23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 100-265080
Offentliggjort
26.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Rudersdal Kommune

Udbud af tandreguleringsydelse i Rudersdal Kommune


Rudersdal Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Øverødvej 2
By: Holte
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2840
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Martinus Bredtoft
E-mail: mabre@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682036
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5b276797-5c9c-4f24-ac83-ce8fff004685/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5b276797-5c9c-4f24-ac83-ce8fff004685/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5b276797-5c9c-4f24-ac83-ce8fff004685/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5b276797-5c9c-4f24-ac83-ce8fff004685/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af tandreguleringsydelse i Rudersdal Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver mangler kapacitet til tandreguleringsbehandling af borgere i Rudersdal Kommune. På denne baggrund udbyder ordregiver en kontrakt med henblik på at indgå samarbejde med en privat tandklinik for at imødekomme kapacitetsbehovet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver mangler kapacitet til tandreguleringsbehandling af borgere i Rudersdal Kommune.

På denne baggrund udbyder ordregiver en kontrakt med henblik på at indgå samarbejde med en privat tandklinik for at imødekomme kapacitetsbehovet.

Udbuddet omfatter levering af tandregulering, herunder varetagelse af ordregivers forpligtigelse og behandling inkl. nødbehandling og retention af de på kontrakten tildelte børn/unge (borgere) under 18 år, som er tilknyttet en kommunal tandklinik i Rudersdal Kommune og visiteret af ordregiver til tandreguleringsbehandling.

Ordregiver indgår kontrakt med 1 tilbudsgiver.

Alle tildelte borgere skal færdigbehandles af tilbudsgiveren, uanset om den enkelte borger fylder 18 år i behandlingsforløbet. Dog således at behandlingen kun opstartes, hvis de forventes at kunne afsluttes inden borgerens fyldte 19. år jf. sundhedsloven.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Leverandørens klinik(er), hvor behandling af borgere udføres, skal være placereret maks. 45 min. i offentlig transport og maks. 30 min. i bil fra kundens adresse: Stationsvej 36, 3460 Birkerød.

Transporttiden med offentlig transport måles ud fra den normerede transporttid i www.rejseplanen.dk

Transporttiden i bil måles ud fra normerede transporttid i www.google.com/maps

Transporttid måles uden for myldretid.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Leverandøren skal bemande sin klinik med personale, der fagligt og kapacitetsmæssigt kan løse opgaven, og minimum 1 af leverandørens indehaver/ansatte er uddannet og har autorisation som specialtandlæge i ortodonti.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Kontrakten tildeles den tilbudsgiver der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres ved laveste pris. Tilbudsgiver skal angive 2 priser i bilag 2. En pris pr. borger uden kirurgi i pkt. 1.1.1 og en tillægspris pr. borger med kirurgi i pkt. 1.1.2.

Prisen pr. borger i pkt. 1.1.1 vægtes med 60 %

Tillægsprisen pr. borger i pkt. 1.1.2 vægtes med 40 %.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 17/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/05/2021

Send til en kollega

0.046