23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 107-279069
Offentliggjort
04.06.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

KomUdbud - Fredericia Kommune

Høringsmateriale på ortopædisk fodtøj til Komudbud kommuner


KomUdbud - Fredericia Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: KomUdbud - Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69116418
Postadresse: Gothersgade 20
By: Fredericia
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: mette.b.poulsen@fredericia.dk
Telefon: +45 25361875
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 97 30
Postadresse: Ramsherred 5
By: Svendborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: mette.b.poulsen@fredericia.dk
Telefon: +45 72107384
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.svendborg.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.svendborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35 20 91 15
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: mette.b.poulsen@fredericia.dk
Telefon: +45 72107384
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.odense.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.odense.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 84
Postadresse: Nytorv 9
By: Middelfart
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: mette.b.poulsen@fredericia.dk
Telefon: +45 72107384
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.middelfart.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.middelfart.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 97
Postadresse: Akseltorv 1
By: Kolding
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: mette.b.poulsen@fredericia.dk
Telefon: +45 72107384
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kolding.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.kolding.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 00
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: mette.b.poulsen@fredericia.dk
Telefon: +45 72107384
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vejle.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.vejle.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 19
Postadresse: Torvet 5
By: Herning
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: mette.b.poulsen@fredericia.dk
Telefon: +45 72107384
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.herning.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.herning.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ikast-Brande Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 17
Postadresse: Rådhusstrædet 6
By: Ikast
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: mette.b.poulsen@fredericia.dk
Telefon: +45 72107384
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ikast-brande.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.ikast-brande.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lemvig Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 35
Postadresse: Rådhusgade 2
By: Lemvig
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7620
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: mette.b.poulsen@fredericia.dk
Telefon: +45 72107384
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.lemvig.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.lemvig.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: mette.b.poulsen@fredericia.dk
Telefon: +45 72107384
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.silkeborg.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.silkeborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Holstebro Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 27
Postadresse: Kirkestræde 11
By: Holstebro
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7500
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: mette.b.poulsen@fredericia.dk
Telefon: +45 72107384
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.holstebro.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.holstebro.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 03
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: mette.b.poulsen@fredericia.dk
Telefon: +45 72107384
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.esbjerg.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.esbjerg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 97 73
Postadresse: Rådhustorvet 10
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: mette.b.poulsen@fredericia.dk
Telefon: +45 72107384
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sonderborg.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.sonderborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fanø Kommune
CVR-nummer: 31 21 09 17
Postadresse: Skolevej 5-7
By: Fanø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6720
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: mette.b.poulsen@fredericia.dk
Telefon: +45 72107384
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fanoe.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.fanoe.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 68
Postadresse: Laksetorvet
By: Randers C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: mette.b.poulsen@fredericia.dk
Telefon: +45 72107384
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.randers.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.randers.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55 13 30 18
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: mette.b.poulsen@fredericia.dk
Telefon: +45 72107384
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.aarhus.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

.

I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4bdf2025-eeef-43b1-8eb0-ea165d7e587f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høringsmateriale på ortopædisk fodtøj til Komudbud kommuner

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fredericia Kommune forventer på vegne af KomUdbud at gennemføre udbud på ortopædisk fodtøj.

I den forbindelse ønsker vi en høring i markedet, af det forløbeligt materiale bl.a. for at sikre, at kravene til de udbudte ydelser er hensigtsmæssige.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

1) Udkast til udbudsbetingelser incl. kravspecifikation

2) Udkast til rammeaftale.

3) Udkast til tilbudsliste

4) Spørgsmål stillet af ordregiver.

Alle potentielle tilbudsgivere indbydes- og opfordres til at gennemgå materialet grundigt og fremsende høringssvar med kommentarer om eventuelle forekommende uhensigtsmæssigheder samt gerne med forslag til forbedringer.

Høringssvarene vil blive behandlet med henblik på at få vurderet, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet.

