23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 084-214236
Offentliggjort
30.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Udbud af rammeaftaler om MR-scannere, CT-scannere, angioudstyr til intervention og gennemlysningslejer (1)


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Universitetsbyen 25, Byg. 2A, 3. sal
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bodil Hesel
E-mail: Bodil.Hesel@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
E-mail: indkobskontor@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
E-mail: indkob@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
E-mail: indkoeb@regionh.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionh.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=299886&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=299886&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=299886&B=REGIONMIDT
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftaler om MR-scannere, CT-scannere, angioudstyr til intervention og gennemlysningslejer (1)

Sagsnr.: 1-23-4-72-88-21
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af rammeaftaler om MR-scannere, CT-scannere, angioudstyr til intervention og gennemlysningslejer. Selve det udstyr, som er omfattet af de udbudte rammeaftaler, skal først indkøbes efter afholdelse af miniudbud i løbet af rammeaftalernes kontraktperiode.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 4
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftaler om MR-scannere, CT-scannere, angioudstyr til intervention og gennemlysningslejer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33111000 Røntgenapparatur
33111400 Røntgenfluoroskopi-apparatur
33111700 Angiografirum
33111720 Apparatur til angiografi
33113100 MR-scannere
33115100 CT-scannere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet af rammeaftalerne er opdelt i 4 delaftaler. Ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftaler til 4 tilbudsgivere på hver delaftale med henblik på at sikre konkurrence ved de efterfølgende miniudbud. Det er muligt at afgive tilbud på én, flere eller alle delaftaler.

Tilbudsgiveren kan blive tildelt en, flere eller alle delaftaler (eller slet ingen). De efterfølgende miniudbud vil også omfatte reservedele til det udbudte udstyr.

Den konkrete kravspecifikation, herunder krav til kvalitet og funktionalitet m.v., det kliniske anvendelsesformål samt omfang af det udbudte udstyr, herunder evt. bygningsmæssige leverancer og grænseflader vil fremgå af kravspecifikationen i forbindelse med miniudbud afholdt i medfør af rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Hovedstaden har option på indgåelse af de udbudte rammeaftaler indtil 1. oktober 2022.

Udover selve indkøbet af det omhandlede udstyr, kan der i de efterfølgende miniudbud indgå optioner på serviceaftale, uddannelsesoptioner og option på tilbagekøb og bortskaffelse af eksisterende udstyr. Endvidere kan der indgå option på tilkøb af yderlige tilsvarende udstyr.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale om MR-scannere.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33113100 MR-scannere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter lukkede MR-scannere med felt-styrke på henholdsvis 1.5 Tesla og 3 Tesla.

Scannerne skal typisk være high-end products til varetagelse af rutinescanninger med fokus på høj diagnostisk kvalitet, hurtige sekvenser og billedmateriale, der kan benyttes til at understøtte specielle krav inden for de lægelige specialer så som onkologi, ortopædi og neurologi.

Ordregiver har følgende forventninger til mængden af anskaffelser af MR-scannere i hele rammeaftalernes fireårige løbetid:

— Region Midtjylland: 11-12 stk. 1,5T og 2-3 stk. 3T

— Region Nordjylland: ca. 2 stk. 1,5T og ca. 2 stk. 3T

— Region Syddanmark: ca. 8-12 stk. 1,5T og ca. 5-9 stk. 3T

— Region Sjælland: ca. 5 stk. 1,5T og ca. 4 stk. 3T

— Region Hovedstaden: 5-8 stk. 1,5T og 5-8 stk. 3T.

De angivne estimater og forventede mængder er alene udtryk for ordregivers forventninger til behovet for indkøb af udstyr omfattet af den udbudte rammeaftale. De angivne estimater er forbundet med en høj grad af usikkerhed, da der er mange faktorer, der ikke er kendt på nuværende tidspunkt, der spiller ind, når det skal afgøres, om der skal købes udstyr som det omhandlede. Det gælder f.eks. uforudsete nedbrud, ændringer i udredningsbehov, ændrede politiske prioriteringer, ekstraordinære bevillinger og ekstraordinære besparelser. Ordregiver forpligter sig således ikke til at aftage en bestemt mængde eller at indkøbe for et bestemt beløb på baggrund af rammeaftalen. Det faktiske forbrug kan med andre ord vise sig at være højere eller lavere end, hvad estimaterne angiver.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Hovedstaden har option på indgåelse af de udbudte rammeaftaler indtil 1. oktober 2022.

