23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 098-253470
Offentliggjort
21.05.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Esbjerg Kommune

Udbud af svagsynsafprøvning og -optik


Esbjerg Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: René Larsen
E-mail: relar@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161445
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: René Larsen
E-mail: relar@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161445
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.esbjerg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Billund Kommune
CVR-nummer: 29 18 97 65
Postadresse: Jorden Rundt 1
By: Grindsted
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7200
Land: Danmark
Kontaktperson: René Larsen
E-mail: relar@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161445
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.billund.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fanø Kommune
CVR-nummer: 31210917
Postadresse: Skolevej 5-7
By: Fanø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6720
Land: Danmark
Kontaktperson: René larsen
E-mail: relar@esbjerg.dk
Telefon: +45 76161445
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fanoe.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Varde Kommune
CVR-nummer: 2918 9811
Postadresse: Bytoften 2
By: Varde
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6800
Land: Danmark
Kontaktperson: René Larsen
E-mail: relar@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161445
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vardekommune.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejen Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 38
Postadresse: Rådhuspassagen 3
By: Vejen
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: René Larsen
E-mail: relar@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161445
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vejen.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3bfb03d9-afa1-4e81-a7c0-75c9ead68e27/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3bfb03d9-afa1-4e81-a7c0-75c9ead68e27/homepage
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3bfb03d9-afa1-4e81-a7c0-75c9ead68e27/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af svagsynsafprøvning og -optik

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af levering af optik samt svagsynsafprøvning til Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen Kommuner.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33734000 Briller
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af levering af optik samt svagsynsafprøvning til Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen Kommuner.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
12/08/2021

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Dokumentation for autorisation som optometrist for minimum en medarbejder pr. geografisk område. For delaftale 2 gælder, at der skal vedlægges dokumentation for svagsynskursus på minimum en medarbejder som mindst en gang om ugen kan foretage svagsynsafprøvninger i alle geografiske områder. I stedet for svagsynskursus kan dokumentation for 3 års arbejde med svagsynsområdet leveres.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Dokumentation for autorisation som optometrist for minimum en medarbejder pr. geografisk område. For delaftale 2 gælder, at der skal vedlægges dokumentation for svagsynskursus på minimum en medarbejder som mindst en gang om ugen kan foretage svagsynsafprøvninger i alle geografiske områder. I stedet for svagsynskursus kan dokumentation for 3 års arbejde med svagsynsområdet leveres.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/05/2021

Send til en kollega

0.031