Høringssvar fremsendes via Ethics senest den 1. juli 2021.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 125 108 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 9
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Svendborg Kommune

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141740 Ortopædisk fodtøj
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet er opdelt i 9 geografisk opdelte delaftaler med følgende kommuner pr. delaftale:

- Delaftale 1: Svendborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,2 mio. DKK

- Delaftale 2: Odense Kommune. Forventet årlige omsætning: 5,7 mio. DKK

- Delaftale 3: Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle Kommune. Forventet årlige omsætning: 5,96 mio. DKK

- Delaftale 4: Herning, Ikast-Brande, Silkeborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 4,94 mio. DKK

- Delaftale 5: Lemvig og Holstebro Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,93 mio. DKK

- Delaftale 6: Sønderborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,8 mio. DKK

- Delaftale 7: Esbjerg og Fanø Kommune. Forventet årlige omsætning: 2,647 mio. DKK

- Delaftale 8: Randers Kommune. Forventet årlige omsætning: 2,3 mio. DKK

- Delaftale 9: Aarhus Kommune. Forventet årlige omsætning: 4,9 mio. DKK.

Rammeaftalerne er 4-årig og træder i kraft den 1. januar 2022 og udløber den 31. december 2026.

Rammeaftalerne (med undtagelse af det frivillige sortiment) er som udgangspunkt forpligtende at anvende for de tilsluttede kommuner. Dog har den enkelte borger mulighed for at benytte en anden leverandør end

den, som kommunen har indgået rammeaftale med, jf. servicelovens § 112.

Høringssvar fremsendes via Ethics senest den 1. juli 2021.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Odense Kommune

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141740 Ortopædisk fodtøj
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet er opdelt i 9 geografisk opdelte delaftaler med følgende kommuner pr. delaftale:

- Delaftale 1: Svendborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,2 mio. DKK

- Delaftale 2: Odense Kommune. Forventet årlige omsætning: 5,7 mio. DKK

- Delaftale 3: Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle Kommune. Forventet årlige omsætning: 5,96 mio. DKK

- Delaftale 4: Herning, Ikast-Brande, Silkeborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 4,94 mio. DKK

- Delaftale 5: Lemvig og Holstebro Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,93 mio. DKK

- Delaftale 6: Sønderborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,8 mio. DKK

- Delaftale 7: Esbjerg og Fanø Kommune. Forventet årlige omsætning: 2,647 mio. DKK

- Delaftale 8: Randers Kommune. Forventet årlige omsætning: 2, 3 mio. DKK

- Delaftale 9: Aarhus Kommune. Forventet årlige omsætning: 4,9 mio. DKK.

Rammeaftalerne er 4-årig og træder i kraft den 1. januar 2022 og udløber den 31. december 2026.

Rammeaftalerne (med undtagelse af det frivillige sortiment) er som udgangspunkt forpligtende at anvende for de tilsluttede kommuner. Dog har den enkelte borger mulighed for at benytte en anden leverandør end

den, som kommunen har indgået rammeaftale med, jf. servicelovens § 112.

Høringssvar fremsendes via Ethics senest den 1. juli 2021.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Fredericia Kommune, Middelfart Kommune, Kolding Kommune, Vejle Kommune

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141740 Ortopædisk fodtøj
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet er opdelt i 9 geografisk opdelte delaftaler med følgende kommuner pr. delaftale:

- Delaftale 1: Svendborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,2 mio. DKK

- Delaftale 2: Odense Kommune. Forventet årlige omsætning: 5,7 mio. DKK

- Delaftale 3: Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle Kommune. Forventet årlige omsætning: 5,96 mio. DKK

- Delaftale 4: Herning, Ikast-Brande, Silkeborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 4,94 mio. DKK

- Delaftale 5: Lemvig og Holstebro Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,93 mio. DKK

- Delaftale 6: Sønderborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,8 mio. DKK

- Delaftale 7: Esbjerg og Fanø Kommune. Forventet årlige omsætning: 2,647 mio. DKK

- Delaftale 8: Randers Kommune. Forventet årlige omsætning: 2,3 mio. DKK

- Delaftale 9: Aarhus Kommune. Forventet årlige omsætning: 4,9 mio. DKK.

Rammeaftalerne er 4-årig og træder i kraft den 1. januar 2022 og udløber den 31. december 2026.

Rammeaftalerne (med undtagelse af det frivillige sortiment) er som udgangspunkt forpligtende at anvende for de tilsluttede

Kommuner. Dog har den enkelte borger mulighed for at benytte en anden leverandør end den, som kommunen har indgået rammeaftale med, jf. servicelovens § 112.

