23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 060-149063
Offentliggjort
26.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Silkeborg Kommune

Udbud på indkøb af kompressionsstrømper samt kompressionsærmer og -handsker til Silkeborg Kommune


Silkeborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Haarbo Jensen
E-mail: stinehaarbo.jensen@silkeborg.dk
Telefon: +45 89701627
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e2277466-7517-44a8-98b6-911f7809fe09/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e2277466-7517-44a8-98b6-911f7809fe09/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e2277466-7517-44a8-98b6-911f7809fe09/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e2277466-7517-44a8-98b6-911f7809fe09/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på indkøb af kompressionsstrømper samt kompressionsærmer og -handsker til Silkeborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Delaftale 1: kompressionsstrømper til ben til ordregivers borgere. Delaftale 1 omfatter som udgangspunkt ikke måltagning, men ved særligt kompliceret måltagninger skal leverandøren bistå disse jf. kravspecifikation 4.1.1, hvor der er et forventet antal måltagninger på 75-80 stk. pr. år.

Delaftale 2: kompressionsærmer og -handsker inkl. måltagning af leverandøren til ordregivers borgere.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 310 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: kompressionsstrømper til ben til ordregivers borgere

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1: kompressionsstrømper til ben til ordregivers borgere. Delaftale 1 omfatter som udgangspunkt ikke måltagning, men ved særligt kompliceret måltagninger skal leverandøren bistå disse jf. kravspecifikation 4.1.1, hvor der er et forventet antal måltagninger på 75-80 stk. pr. år.

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og varegrupper, herunder de krav varerne skal opfylde henvises til bilag 2 – kravspecifikation og bilag 3A – tilbudsliste, samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Vareprøver / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Sortiment / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Konsulenternes erfaring / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Omfanget af forbruget af produkterne vil være afhængig af de til enhver tid udstedte bevillinger til borgere i henhold til servicelovens § 112, ligesom borgerens frie valg kan have indvirkning på forbruget.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: kompressionsærmer og -handsker inkl. måltagning af leverandøren til ordregivers borgere

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2: kompressionsærmer og -handsker inkl. måltagning af leverandøren til ordregivers borgere.

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og varegrupper, herunder de krav varerne skal opfylde henvises til bilag 2 – kravspecifikation og bilag 3-B– tilbudsliste, samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Vareprøver / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Konsulenternes erfaring / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 910 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Omfanget af forbruget af produkterne vil være afhængig af de til enhver tid udstedte bevillinger til borgere i henhold til servicelovens § 112, ligesom borgerens frie valg kan have indvirkning på forbruget.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav til egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen for at byde på udbuddet og dets delaftaler.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal have en positiv samlet årsomsætning i det senest afsluttede regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 20 % i det senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav til teknisk og faglig formåen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der bliver indgået aftale på baggrund af udkast til rammeaftale til henholdsvis delaftale 1 og delaftale 2.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 022-051860
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/04/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/04/2021
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det er ikke muligt at overvære åbning af tilbud. Tilbuddene åbnes af Stine Haarbo Jensen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/03/2021

Send til en kollega

0.062