23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 063-159858
Offentliggjort
31.03.2021
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Odsherred Kommune

Kompressionsstrømper til Fælles Udbud Sjælland (1)


Odsherred Kommune

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 045-110134)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Kommune
Postadresse: Nyvej 22
By: Højby
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4573 Højby
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikael Horte
E-mail: mijho@odsherred.dk
Telefon: +45 59666971
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.odsherred.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kompressionsstrømper til Fælles Udbud Sjælland (1)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter 2 rammeaftaler vedrørende levering og måltagning af kompressionsstrømper bevilget efter servicelovens § 112 (LBK nr. 798 af 7.8.2019 med senere ændringer) til borgere med behov for kompression. Formålet med nærværende udbudsproces er at finde de(n) tilbudsgiver(e), der løbende kan levere et stort udvalg af de kompressionsstrømper, som borgerne har brug for til laveste mulige pris. Det er ordregivers målsætning, at sortimentet på rammeaftalerne er bredt og dynamisk, således at de nyeste produkter til stadighed er til rådighed for borgerne. Ordregiver har desuden ønsket at udbuddet skal gennemføres med færrest mulige transaktionsomkostninger for alle parter. Der henvises til følgende produktkategorier, som danner rammen for de produkter, der bydes ind med: kompressionsstrømper – standard- og specialstrik, alle former for fladstrik og rundstrik i klasserne I - IV 2. og opmålingsydelser.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2021
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 045-110134

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 09/04/2021
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 22/04/2021
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 09/04/2021
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 22/04/2021
Tidspunkt: 12:00
VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.063