23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 105-275816
Offentliggjort
02.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://levportal.amgros.dk

Udbyder

Amgros I/S

Amgros 2021 - 2.92.a


Amgros I/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Amgros I/S
Postadresse: Dampfærgevej 22
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom Petersen
E-mail: tpe@amgros.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://levportal.amgros.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://levportal.amgros.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Amgros 2021 - 2.92.a

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33600000 Lægemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes afdelinger på sygehusene med lægemidler, ønsker Amgros at indgå rammeaftaler for de i afsnit II.2.4) angivne lægemidler (jod-produkter I123). Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Rammeaftaler indgås uden købspligt, og sygehusafdelingerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftaler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Leveringssted er den på bestillingen angivne adresse/sygehusafdeling.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen er opdelt i 3 delaftaler (udbudsnummer 1, 2 og 3). Denne delaftale (1) omfatter levering af lod (123-i)-iobenguan (ATC-kode V09IX01), injektionsvæske. Leverandøren skal give tilbud på lægemidlet i flere forskellige styrker indenfor styrkeintervaller specificeret nærmere på varelisten. Der skal for hver af de 3 delaftaler (udbudsnummer 1, 2 og 3) også afgives pris for levering, da prisen på jod-produkterne ikke inkluderer fragt. En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale (udbudsnummer 1, 2 henholdsvis 3). Under betegnelsen "mængde i enheder" i varelisten er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under delaftalen (udbudsnummer 1). Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 5.2 og rammeaftalens pkt. 2. Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest ved tilbudsfristens udløb, jf. pkt. IV.2.2). Endvidere skal leverandøren på tidspunktet for tilbudsfristens udløb og i løbet af rammeaftalens varighed have tilladelse til fremstilling, indførsel eller engrosforhandling af lægemidler inden for EU/EØS.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ad punkt II.2.7) bemærkes, at kontraktperioden forventes at være fra 1. september 2021 til 31. august 2023.

Kontraktstart kan udskydes, hvis udbudsprocessen forsinkes.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Leveringssted er den på bestillingen angivne adresse/sygehusafdeling.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen er opdelt i 3 delaftaler (udbudsnummer 1, 2 og 3). Denne delaftale (2) omfatter levering af Iod (123-i)-natriumiodid (ATC-kode V09FX02), injektionsvæske. Leverandøren skal give tilbud på lægemidlet i flere forskellige styrker indenfor styrkeintervaller specificeret nærmere på varelisten. Der skal for hver af de 3 delaftaler (udbudsnummer 1, 2 og 3) også afgives pris for levering, da prisen på jod-produkterne ikke inkluderer fragt. En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale (udbudsnummer 1, 2 henholdsvis 3). Under betegnelsen "mængde i enheder" i varelisten er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under delaftalen (udbudsnummer 2). Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 5.2 og rammeaftalens pkt. 2. Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest ved tilbudsfristens udløb, jf. pkt. IV.2.2). Endvidere skal leverandøren på tidspunktet for tilbudsfristens udløb og i løbet af rammeaftalens varighed have tilladelse til fremstilling, indførsel eller engrosforhandling af lægemidler inden for EU/EØS.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ad punkt II.2.7) bemærkes, at kontraktperioden forventes at være fra 1. september 2021 til 31. august 2023.

Kontraktstart kan udskydes, hvis udbudsprocessen forsinkes.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Leveringssted er den på bestillingen angivne adresse/sygehusafdeling.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen er opdelt i 3 delaftaler (udbudsnummer 1, 2 og 3). Denne delaftale (3) omfatter levering af Iod (123-i) -ioflupan (ATC-kode V09AB03), injektionsvæske. Leverandøren skal give tilbud på lægemidlet i flere forskellige styrker indenfor forskellige styrkeintervaller specificeret nærmere på varelisten. Der skal for hver af de 3 delaftaler (udbudsnummer 1, 2 og 3) også afgives pris for levering, da prisen på jod-produkterne ikke inkluderer fragt. En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale (udbudsnummer 1, 2 henholdsvis 3). Under betegnelsen "mængde i enheder" i varelisten er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under delaftalen (udbudsnummer 3). Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 5.2 og rammeaftalens pkt. 2. Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest ved tilbudsfristens udløb, jf. pkt. IV.2.2). Endvidere skal leverandøren på tidspunktet for tilbudsfristens udløb og i løbet af rammeaftalens varighed have tilladelse til fremstilling, indførsel eller engrosforhandling af lægemidler inden for EU/EØS.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ad punkt II.2.7) bemærkes, at kontraktperioden forventes at være fra 1. september 2021 til 31. august 2023.

