proceduren netop blot er tilrettelagt efter principperne og i øvrigt fastsat i overensstemmelse med udbudslovens § 186. Proceduren er dermed individuelt tilpasset, idet de grundlæggende principper i udbudslovens § 2 iagttages i den fastlagte proces.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det oplyses at omfanget på 26 000 tests om dagen er ved 200 000 daglige test på landsplan. Kontrakten kan ned- og opskaleres i betydeligt omfang jf. udkast til kontrakt.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Region Hovedstaden A

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af hurtig-tests for påvisning af COVID-19 for borgere i Region Hovedstaden. Udbuddet skal understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hurtig-tests af 18. februar 2021.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres i medfør af udbudslovens afsnit III med en planlagt proces, der følger principperne i udbudslovens § 57, stk. 5, som et hasteudbud. Der er således tale om en ydelse og udbud omfattet af udbudslovens afsnit III, hvorfor proceduren netop blot er tilrettelagt efter principperne og i øvrigt fastsat i overensstemmelse med udbudslovens § 186. Proceduren er dermed individuelt tilpasset, idet de grundlæggende principper i udbudslovens § 2 iagttages i den fastlagte proces.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det oplyses at omfanget på 40 000 tests om dagen er ved 200 000 daglige test på landsplan. Kontrakten kan ned- og opskaleres i betydeligt omfang jf. udkast til kontrakt.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Region Hovedstaden B

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af hurtig-tests for påvisning af COVID-19 for borgere i Region Hovedstaden. Udbuddet skal understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hurtig-tests af 18. februar 2021.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres i medfør af udbudslovens afsnit III med en planlagt proces, der følger principperne i udbudslovens § 57, stk. 5, som et hasteudbud. Der er således tale om en ydelse og udbud omfattet af udbudslovens afsnit III, hvorfor proceduren netop blot er tilrettelagt efter principperne og i øvrigt fastsat i overensstemmelse med udbudslovens § 186. Proceduren er dermed individuelt tilpasset, idet de grundlæggende principper i udbudslovens § 2 iagttages i den fastlagte proces.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det angivne daglige antal tests på 34 000 om dagen er ved 200 000 daglige test på landsplan. Kontrakten kan ned- og opskaleres i betydeligt omfang jf. udkast til kontrakt.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udførelse af test i Tyskland

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af hurtig-tests for påvisning af COVID-19 for EU-borgere, der har arbejde i Danmark. Udbuddet skal understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hurtig-tests af 18. februar 2021.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres i medfør af udbudslovens afsnit III med en planlagt proces, der følger principperne i udbudslovens § 57, stk. 5, som et hasteudbud. Der er således tale om en ydelse og udbud omfattet af udbudslovens afsnit III, hvorfor proceduren netop blot er tilrettelagt efter principperne og i øvrigt fastsat i overensstemmelse med udbudslovens § 186. Proceduren er dermed individuelt tilpasset, idet de grundlæggende principper i udbudslovens § 2 iagttages i den fastlagte proces.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det oplyses, at der ikke er en garanti for et bestemt antal tests.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Københavns Lufthavn

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af hurtig-tests for påvisning af COVID-19 af indkomne passagerer samt transport af positivsmittede. Udbuddet skal understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hurtig-tests af 18. februar 2021.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres i medfør af udbudslovens afsnit III med en planlagt proces, der følger principperne i udbudslovens § 57, stk. 5, som et hasteudbud. Der er således tale om en ydelse og udbud omfattet af udbudslovens afsnit III, hvorfor proceduren netop blot er tilrettelagt efter principperne og i øvrigt fastsat i overensstemmelse med udbudslovens § 186. Proceduren er dermed individuelt tilpasset, idet de grundlæggende principper i udbudslovens § 2 iagttages i den fastlagte proces.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det oplyses, at der ikke er en garanti for et bestemt antal tests. Beredskabet opretholdes, så længe der er en bekendtgørelse om test af alle passagerer, der lander i Danmark.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Billund Lufthavn

