23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 077-197234
Offentliggjort
21.04.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Levering, installation og idriftsættelse af i alt 2 stk. PET/CT skannere samt ombygningerarbejder

(21.04.2021)
Siemens Healthcare A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup

Levering, installation og idriftsættelse af i alt 2 stk. PET/CT skannere med tilhørende ombygningsarbejder til Rigshospitalet


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Sørensen
E-mail: sanne.frydendal.soerensen@regionh.dk
Telefon: +45 38665807
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering, installation og idriftsættelse af i alt 2 stk. PET/CT skannere med tilhørende ombygningsarbejder til Rigshospitalet

Sagsnr.: 2865
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33115100 CT-scannere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering, installation og idriftsættelse af i alt 2 stk. PET/CT skannere og nyt set-up med komplet etablering af skannerum med tilhørende venteareal med injektionspladser og toiletter til Rigshospitalet samt tilbagekøb af 2 stk. brugte skannere.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering, installation og idriftsættelse af i alt 2 stk. PET/CT skannere og nyt set-up med komplet etablering af skannerum med tilhørende venteareal med injektionspladser og toiletter til Rigshospitalet samt tilbagekøb af 2 stk. brugte skannere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Serviceoptioner.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Anskaffelsen af 2 stk. PET/CT-skannere til Rigshospitalet er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske årsager kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Disse vedrører ordregivers ufravigelige tekniske krav til hhv. skanner nr. 1 og 2:

Skanner 1 skal være en klinisk godkendt skanner, der kan give kvantitative fysiologiske mål på alle organsystemer (inkl. tumor) simultant, hvorfor et FOV på mindst 1 meter er et ufravigeligt krav. Dette er nødvendigt for at kunne foretage undersøgelser af dynamikken mellem organsystemer under hvile og belastning, f.eks. farmakologisk og psykologisk stress, hypoxi, systemiske inflammation, subjektive oplevelser, osv. Dette giver et overblik over patientens samlede fysiologi, der aldrig tidligere være muligt med nogen teknik. Yderligere skal skanneren i særlig høj grad anvendes til børneskanninger, hvorfor det store FOV, som giver en meget stor sensitivitet, er nødvendigt for at skanne børn med meget lav dosis.

Skanner 2 skal indgå i klinikken parallelt med skanner 1, som har et FOV på mindst 1 meter, hvorfor gantryåbning på 78 cm et krav, da det sikrer et identisk patient setup. Yderligere at det nødvendigt, for sammenlignelighed, at skanner 2 har kontinuerlig lejebevægelse, da det vil give den nødvendige ensartede sensitivitetsprofil mellem de 2 skannere. Desuden er ensartet billedkvalitet mellem de 2 skannere et krav, så billederne fremstår ens og kan evalueres (eksempelvis ved follow-up) med forventning om ensartet SUV og visuel fremstilling. De 2 skannere skal derfor have samme detektorer, samme spatielle opløsning og samme billedoptimeringsalgoritmer.

Siemens Healthcare A/S er, efter ordregivers opfattelse, eneste økonomiske aktør på markedet, som opfylder disse ufravigelige krav i et kombineret tilbud på 1 stk. Vision Quadra og 1 stk. Vision 600. Ordregiver agter således at indgå aftale om levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. PET/CT-skannere med nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Levering, installation og idriftsættelse af i alt 2 stk. PET/CT skannere samt ombygningerarbejder

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/04/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Siemens Healthcare A/S
CVR-nummer: 88578228
Postadresse: Borupvang 9
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 65 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/04/2021

Send til en kollega

0.047