23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 089-227844
Offentliggjort
07.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Horsens Kommune

Vindere

Bade- og toiletstole med el-kip og el-hejs

(13.09.2021)
DanRehab A/S
Messingvej 13
8940 Randers

Stationære personløftere

(13.09.2021)
V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 23A
8200 Aarhus N

Sideværts sammenklappelige rollatorer

(13.09.2021)
ZiboCare A/S
Præstemarksvej 67
8700 Horsens

El-scootere

(13.09.2021)
Bek Gruppen A/S
Helge Nielsens Alle 7, 2E
8723 Løsning

Opdateringer

Annullering
(13.09.2021)

Udbud på levering af genbrugshjælpemidler til Horsens, Hedensted, Odder og Samsø Kommuner


Horsens Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Kommune
CVR-nummer: 29189889
Postadresse: Rådhustorvet 4
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Pilgaard Jensen
E-mail: udbud@fikm.dk
Telefon: +45 76292026
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fikm.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hedensted Kommune
CVR-nummer: 29189587
Postadresse: Niels Espes Vej 8
By: Hedensted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8722
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Pilgaard Jensen
E-mail: udbud@fikm.dk
Telefon: +45 76292026
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.hedensted.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odder Kommune
CVR-nummer: 32264328
Postadresse: Rådhusgade 3
By: Odder
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8300
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Pilgaard Jensen
E-mail: udbud@fikm.dk
Telefon: +45 76292026
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.odder.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Samsø Kommune
CVR-nummer: 23795515
Postadresse: Søtofte 10
By: Samsø
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8305
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Pilgaard Jensen
E-mail: udbud@fikm.dk
Telefon: +45 76292026
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.samsoe.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/27b20b5f-946b-4031-884d-49026d952644/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/27b20b5f-946b-4031-884d-49026d952644/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/27b20b5f-946b-4031-884d-49026d952644/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på levering af genbrugshjælpemidler til Horsens, Hedensted, Odder og Samsø Kommuner

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af diverse genbrugshjælpemidler, herunder stationære personløftere, bade- og toiletstole med el-kip og el-hejs, sideværts sammenklappelige rollatorer, el-scootere og gangborde med støttebord og el-funktioner og elektrisk benspred til ordregiver.

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og varegrupper, herunder de krav produkterne skal opfylde, henvises til rammeaftalebilag 1 – tilbudsliste og rammeaftalebilag 2 - kravspecifikation.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 150 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Stationære personløftere

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Horsens, Hedensted, Odder og Samsø Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter levering af stationære personløftere.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bade- og toiletstole med el-kip og el-hejs

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Horsens, Hedensted, Odder og Samsø Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter levering af bade- og toiletstole med el-kip og el-hejs.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Sideværts sammenklappelige rollatorer

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
33141720 Ganghjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Horsens, Hedensted, Odder og Samsø Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter levering af sideværts sammenklappelige rollatorer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 050 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

El-scootere

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193100 Invalidekøretøjer og kørestole
33193200 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer og kørestole
33193121 Motoriserede kørestole
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Horsens, Hedensted, Odder og Samsø Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 omfatter levering af el-scootere.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Gangborde med støttebord og el-funktioner og elektrisk benspred

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
33141720 Ganghjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Horsens, Hedensted, Odder og Samsø Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 5 omfatter levering af gangborde med støttebord og el-funktioner og elektrisk benspred.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ingen krav til den økonomiske og finansielle formåen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde nedenstående i forbindelse med den tekniske og faglige formåen:

For alle delaftaler, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 2 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen.

Ved sammenlignelige referencer forstås aftaler om levering af;

- Delaftale 1: Stationære personløftere

- Delaftale 2: Bade- og toiletstole med el-kip og el-hejs

- Delaftale 3: Sideværts sammenklappelige rollatorer

- Delaftale 4: El-scootere

- Delaftale 5: Gangborde med støttebord og el-funktioner og elektrisk benspred.

Det er uden betydning om referencerne angår offentlige eller private virksomheder.

Som dokumentation for at opfylde ovennævnte, skal tilbudsgiveren på anmodning fremsende en referenceliste. Referencelisten skal indeholde følgende oplysninger for hver reference:

- Beskrivelse. Tilbudsgiver skal kort beskrive aftalen. Desuden skal tilbudsgiver angive hvilken delaftale referencen vedrører, hvis der bydes på flere delaftaler.

- Beløb. Tilbudsgiver skal angive den historiske omsætning (i DKK ekskl. moms) fra startdato.

- Startdato. Tilbudsgiver skal angive hvilken dato aftalen trådte i kraft.

- Slutdato. Tilbudsgiver skal angive hvilken dato aftalen udløb. Hvis aftalen ved fristen for afgivelse af tilbud ikke er udløbet, så skal der ikke angives noget.

- Kunde. Tilbudsgiver skal angive kundens navn inkl. ansvarlig kontaktperson og et (hoved)telefonnummer til kunden. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For alle delaftaler, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 2 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver skal leve op til § 22 arbejdsklausul i rammeaftaleudkast.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/06/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 7 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/06/2021
Tidspunkt: 06:00
Sted:

Horsens Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til åbning af tilbud. Tilbud åbnes af Fællesindkøb Midt.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2025

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Nedenstående oplysninger vedrører udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivet (Udbudsloven):

Tilbudsgiver skal i ESPD’et erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets art. 57, stk. 1-3 (Udbudslovens § 135), art. 57, stk. 4, litra e,f og h (Udbudslovens §136) samt art. 57, stk.4, litra a-d, g og i (Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6).

På anmodning fra ordregiver, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele en rammeaftale, fremsende en gyldig serviceattest eller anden tilstrækkelig dokumentation, der ikke er ældre end 6 måneder, for at dokumentere at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets art. 57, stk. 1-3 (Udbudslovens § 135) og art. 57, stk. 4, litra b (Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).

Dokumentationen skal ikke vedlægges tilbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2021

Send til en kollega

0.109