Udover selve indkøbet af det omhandlede udstyr, kan der i de efterfølgende miniudbud indgå optioner på serviceaftale, uddannelsesoptioner og option på tilbagekøb og bortskaffelse af eksisterende udstyr. Endvidere kan der indgå option på tilkøb af yderlige tilsvarende udstyr.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale om CT-scannere.

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33115100 CT-scannere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

CT-scannernes teknologiniveau og bestykning kan variere fra miniudbud til miniudbud og skal kunne honorere krav om avanceret CT-scanning og billedbehandling af undersøgelsestyper som kirurgiske og medicinske tilstande i hoved, hjerte, thorax, abdomen, bækken, ekstremiteter samt traumeundersøgelser.

Ordregiver har følgende forventninger til mængden af anskaffelser af CT-scannere i hele rammeaftalernes fireårige løbetid:

— Region Midtjylland: 11-12 stk

— Region Nordjylland: ca. 9 stk

— Region Syddanmark: ca. 20

— Region Sjælland: ca. 12 stk

— Region Hovedstaden: 8-10 stk.

De angivne estimater og forventede mængder er alene udtryk for ordregivers forventninger til behovet for indkøb af udstyr omfattet af den udbudte rammeaftale. De angivne estimater er forbundet med en høj grad af usikkerhed, da der er mange faktorer, der ikke er kendt på nuværende tidspunkt, der spiller ind, når det skal afgøres, om der skal købes udstyr som det omhandlede. Det gælder f.eks. uforudsete nedbrud, ændringer i udredningsbehov, ændrede politiske prioriteringer, ekstraordinære bevillinger og ekstraordinære besparelser.

Ordregiver forpligter sig således ikke til at aftage en bestemt mængde eller at indkøbe for et bestemt beløb på baggrund af rammeaftalen. Det faktiske forbrug kan med andre ord vise sig at være højere eller lavere end, hvad estimaterne angiver.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Hovedstaden har option på indgåelse af de udbudte rammeaftaler indtil 1. oktober 2022.

Udover selve indkøbet af det omhandlede udstyr, kan der i de efterfølgende miniudbud indgå optioner på serviceaftale, uddannelsesoptioner og option på tilbagekøb og bortskaffelse af eksisterende udstyr. Endvidere kan der indgå option på tilkøb af yderlige tilsvarende udstyr.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftaler om angioudstyr til intervention

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33111700 Angiografirum
33111720 Apparatur til angiografi
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale vil omfatte både monoplan og biplan angioudstyr. Der vil under rammeaftalen kunne udbydes såvel angioudstyr med gulvmonteret C-bue som loftsmonteret C-bue. Udstyret, som skal anskaffes, vil typisk skulle anvendes af kardiologer, radiologer og neuroradiologer på deres respektive afdelinger.

Ordregiver har følgende forventninger til mængden af anskaffelser af angioudstyr til intervention i hele rammeaftalernes fireårige løbetid:

— Region Midtjylland: 6-8 stk. (3-4 stk. KAG rum og 3-4 stk. high end interventionsudstyr)

— Region Nordjylland: Ca. 4 stk

— Region Syddanmark: Ca. 18 stk

— Region Sjælland: 0-2 stk

— Region Hovedstaden: 6-8 stk.

De angivne estimater og forventede mængder er alene udtryk for ordregivers forventninger til behovet for indkøb af udstyr omfattet af den udbudte rammeaftale. De angivne estimater er forbundet med en høj grad af usikkerhed, da der er mange faktorer, der ikke er kendt på nuværende tidspunkt, der spiller ind, når det skal afgøres, om der skal købes udstyr som det omhandlede. Det gælder f.eks. uforudsete nedbrud, ændringer i udredningsbehov, ændrede politiske prioriteringer, ekstraordinære bevillinger og ekstraordinære besparelser. Ordregiver forpligter sig således ikke til at aftage en bestemt mængde eller at indkøbe for et bestemt beløb på baggrund af rammeaftalen. Det faktiske forbrug kan med andre ord vise sig at være højere eller lavere end, hvad estimaterne angiver.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Hovedstaden har option på indgåelse af de udbudte rammeaftaler indtil 1. oktober 2022.

Udover selve indkøbet af det omhandlede udstyr, kan der i de efterfølgende miniudbud indgå optioner på serviceaftale, uddannelsesoptioner og option på tilbagekøb og bortskaffelse af eksisterende udstyr. Endvidere kan der indgå option på tilkøb af yderlige tilsvarende udstyr.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftaler: gennemlysningslejer

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33111000 Røntgenapparatur
33111400 Røntgenfluoroskopi-apparatur
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale vil omfatte anskaffelse af gennemlysningslejer, typisk til brug inden for det radiologiske speciale. Udstyret vil typisk bestå af et kipbart leje med en fastmonteret C-bue til anvendelse ved forskellige gennemlysningsundersøgelser.

