23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
25.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Foreningen Danish Life Science Cluster // CVR:41894946

Udbud af analyseopgaver for bedre brug af sundhedsdata og styrkede digitale kompetencer i sundhedsvæsnet


Foreningen Danish Life Science Cluster // CVR:41894946

OpgavebeskrivelseDanish Life Science Cluster ønsker med dette udbud at indgå aftale med en eller flere leverandører/konsortier med henblik på at udarbejde to separate analyser om bedre brug af sundhedsdata.

Analyserne har følgende tematiske overskrifter:

Analyse 1
Regulatoriske rammer for brug af sundhedsdata til udvikling og afprøvning af innovative løsninger baseret på datadrevne teknologier

Analyse 2
Styrkelse af digitale kompetencer hos klinikere og andre sundhedspersoner inden for datadrevne teknologier til automatisering, prædiktion og beslutningsstøtte.

De to analyser udbydes samlet, da der kan være synergier imellem dem. Tilbudsgiver (leverandør eller leverandørkonsortium) kan byde på en eller begge analyser. Såfremt der bydes på begge analyser, skal tilbuddene for de to analyser udarbejdes særskilt med tydelig opdeling i forhold til løsningsbeskrivelse, pris samt udførende medarbejdere og organisering.

Tilbuddets opbygning og indhold skal som minimum dække følgende elementer, men kan disponeres anderledes, hvis tilbudsgiver finder det hensigtsmæssigt:

• Kort om tilbuddet og dets særlige styrker
• Erfaring fra tilsvarende opgaver inden for sundhed, data, samarbejde med den offentlige sektor og specielt sundhedsmyndigheder
• Forståelse af opgaven og de metodiske overvejelser
• Analyseprocessen, herunder plan for involvering af interessenter, erfaringer og løsninger samt hvordan udbyder og projektpartnere inddrages for at sikre fremdrift og interessenthåndtering
• Tidsplan og leverancer – herunder kvalitetssikring, overlevering og afrapportering
• Organisering og kompetencer – kort beskrivelse af teamet og den enkelte medarbejder. Hvis der indgås aftaler med underleverandør, skal dette beskrives og detaljeres i tilbuddet
• Budget som minimum fordelt på opgavens hovedelementer, personalekategorier og timepriser samt tredjepartsomkostninger
• Resultater og deres ophæng til eksisterende analyser på området
• Præsentation af resultater, herunder separat præsentation til projektpartnere inden offentliggørelse
• Bilag 1. CV’er for ledende konsulenter og projektteam
• Bilag 2. Referencer fra lignende analyseopgaver

Ovenstående gør sig gældende for begge analyser. I alle dele af arbejdet skal leverandøren sikre sig, at viden om interessenter og andet igangværende arbejde, som Danish Life Science Cluster, Erhvervsministeriet, Sundhedsministeriet er i besiddelse af, spiller ind i analysen. Det er afgørende, at analyserne bygger oven på det arbejde, der allerede er gennemført andre steder vedr. anvendelsen af sundhedsdata samt at analyserne understøtter og informerer nationale, regionale og lokale strategier og initiativer.

Tilbudsprisen skal som minimum fordeles på opgavens hovedelementer, personalekategorier og timepriser samt eventuelle tredjepartsomkostninger.

Udgifter til underleverandører skal være indregnet i fastpristilbuddet.

Tilbudsprisen skal afgives i DKK inkl. afgifter, gebyrer og moms.

Tilbudsgiver hæfter selv for kvaliteten, herunder datakvaliteten hos eventuelle underleverandører.

Samarbejde, analyse, rapportering og præsentation vil foregå på dansk.
Annonceret25. marts 2021 13:00:00 CET
Deadline23. april 2021 12:00:00 CEST
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformOffentligt/åbent udbud
CPV kode85312320, 79400000
MyndighedstypeAndet

Dokumenter & materiale

Dokumenter> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierØkonomisk mest fordelagtige bud
UdvælgelseskriterierNår tilbuddene er modtaget, vil der blive foretaget en konkret vurdering af de indkomne tilbud for hver analyse, og på baggrund heraf vælges leverandør eller leverandørkonsortium. Som led i vurderingen af de indkomne tilbud vil der bl.a. blive lagt vægt på følgende kriterier:

• Kvaliteten i den foreslåede opgaveløsning, herunder forståelsen af opgaven og et velbeskrevet opgavedesign (vægt: 50 pct)
• Tilbudsgivers erfaringer med lignende opgaver (vægt: 20 pct)
• Pris (vægt: 30 pct)

I sit forslag til analysedesign og proces for analysens gennemførsel bør tilbudsgiver overveje og beskrive, hvordan denne:

• anskuer samarbejdet med udbyder og i særdeleshed med projektpartnere omkring udvælgelse og kvalificering af data
• sikrer adgang til data og datakilder
• kvalitetssikrer data og leverancer i samarbejde med udbyder og i særdeleshed med projektpartnere
• planlægger at involvere interessenter, erfaringer og løsninger
• tager højde for planlægning og udførelse af aktiviteter under forsamlingsforbud og de til en hver tid gældende corona-restriktioner.

Leverandør eller leverandørkonsortium kan byde på en eller begge analyser. Såfremt der bydes på begge analyser, bedes tilbud for de to analyser udarbejdes særskilt med tydelig opdeling i forhold til løsningsbeskrivelse samt medarbejdere og organisering.

Kontaktperson

NavnLouise Rosenlund
Telefon+45 30332580
E-maillbr@danishlifesciencecluster.dk

Ordregiver

NavnForeningen Danish Life Science Cluster // CVR:41894946
AdresseNørregade 7B 5
1165 København K
DK
Telefon+45 30332580
E-mailinfo@danishlifescienceluster.dk
WWWwww.danishlifesciencecluster.dk

Modtager af tilbud

NavnDanish Life Science Cluster
Adresse for modtagelse af tilbudNørregade 7B, 5., 1165 København K

Send til en kollega

0.046