Høringssvar fremsendes via Ethics senest den 1. juli 2021.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Silkeborg Kommune

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141740 Ortopædisk fodtøj
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet er opdelt i 9 geografisk opdelte delaftaler med følgende kommuner pr. delaftale:

- Delaftale 1: Svendborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,2 mio. DKK

- Delaftale 2: Odense Kommune. Forventet årlige omsætning: 5,7 mio. DKK

- Delaftale 3: Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle Kommune. Forventet årlige omsætning: 5,96 mio. DKK

- Delaftale 4: Herning, Ikast-Brande, Silkeborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 4,94 mio. DKK

- Delaftale 5: Lemvig og Holstebro Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,93 mio. DKK

- Delaftale 6: Sønderborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,8 mio. DKK

- Delaftale 7: Esbjerg og Fanø Kommune. Forventet årlige omsætning: 2,647 mio. DKK

- Delaftale 8: Randers Kommune. Forventet årlige omsætning: 2,3 mio. DKK

- Delaftale 9: Aarhus Kommune. Forventet årlige omsætning: 4,9 mio. DKK.

Rammeaftalerne er 4-årig og træder i kraft den 1. januar 2022 og udløber den 31. december 2026.

Rammeaftalerne (med undtagelse af det frivillige sortiment) er som udgangspunkt forpligtende at anvende for de tilsluttede kommuner. Dog har den enkelte borger mulighed for at benytte en anden leverandør end

den, som kommunen har indgået rammeaftale med, jf. servicelovens § 112.

Høringssvar fremsendes via Ethics senest den 1. juli 2021.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Lemvig Kommune, Holstebro Kommune

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141740 Ortopædisk fodtøj
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet er opdelt i 9 geografisk opdelte delaftaler med følgende kommuner pr. delaftale:

- Delaftale 1: Svendborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,2 mio. DKK

- Delaftale 2: Odense Kommune. Forventet årlige omsætning: 5,7 mio. DKK

- Delaftale 3: Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle Kommune. Forventet årlige omsætning: 5,96 mio. DKK

- Delaftale 4: Herning, Ikast-Brande, Silkeborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 4,94 mio. DKK

- Delaftale 5: Lemvig og Holstebro Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,93 mio. DKK

- Delaftale 6: Sønderborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,8 mio. DKK

- Delaftale 7: Esbjerg og Fanø Kommune. Forventet årlige omsætning: 2,647 mio. DKK

- Delaftale 8: Randers Kommune. Forventet årlige omsætning: 2,3 mio. DKK

- Delaftale 9: Aarhus Kommune. Forventet årlige omsætning: 4,9 mio. DKK.

Rammeaftalerne er 4-årig og træder i kraft den 1. januar 2022 og udløber den 31. december 2026.

Rammeaftalerne (med undtagelse af det frivillige sortiment) er som udgangspunkt forpligtende at anvende for de tilsluttede kommuner. Dog har den enkelte borger mulighed for at benytte en anden leverandør end

den, som kommunen har indgået rammeaftale med, jf. servicelovens § 112.

Høringssvar fremsendes via Ethics senest den 1. juli 2021.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Sønderborg Kommune

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141740 Ortopædisk fodtøj
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet er opdelt i 9 geografisk opdelte delaftaler med følgende kommuner pr. delaftale:

- Delaftale 1: Svendborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,2 mio. DKK

- Delaftale 2: Odense Kommune. Forventet årlige omsætning: 5,7 mio. DKK

- Delaftale 3: Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle Kommune. Forventet årlige omsætning: 5,96 mio. DKK

- Delaftale 4: Herning, Ikast-Brande, Silkeborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 4,94 mio. DKK

- Delaftale 5: Lemvig og Holstebro Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,93 mio. DKK

- Delaftale 6: Sønderborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,8 mio. DKK

- Delaftale 7: Esbjerg og Fanø Kommune. Forventet årlige omsætning: 2,647 mio. DKK

- Delaftale 8: Randers Kommune. Forventet årlige omsætning: 2,3 mio. DKK

- Delaftale 9: Aarhus Kommune. Forventet årlige omsætning: 4,9 mio. DKK.

Rammeaftalerne er 4-årig og træder i kraft den 1. januar 2022 og udløber den 31. december 2026.

Rammeaftalerne (med undtagelse af det frivillige sortiment) er som udgangspunkt forpligtende at anvende for de tilsluttede kommuner. Dog har den enkelte borger mulighed for at benytte en anden leverandør end

den, som kommunen har indgået rammeaftale med, jf. servicelovens § 112.