Ordregiver har følgende forventninger til mængden af anskaffelser af gennemlysningslejer i hele rammeaftalernes fireårige løbetid:

— Region Midtjylland: 2-3 stk

— Region Nordjylland: Ca. 3 stk,

— Region Syddanmark: Ca. 3 stk

— Region Sjælland: Ca. 2 stk

— Region Hovedstaden: 2-3 stk.

De angivne estimater og forventede mængder er alene udtryk for ordregivers forventninger til behovet for indkøb af udstyr omfattet af den udbudte rammeaftale. De angivne estimater er forbundet med en høj grad af usikkerhed, da der er mange faktorer, der ikke er kendt på nuværende tidspunkt, der spiller ind, når det skal afgøres, om der skal købes udstyr som det omhandlede. Det gælder f.eks. uforudsete nedbrud, ændringer i udredningsbehov, ændrede politiske prioriteringer, ekstraordinære bevillinger og ekstraordinære besparelser. Ordregiver forpligter sig således ikke til at aftage en bestemt mængde eller at indkøbe for et bestemt beløb på baggrund af rammeaftalen. Det faktiske forbrug kan med andre ord vise sig at være højere eller lavere end, hvad estimaterne angiver.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Hovedstaden har option på indgåelse af de udbudte rammeaftaler indtil 1. oktober 2022.

Udover selve indkøbet af det omhandlede udstyr, kan der i de efterfølgende miniudbud indgå optioner på serviceaftale, uddannelsesoptioner og option på tilbagekøb og bortskaffelse af eksisterende udstyr. Endvidere kan der indgå option på tilkøb af yderlige tilsvarende udstyr.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer som opfylder nedenstående minimumskrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at få sit tilbud taget i betragtning:

- Delaftale 1: MR-scannere.

Tilbudsgiver skal have relevant erfaring i form af mindst 2 referencer for levering af 1.5-Tesla MR-scannere til klinisk anvendelse på et eller flere hospitaler inden for de seneste 5 år, og mindst 1 reference for levering af 3-Tesla MR-scannere til klinisk anvendelse på et eller flere hospitaler inden for de seneste 5 år.

- Delaftale 2: CT-scannere.

Tilbudsgiver skal have relevant erfaring i form af mindst 2 referencer for levering af CT-scannere til klinisk anvendelse på et eller flere hospitaler inden for de seneste 5 år.

- Delaftale 3: Angioudstyr til intervention.

Tilbudsgiver skal have relevant erfaring i form af mindst 2 referencer for levering af angioudstyr til intervention til klinisk anvendelse på et eller flere hospitaler inden for de seneste 5 år.

- Delaftale 4: Gennemlysningslejer.

Tilbudsgiver skal have relevant erfaring i form af mindst 2 referencer for levering af gennemlysningslejer til klinisk anvendelse på et eller flere hospitaler inden for de seneste 5 år.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Sælger skal i forbindelse med gennemførelsen af rammeaftalen respektere og overholde nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, jf. udkast til rammeaftale.

Sælger skal leve op til lovgivningens og ordregivers krav vedr. GDPR, jf. udkast til rammeaftale.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/11/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/05/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2024/2025

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT

Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger tilbudsgiver sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udbuddet omfatter følgende ordregivere (ordregivernes hovedadresser fremgår ovenfor under del I.1):

— Region Midtjylland, der er udbuddets tovholder og dermed ansvarlig for udbudsprocessen.

— Region Nordjylland

— Region Syddanmark

— Region Sjælland

— Region Hovedstaden, der alene er med på en option, jf. udbudsbetingelserne.

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde gælder følgende af de frivillige udelukkelsesgrunde, som er oplistet i § 137:

— Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

— Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

— Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

— Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

— Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

Der henvises herudover til udbudslovens bestemmelser (i § § 135-137) for den endelige og fuldstændige ordlyd af de bestemmelser, der ligger til grund for de udelukkelsesgrundene.

Bemærk, at ved tildeling af kontrakt forlænges vedståelsesfristen automatisk til den 1. oktober 2022 for de tilbudsgivere, som får tildelt kontrakt. De vindende tilbudsgivere skal således vedstå deres tilbud i hele den periode, hvor Region Hovedstaden har mulighed for at udnytte en option på indgåelse af kontrakt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/04/2021

Send til en kollega

0.11