23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 094-248319
Offentliggjort
17.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Høje-Taastrup Kommune

EU-udbud vikarydelser


Høje-Taastrup Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Høje-Taastrup Kommune
CVR-nummer: Høje-Taastrup Kommune
Postadresse: Bygaden
By: Taastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Blak
E-mail: piabl@htk.dk
Telefon: +45 29616018
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.htk.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330936
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Albertslund Kommune
CVR-nummer: 66137112
Postadresse: Nordmarks Alle
By: Albertslund
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2620
Land: Danmark
Kontaktperson: Gül Kilic
E-mail: gul.bahar.kilic.corap@albertslund.dk
Telefon: +45 43686868
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.albertslund.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Brøndby Kommune
CVR-nummer: 65113015
Postadresse: Park Allé 160
By: Brøndby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Margrethe Haff-Jensen
E-mail: amhaj@brondby.dk
Telefon: +45 43734539
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.brondby.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Dragør Kommune
CVR-nummer: 12881517
Postadresse: Kirkevej 7
By: Dragør
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2791
Land: Danmark
Kontaktperson: Ronni Klarskov
E-mail: ronnik@dragoer.dk
Telefon: +45 32890100
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dragoer.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Glostrup Kommune
CVR-nummer: 65120119
Postadresse: Rådhusparken 2
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Jan Starup
E-mail: Jan.Starup@glostrup.dk
Telefon: +45 43236100
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.glostrup.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hvidovre Kommune
CVR-nummer: 55606617
Postadresse: Hvidovrevej 278
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Vejgaard
E-mail: jvd@hvidovre.dk
Telefon: +45 36393639
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hvidovre.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Høje-Taastrup Kommune
CVR-nummer: Høje-Taastrup Kommune
Postadresse: Bygaden
By: Taastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Blak
E-mail: piabl@htk.dk
Telefon: +45 29606118
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.htk.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ishøj Kommune
CVR-nummer: 11931316
Postadresse: Ishøj Store Torv 20
By: Ishøj
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2635
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Roslef
E-mail: srr@ishoj.dk
Telefon: +45 43577575
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ishoj.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre Kommune
CVR-nummer: 65307316
Postadresse: Rødovre Parkvej 150
By: Rødovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2610
Land: Danmark
Kontaktperson: Mohamad Mehdi
E-mail: cn13151@rk.dk
Telefon: +45 36377000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rk.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tårnby Kommune
CVR-nummer: 20310413
Postadresse: Amager landevej 76
By: Kastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2770
Land: Danmark
Kontaktperson: Anny Simonsen
E-mail: aje.of@Taarnby.dk
Telefon: +45 32471114
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.taarnby.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vallensbæk Kommune
CVR-nummer: 19583910
Postadresse: Vallensbæk Stationstorv 100
By: Vallensbæk
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2665
Land: Danmark
Kontaktperson: Sussi Herløv Jensen
E-mail: shj@vallensbaek.dk
Telefon: +45 47974000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vallensbaek.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=292131&B=VIF
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=292131&B=VIF
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud vikarydelser

Sagsnr.: 1
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98513300 Udsendelse af vikarer til private husstande
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vestegnens Indkøbsforum (VIF) ønsker at udbyde vikarydelser for følgende kommuner: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Glostrup Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Rødovre Kommune, Tårnby Kommune, Vallensbæk Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 112 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Vikarydelser sundhedsområde

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Ydelseskategori 1: Denne ydelse omfatter Social- og sundhedshjælper (SSH) .

- Uddannede social- og sundhedshjælpere, der har gennemført grunduddannelse efter lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistandspleje og omsorgsområder mv. eller tilsvarende uddannelse.

- Ydelseskategori 2: Denne ydelse omfatter Social- og sundhedsassistenter (SSA).

– Uddannede social- og sundhedsassistenter med autorisation eller tilsvarende uddannelse.

- Ydelseskategori 3: Denne ydelse omfat

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 110 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Vikarydelser pædagogområde

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Ydelseskategori 6: Denne ydelse omfatter pædagog – uddannede professionsbachelor.

- Ydelseskategori 7: Denne ydelse omfatter pædagog assistent – Har taget grunduddannelse.

- Ydelseskategori 8: Denne ydelse omfatter pædagogmedhjælper.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Underkriteriet pris vurderes på baggrund af den samlede tilbudssum i kontraktbilag 2 prisevaluering i forhold til det historiske forbrug.

Den samlede tilbudspris fastsættes ved at gange alle evalueringspriser med de respektive mængder. Karakteren for kvalitet omregnes til pris, således at der fremkommer en evalueringspris. Omregning af karakteren sker ud fra et gennemsnit af de indkomne tilbud divideret med det højeste mulige pointtal på skalaen.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 022-052701
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 15/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2021

Send til en kollega

0.047