23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 062-157342
Offentliggjort
30.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Genudbud af øre-næse-halskirurgi


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anna Lazareva
E-mail: anastasia.lazareva@regionh.dk
Telefon: +45 38665846
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=296580&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=296580&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af øre-næse-halskirurgi

Sagsnr.: 19065269
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Hovedstaden udbyder en rammeaftale på baggrund af sundhedsloven § 75 stk. 2. Rammeaftalen indeholder bestemte behandlinger indenfor øre-næse-halskirurgi, for patienter der er omvisiteret fra Region Hovedstadens øre-næse-halskirurgisk og audiologisk klinik.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden udbyder en rammeaftale på baggrund af sundhedsloven § 75 stk. 2. Rammeaftalen omfatter henvisning af elektive patienter indenfor øre-næse-halskirurgi (oto-rhino-laryngologi) på hovedfunktionsniveau til diagnostik og behandling, herunder forundersøgelse og kirurgisk – åben og/eller minimal invasiv som fx endoskopi og medicinsk.

Patienterne omvisiteres fra øre-næse-halskirurgisk Klinik på Rigshospitalet eller øre-næse-halsafdelingen på Nordsjællands Hospital til leverandøren.

Samlet set forventer Region Hovedstaden årligt at henvise ud ca. 800 operationer. Leverandør skal derfor have en minimumskapacitet der svarer til dette estimat.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at kunne forlænge kontrakten i op til 3 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— ESPD del IV, B, 2) Gennemsnitlig årsomsætning

— ESPD del IV, B, 5) Nye virksomheder

— ESPD del IV, B, 6) Finansielle nøgletal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ESPD del IV, B, 2) Gennemsnitlig årsomsætning:

Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for seneste 3 regnskabsår er lig eller over 8 mio. DKK pr. år. Årsomsætning for seneste 3 regnskabsår anføres i ESPD.

Kravet dokumenteres via revisorerklæring eller lignende. Alene vinderen skal fremsende den evt. erklæring og først ved ordregivers påkrav.

ESPD del IV, B, 5) Nye virksomheder:

Alternativ erklæring af omsætningskrav for nye virksomheder tilladt. Omsætningskravet er proportionel ift. stiftelsestidspunktet af virksomhed. Alene vinderen skal fremsende evt. erklæring, og først ved ordregivers påkrav.

ESPD del IV, B, 6) Finansielle nøgletal:

For det finansielle nøgletal: Den økonomiske aktør erklærer at denne har en positiv egenkapital, det seneste regnskabsår. Egenkapital anføres i ESPD.

Kravet dokumenteres via revisorerklæring eller lignende. Alene vinderen skal fremsende den evt. erklæring og først ved ordregivers påkrav.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandør skal kunne arbejde med elektroniske henvisninger, leverandørs IT-system skal derfor inden kontraktstart certificeres af MedCom jf. kontrakt pkt. 9.2.

I forbindelse med kontraktindgåelse dokumenterer leverandøren godkendelse fra SST til at varetage regionsfunktioner /højt specialiserede funktioner.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 038-095148
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/04/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 27/10/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/04/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2026

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af rammeaftale: 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/03/2021

Send til en kollega

0.063