23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 100-263306
Offentliggjort
26.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Nordjylland

Udbud af pacemakere, ICD´er, elektroder, loop recorder, diagnostiske kabler og transeptalnåle og lange styrbart/ikke styrbart sheaths


Region Nordjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Hjerrild
E-mail: cahj@rn.dk
Telefon: +45 51839080
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=301942&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=301942&B=REGIONNORD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af pacemakere, ICD´er, elektroder, loop recorder, diagnostiske kabler og transeptalnåle og lange styrbart/ikke styrbart sheaths

Sagsnr.: U257CAH21
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33182210 Pacemaker
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af pacemakere, ICD´er, elektroder, loop recorder, diagnostiske kabler og transeptalnåle og lange styrbart/ikke styrbart sheaths til Region Nordjylland.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 73 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pacemaker enkeltkammer og dobbeltkammer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33123210 Hjertemonitoreringsudstyr
33182240 Dele og tilbehør til pacemakere
33182241 Batterier til pacemakere
33182300 Udstyr til hjertekirurgi
80561000 Undervisning på sundhedsområdet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omhandler enkeltkammer og dobbeltkammer pacemakere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten, der vil blive indgået for så vidt angår delkontrakt 1, 3, 4 og 5 på baggrund af dette udbud, agtes indgået med forventeligt 3 leverandører pr. delkontrakt. Ordregiver agter således på hver af disse delkontrakter at indgå kontrakt med de 3 tilbudsgivere, der afgiver de 3 bedste tilbud for hver delkontrakt i henhold til tildelingskriteriet, jf. pkt. 12.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pacemaker biventrikulær (BIV)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33123210 Hjertemonitoreringsudstyr
33182240 Dele og tilbehør til pacemakere
33182241 Batterier til pacemakere
33182300 Udstyr til hjertekirurgi
80561000 Undervisning på sundhedsområdet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører BIV pacemakere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten, der vil blive indgået for så vidt angår delkontrakt 2, 6, 7 og 9 på baggrund af dette udbud, agtes indgået med forventeligt 2 leverandører pr. delkontrakt. Ordregiver agter således på hver af disse delkontrakter at indgå kontrakt med de 2 tilbudsgivere, der afgiver de 2 bedste tilbud for hver delkontrakt i henhold til tildelingskriteriet, jf. pkt. 12.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Elektroder til pacemaker (ventrikel og atrie)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33123210 Hjertemonitoreringsudstyr
33182240 Dele og tilbehør til pacemakere
33182241 Batterier til pacemakere
33182300 Udstyr til hjertekirurgi
80561000 Undervisning på sundhedsområdet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører elektroder til pacemaker (ventrikel og atrie).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten, der vil blive indgået for så vidt angår delkontrakt 1, 3, 4 og 5 på baggrund af dette udbud, agtes indgået med forventeligt 3 leverandører pr. delkontrakt. Ordregiver agter således på hver af disse delkontrakter at indgå kontrakt med de 3 tilbudsgivere, der afgiver de 3 bedste tilbud for hver delkontrakt i henhold til tildelingskriteriet, jf. pkt. 12.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

LV elektroder/elektroder til biventrikulær pacemaker

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33123210 Hjertemonitoreringsudstyr
33182240 Dele og tilbehør til pacemakere
33182241 Batterier til pacemakere
33182300 Udstyr til hjertekirurgi
80561000 Undervisning på sundhedsområdet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører LV elektroder/elektroder til biventrikulær pacemaker.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten, der vil blive indgået for så vidt angår delkontrakt 1, 3, 4 og 5 på baggrund af dette udbud, agtes indgået med forventeligt 3 leverandører pr. delkontrakt. Ordregiver agter således på hver af disse delkontrakter at indgå kontrakt med de 3 tilbudsgivere, der afgiver de 3 bedste tilbud for hver delkontrakt i henhold til tildelingskriteriet, jf. pkt. 12.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

ICD`er og højvoltselektroder

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33123210 Hjertemonitoreringsudstyr
33182240 Dele og tilbehør til pacemakere
33182241 Batterier til pacemakere
33182300 Udstyr til hjertekirurgi
80561000 Undervisning på sundhedsområdet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører ICD`er og højvoltselektroder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten, der vil blive indgået for så vidt angår delkontrakt 1, 3, 4 og 5 på baggrund af dette udbud, agtes indgået med forventeligt 3 leverandører pr. delkontrakt. Ordregiver agter således på hver af disse delkontrakter at indgå kontrakt med de 3 tilbudsgivere, der afgiver de 3 bedste tilbud for hver delkontrakt i henhold til tildelingskriteriet, jf. pkt. 12.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Transeptalnåle samt lang sheath ikke styrbart og lang sheath styrbart

