23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 084-215640
Offentliggjort
30.04.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Aarhus Universitet

Vindere

Kontrakt vedr. Xenon Polarisator

(30.04.2021)
The University of Sheffield
New Spring House, 231 Glossop Road
S10 2GW Sheffield

Xenon polarisator


Aarhus Universitet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Universitet
CVR-nummer: 31119103
Postadresse: Nordre Ringgade 1
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mogens Toft
E-mail: udbud@au.dk
Telefon: +45 51440001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.au.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Xenon polarisator

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33113100 MR-scannere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Anskaffelse af Xenon polarisator til Aarhus Universitet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 700 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

AU ønsker at anskaffe en prototype xenon gas polarisator til COVID-19 senfølge forskning. AU har fået tilbud om anskaffelse af et ikke kommercielt systemet fra Sheffield University. AU er i en kritisk situation, hvor der er COVID-19 patienter der skal skannes med denne teknologi, da den er den eneste måde at belyse de lungeændringer der opstår i de patienter der får langvarerige symptomer. Studierne skal hjælpe med at udvikle en effektiv behandling af disse patienter. Grundet udrulningen af vaccinations programmet, er der et akut behov for at starte projektet nu, da populationen vil være begrænset herefter.

Polarisatoren fra Sheffield University er unik da den tillader højere polarisation og kortere polarisations tid end andre polarisatorer. Polarisatoren skal opfylde følgende specifikationer:

1) Minimum tillade produktion af 500 ml volumen of 129 xenon gas til en polarisations grad på mere end 30 % på mindre end 20 min.

2) SOP og manual dokumentation sammen med optimerede parameter for klinisk anvendelse.

3) Der skal være intern NMR-spektrometer til kvalitetskontrol.

4) Polarisator skal være godkendt i EU til klinisk anvendelse.

5) Polarisator skal have indbygget kompressor til køling, for optimal installations betingelser.

6) Polarisator skal kunne leveres maksimalt 6 uger efter underskrivelse af kontrakt.

Der findes desuden ikke andre polarisatorer tilgængelige i EU med EMA godkendelser. Maskinen fra Sheffield er godkendt til brug i EU under en udleverings tilladelse hos Sheffield Universitet. Denne anskaffelse giver adgang til al dokumentation, således AU kan opnå egen tilladelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Aarhus Universitet har undersøgt mulighederne for at anskaffe tilsvarende produkter i branchen. AU har i denne forbindelse ikke kunnet finde kommercielt tilgængelige løsninger, der kan levere samme type polarisering inden for de angivne kriterier. Aarhus Universitet har kendskab til en løsning udarbejdet af Polearean, der bygger på samme teknologi. Denne polarisator har dog længere polarisationstid end den aktuelle løsning og besidder tilsvarende ikke de nødvendige godkendelser i forhold til brug i EU.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: a
Betegnelse:

Kontrakt vedr. Xenon Polarisator

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27/04/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: The University of Sheffield
Postadresse: New Spring House, 231 Glossop Road
By: Sheffield
NUTS-kode: UK United Kingdom
Postnummer: S10 2GW
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 2 700 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 700 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/04/2021

Send til en kollega

0.032