23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 091-234964
Offentliggjort
11.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Opdateringer

Rettelse
(17.05.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 04-06-2021
Time: 14:00
Læses:
Dato: 07-06-2021
Time: 14:00


Yderligere oplysninger
I bekendtgørelsen er angivet en forkert dato for frist for aflevering af tilbud.
Den rette dato for aflevering af tilbud er: 7. juni 2021, kl. 14.00.

Intraokulær linse og viskuelastikum til grå stær kirurgi


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Katja Kofoed
E-mail: katja.elleby.kofoed@regionh.dk
Telefon: +45 38685000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=299594&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=299594&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Intraokulær linse og viskuelastikum til grå stær kirurgi

Sagsnr.: 21025064
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33731110 Intraokulære linser
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af intraokulær linse og viskuelastikum til udførelse af grå stær kirurgi i Region Hovedstaden, Afdelingen for Øjensygdomme på Rigshospitalet og Bornholm. Omfang estimeres til 13 000 procedurer årligt.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Intraokulær linse

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33731110 Intraokulære linser
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
33730000 Øjenplejeprodukter og korrigerende linser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører indkøb af intraokulær linse til udførelse af grå stær kirurgi i Region Hovedstaden, Afdelingen for Øjensygdomme på Rigshospitalet og Bornholm. Linsens art: One-piece klar asphærisk linse med UV-filter - preloaded / semi preloaded.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Køber har ret til at forlænge kontrakten en eller flere gange i samlet op til i alt 24 måneder. Køber skal senest meddele krav om eventuel forlængelse 1 måned før kontraktens udløb.

En evt. forlængelse sker på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Viskuelastikum

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33731110 Intraokulære linser
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
33730000 Øjenplejeprodukter og korrigerende linser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale vedrører indkøb af viskuelastikum med cohesive egenskaber til udførelse af grå stær kirurgi i Region Hovedstaden, Afdelingen for Øjensygdomme på Rigshospitalet og Bornholm. Omfang estimeres til 18 000 stk. årligt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Køber har ret til at forlænge kontrakten en eller flere gange i samlet op til i alt 24 måneder. Køber skal senest meddele krav om eventuel forlængelse 1 måned før kontraktens udløb.

En evt. forlængelse sker på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 016-035638
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/06/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Norsk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/06/2021
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

6 mdr.

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af rammeaftale: 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/05/2021

Send til en kollega

0.047