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33123210 Hjertemonitoreringsudstyr
33182240 Dele og tilbehør til pacemakere
33182241 Batterier til pacemakere
33182300 Udstyr til hjertekirurgi
80561000 Undervisning på sundhedsområdet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontraten vedrører transeptalnåle samt lang sheath ikke styrbart og lang sheath styrbart.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten, der vil blive indgået for så vidt angår delkontrakt 2, 6, 7 og 9 på baggrund af dette udbud, agtes indgået med forventeligt 2 leverandører pr. delkontrakt. Ordregiver agter således på hver af disse delkontrakter at indgå kontrakt med de 2 tilbudsgivere, der afgiver de 2 bedste tilbud for hver delkontrakt i henhold til tildelingskriteriet, jf. pkt. 12.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Implanterbar hjerterytmemåler (loop recorder)

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33123210 Hjertemonitoreringsudstyr
33182240 Dele og tilbehør til pacemakere
33182241 Batterier til pacemakere
33182300 Udstyr til hjertekirurgi
80561000 Undervisning på sundhedsområdet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører Implanterbar hjerterytmemåler (loop recorder).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten, der vil blive indgået for så vidt angår delkontrakt 2, 6, 7 og 9 på baggrund af dette udbud, agtes indgået med forventeligt 2 leverandører pr. delkontrakt. Ordregiver agter således på hver af disse delkontrakter at indgå kontrakt med de 2 tilbudsgivere, der afgiver de 2 bedste tilbud for hver delkontrakt i henhold til tildelingskriteriet, jf. pkt. 12.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Diagnostiske katetre til placering i RV og kabler

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33123210 Hjertemonitoreringsudstyr
33182240 Dele og tilbehør til pacemakere
33182241 Batterier til pacemakere
33182300 Udstyr til hjertekirurgi
80561000 Undervisning på sundhedsområdet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører diagnostiske katetre til placering i RV og kabler.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Diagnostiske katetre til placering i CS og kabler

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33123210 Hjertemonitoreringsudstyr
33182240 Dele og tilbehør til pacemakere
33182241 Batterier til pacemakere
33182300 Udstyr til hjertekirurgi
80561000 Undervisning på sundhedsområdet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører diagnostiske katetre til placering i CS og kabler.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten, der vil blive indgået for så vidt angår delkontrakt 2, 6, 7 og 9 på baggrund af dette udbud, agtes indgået med forventeligt 2 leverandører pr. delkontrakt. Ordregiver agter således på hver af disse delkontrakter at indgå kontrakt med de 2 tilbudsgivere, der afgiver de 2 bedste tilbud for hver delkontrakt i henhold til tildelingskriteriet, jf. pkt. 12.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Bæredygtighed:

Kontrakten skal gennemføres under hensyntagen til miljø og klima, ligesom parterne under kontrakten skal påtage sig et socialt ansvar.

Der stilles i kontrakten eksempelvis forskellige krav til mærkning af produkter samt til miljø og indholdsstoffer.

Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 7.

Databehandleraftale:

Den vindende tilbudsgiver vil evt. skulle behandle personoplysninger på ordregivers vegne. Der skal derfor evt. underskrives en databehandleraftale i medfør af persondatalovgivningen.

Der henvises herudover til udkast til kontrakt pkt. 18.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 063-159086
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/06/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres elektronisk via det internetbaserede udbudssystem, Complete Tender Management (herefter ”CTM”) fra EU-Supply. Dette gælder således for al skriftlig korrespondance, herunder ordregivers besvarelse af spørgsmål og tilbudsgivers fremsendelse af tilbud mv. Såfremt dele af udbudsprocessen ikke foregår via CTM, vil det fremgå af nærværende udbudsbetingelser.

Bemærk venligst at både ordregivers og tilbudsgivers handlinger i CTM logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply’s Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):

- Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.

Det bemærkes, at en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, således alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100 000 DKK eller derover. Bemærk yderligere at ordregiver dog ikke vil udelukke tilbudsgiver, der har sådan ubetalt forfalden gæld, hvis tilbudsgiver har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt (jf. udbudslovens § 135, stk. 4).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

- Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

- Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/05/2021

Send til en kollega

0.157