23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 089-229197
Offentliggjort
07.05.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

Vindere

Kardiologisk interventionssystem, KAG 2, Aabenraa Sygehus

(07.05.2021)
Philips Danmark A/S Health Systems
Gammel Kongevej 60
1850 1850 Frederiksberg

Kardiologisk interventionssystem, KAG 2, Aabenraa Sygehus


Medicoteknik, Region Syddanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik, Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Sygehusvej 4
By: Kolding
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Iversen
E-mail: soeren.iversen@rsyd.dk
Telefon: +45 99440374
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kardiologisk interventionssystem, KAG 2, Aabenraa Sygehus

Sagsnr.: 15683
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33111700 Angiografirum
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kardiologisk interventionssystem, KAG 2, Aabenraa Sygehus.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 988 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kardiologisk interventionssystem, KAG 2, Aabenraa Sygehus.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Regionen har til hensigt at indgå kontrakt med Philips Danmark A/S om levering af 1 stk. KAG-udstyr, komplet med monitorering til KAG rum nr. 2, Aabenraa Sygehus.

Fungerende KAG Rum 1 er af fabrikat Philips og nærværende anskaffelse supplerer dette udstyr. Anskaffelse af andet fabrikat ville medføre risiko for utilsigtede hændelser ved diagnostik og behandling der kompromitterer patientsikkerheden.

Det er Region Syddanmarks vurdering, at alene Philips apparatur med identisk brugergrænseflade og funktionalitet opfylder kravene i relation til ovennævnte argument, og anskaffelsen af et andet fabrikat vil derfor af teknisk praktiske årsager være uforeneligt og medføre uforholdsmæssigt store vanskeligheder i betjening og heraf følgende risici for patienten.

I henhold til § 4 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. agter ordregiver at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 15683
Betegnelse:

Kardiologisk interventionssystem, KAG 2, Aabenraa Sygehus

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
04/05/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Philips Danmark A/S Health Systems
Postadresse: Gammel Kongevej 60
By: 1850 Frederiksberg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1850
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 988 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus - Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes ikke et mæglingsorgan i DK
By: findes ikke
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7. Det fremgår bl.a. heraf:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal dog være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2021

Send til en kollega

0.047