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af hurtig-tests for påvisning af COVID-19 af indkomne passagerer samt transport af positivsmittede. Udbuddet skal understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hurtig-tests af 18. februar 2021.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres i medfør af udbudslovens afsnit III med en planlagt proces, der følger principperne i udbudslovens § 57, stk. 5, som et hasteudbud. Der er således tale om en ydelse og udbud omfattet af udbudslovens afsnit III, hvorfor proceduren netop blot er tilrettelagt efter principperne og i øvrigt fastsat i overensstemmelse med udbudslovens § 186. Proceduren er dermed individuelt tilpasset, idet de grundlæggende principper i udbudslovens § 2 iagttages i den fastlagte proces.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det oplyses, at der ikke er en garanti for et bestemt antal tests. Beredskabet opretholdes, så længe der er en bekendtgørelse om test af alle passagerer, der lander i Danmark.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Aalborg Lufthavn

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af hurtig-tests for påvisning af COVID-19 af indkomne passagerer samt transport af positivsmittede. Udbuddet skal understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hurtig-tests af 18. februar 2021.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres i medfør af udbudslovens afsnit III med en planlagt proces, der følger principperne i udbudslovens § 57, stk. 5, som et hasteudbud. Der er således tale om en ydelse og udbud omfattet af udbudslovens afsnit III, hvorfor proceduren netop blot er tilrettelagt efter principperne og i øvrigt fastsat i overensstemmelse med udbudslovens § 186. Proceduren er dermed individuelt tilpasset, idet de grundlæggende principper i udbudslovens § 2 iagttages i den fastlagte proces.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det oplyses, at der ikke er en garanti for et bestemt antal tests. Beredskabet opretholdes, så længe der er en bekendtgørelse om test af alle passagerer, der lander i Danmark

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Aarhus Airport

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af hurtig-tests for påvisning af COVID-19 af indkomne passagerer samt transport af positivsmittede. Udbuddet skal understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hurtig-tests af 18. februar 2021.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres i medfør af udbudslovens afsnit III med en planlagt proces, der følger principperne i udbudslovens § 57, stk. 5, som et hasteudbud.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det oplyses, at der ikke er en garanti for et bestemt antal tests. Beredskabet opretholdes, så længe der er en bekendtgørelse om test af alle passagerer, der lander i Danmark.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Bemærk at der gælder differentierede minimumskrav til gennemsnitlig årsomsætning, dvs. nettoomsætning, egenkapital samt soliditetskrav for hver delkontrakt. Minimumskravene skal opfyldes særskilt for hver delkontrakt.

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde gælder følgende frivillige udelukkelsesgrunde:

- Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2., udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 samt udbudslovens § 137, stk.1, nr. 4.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

- Arbejdsklausul

- Menneskerettigheder

- Arbejde med børn (krav om børneattest).

Bemærk endvidere bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19, som er en del af kontraktgrundlaget, som kontraktbilag 8.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Identificering af det økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet” på baggrund af følgende underkriterier og vægtninger:

— Pris: 50 %

— Kvalitet: 50 %.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 23/03/2021
Tidspunkt: 00:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Den udbudte aftale er en offentlig kontrakt i henhold til udbudslovens § 24, nr. 24.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger tilbudsgiver sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og tilbudsgivershandlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. Bemærk i øvrigt at der er virtuelt informationsmøde den 5. januar kl. 11.00.

De frivillige udelukkelsesgrunde er (endvidere gælder de obligatoriske):

- Tilbudsgiver har tilsidesat forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Tilbudsgiveren er under konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

- Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

- Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

Husk i øvrigt at udfylde ESPD for alle relevante parter, som indleveres ved tilbudsafgivelsen.

Det er anført at der vil blive anvendt elektronisk bestilling, som vil være pr. mail, men der kan ligeledes være bestilling pr. telefon.

Begrænsningen på antal tildelte delkontrakter er alene for de 6 geografiske delkontrakter (delkontrakt 1-6), der er således ikke en begrænsning på de øvrige delkontrakter.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2021

Send til en kollega

0.063