Kontraktstart kan udskydes, hvis udbudsprocessen forsinkes.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Leverandører, der ønsker at afgive tilbud, skal anvende standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) til at afgive erklæring vedrørende de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § § 135-136 i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015 med ændringer). Nærmere oplysninger om udfyldelse og anvendelse af ESPD i udbudsprocessen findes i den af Amgros udarbejdede vejledning herom og i Konkurrence og Forbrugerstyrelsens "vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument". Den/de vindende leverandør(er), som Amgros har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal yderligere inden tildelingen have gjort dokumentation tilgængelig for Amgros for så vidt angår de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. § § 152-153 i udbudsloven. Amgros kan ikke udelukke en leverandør, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-135, såfremt leverandøren kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at everandøren desuagtet er pålidelig, jf. 138 i udbudsloven. Amgros tager forbehold for at gennemføre en sådan "self-cleaning" proces, såfremt det måtte være relevant.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
//txtmark end-->

For delaftale 3 skal tilbudsgiver bekræfte, at tilbudsgiveren opfylder det nedenfor angivne minimumskrav til egnethed, og at tilbudsgiveren inden eventuel tildeling af rammeaftalen kan sende dokumentation for opfyldelse af kravet til Amgros. Bekræftelsen afgives ved en systemteknisk forespørgsel i tilknytning til afgivelse af tilbud og ESPD i Amgros’ elektroniske udbudssystem.

Inden tildeling skal leverandøren sende Amgros dokumentation for opfyldelse af kravet i form af oplysninger om omfang og periode for leverancen samt oplysninger om den pågældende afdeling og hospital, herunder med angivelse af en kontaktperson, som Amgros kan rette henvendelse til.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav for delaftale 3 kræves, at tilbudsgiveren dokumenterer at have levereret lægemidlet omfattet af udbudsnummer 3 (dvs. ATC-kode V09AB03 Iod (123-i)-ioflupan) indenfor de seneste 3 år til minimum 3 nuklearmedicinske afdelinger i EU og Storbritannien, som løbende gennemfører undersøgelser af hjernen ved hjælp af nuklear billeddiagnostik og har anvendt lægemidlet som en sædvanlig del af proceduren indenfor de seneste 3 år.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til bestemmelserne i udkast til rammeaftalen samt pkt. II.2.4). Der kræves ingen særlige retlig form. Såfremt en ordre tildeles en sammenslutning af leverandører, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 082-210559
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Norsk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 17/10/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/06/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Amgros I/S, Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbning af bud. Tilbud registreres ved deres modtagelse, og rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgivere vil samtidig med meddelelse om tildeling (orienteringsskrivelse), jf. udbudslovens § 171, modtage en samlet oversigt over de virksomheder, der har afgivet konditionsmæssige tilbud. Oversigten kan ikke rekvireres tidligere.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

I relation til pkt. II.2.4) bemærkes, at Amgros har overvejet, om udbudsgruppen kan opdeles. Amgros har skønnet, at det ikke er tilfældet på baggrund af overvejelser om stordriftsfordele, der ikke vil være realiserbare ved opdeling samt omkostninger og patientsikkerhedsmæssige hensyn relateret til den efterfølgende kontrakt- og lægemiddelhåndtering. I relation til pkt. II.1.5) og pkt. II.2.6) bemærkes, at den anslåede værdi i pkt. II.1.5) er den samlede anslåede værdi i rammeaftalernes varighed inkl. mulighed for forlængelse, jf. pkt. II.2.7). I pkt. II.2.6) er den anslåede værdi for hvert udbudsnummer inkl. mulighed for forlængelse angivet, jf. pkt. II.2.7). Det bemærkes endvidere, at den anslåede værdi er baseret på et historisk forbrug af lægemidler og omkostninger til levering, og at det faktiske indkøb derfor kan afvige væsentligt derfra, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2 og rammeaftalens pkt. 2. Spørgsmål til udbudsmaterialet kan stilles i udbudssystemet jf. udbudsbetingelsernes bestemmelser herom. Adgang til at afgive tilbud forudsætter, at virksomheden er oprettet som bruger af Amgros' udbudssystem. Der kan være nogle ekspeditionsdage forbundet med brugeroprettelse, og det påhviler derfor eventuelle tilbudsgivere at sørge herfor i god tid. Der henvises til oplysninger i tilknytning til udbudssystemet, herunder brugervejledningen. I relation til pkt. IV.2.2) bemærkes, at der er offentliggjort en forhåndsmeddelelse, herunder med henblik på at reducere tilbudsfristen, jf. pkt. IV.2.1). I relation til pkt. IV.2.4) bemærkes, at enkelte dele af tilbuddet tillige kan være på engelsk. Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 7.1. I relation til pkt. VI.2) bemærkes, at elektronisk fakturering kræves.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlig underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, og klageren skal tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2021

Send til en kollega

0.063