Høringssvar fremsendes via Ethics senest den 1. juli 2021.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Esbjerg Kommune, Fanø Kommune

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141740 Ortopædisk fodtøj
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet er opdelt i 9 geografisk opdelte delaftaler med følgende kommuner pr. delaftale:

- Delaftale 1: Svendborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,2 mio. DKK

- Delaftale 2: Odense Kommune. Forventet årlige omsætning: 5,7 mio. DKK

- Delaftale 3: Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle Kommune. Forventet årlige omsætning: 5,96 mio. DKK

- Delaftale 4: Herning, Ikast-Brande, Silkeborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 4,94 mio. DK

- Delaftale 5: Lemvig og Holstebro Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,93 mio. DKK

- Delaftale 6: Sønderborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,8 mio. DKK

- Delaftale 7: Esbjerg og Fanø Kommune. Forventet årlige omsætning: 2,647 mio. DKK

- Delaftale 8: Randers Kommune. Forventet årlige omsætning: 2,3 mio. DKK

- Delaftale 9: Aarhus Kommune. Forventet årlige omsætning: 4,9 mio. DKK.

Rammeaftalerne er 4-årig og træder i kraft den 1. januar 2022 og udløber den 31. december 2026.

Rammeaftalerne (med undtagelse af det frivillige sortiment) er som udgangspunkt forpligtende at anvende for de tilsluttede kommuner. Dog har den enkelte borger mulighed for at benytte en anden leverandør end

den, som kommunen har indgået rammeaftale med, jf. servicelovens § 112.

Høringssvar fremsendes via Ethics senest den 1. juli 2021.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Randers Kommune

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141740 Ortopædisk fodtøj
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet er opdelt i 9 geografisk opdelte delaftaler med følgende kommuner pr. delaftale:

- Delaftale 1: Svendborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,2 mio. DKK

- Delaftale 2: Odense Kommune. Forventet årlige omsætning: 5,7 mio. DKK

- Delaftale 3: Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle Kommune. Forventet årlige omsætning: 5,96 mio. DKK

- Delaftale 4: Herning, Ikast-Brande, Silkeborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 4,94 mio. DKK

- Delaftale 5: Lemvig og Holstebro Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,93 mio. DKK

- Delaftale 6: Sønderborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,8 mio. DKK

- Delaftale 7: Esbjerg og Fanø Kommune. Forventet årlige omsætning: 2,647 mio. DKK

- Delaftale 8: Randers Kommune. Forventet årlige omsætning: 2,3 mio. DKK

- Delaftale 9: Aarhus Kommune. Forventet årlige omsætning: 4,9 mio. DKK.

Rammeaftalerne er 4-årig og træder i kraft den 1. januar 2022 og udløber den 31. december 2026.

Rammeaftalerne (med undtagelse af det frivillige sortiment) er som udgangspunkt forpligtende at anvende for de tilsluttede kommuner. Dog har den enkelte borger mulighed for at benytte en anden leverandør end

Den, som kommunen har indgået rammeaftale med, jf. servicelovens § 112.

Høringssvar fremsendes via Ethics senest den 1. juli 2021.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Aarhus Kommune

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141740 Ortopædisk fodtøj
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet er opdelt i 9 geografisk opdelte delaftaler med følgende kommuner pr. delaftale:

- Delaftale 1: Svendborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,2 mio. DKK

- Delaftale 2: Odense Kommune. Forventet årlige omsætning: 5,7 mio. DKK

- Delaftale 3: Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle Kommune. Forventet årlige omsætning: 5,96 mio. DKK

- Delaftale 4: Herning, Ikast-Brande, Silkeborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 4,94 mio. DKK

- Delaftale 5: Lemvig og Holstebro Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,93 mio. DKK

- Delaftale 6: Sønderborg Kommune. Forventet årlige omsætning: 1,8 mio. DKK

- Delaftale 7: Esbjerg og Fanø Kommune. Forventet årlige omsætning: 2,647 mio. DKK

- Delaftale 8: Randers Kommune. Forventet årlige omsætning: 2,3 mio. DKK

- Delaftale 9: Aarhus Kommune. Forventet årlige omsætning: 4,9 mio. DKK.

Rammeaftalerne er 4-årig og træder i kraft den 1. januar 2022 og udløber den 31. december 2026.

Rammeaftalerne (med undtagelse af det frivillige sortiment) er som udgangspunkt forpligtende at anvende for de tilsluttede kommuner. Dog har den enkelte borger mulighed for at benytte en anden leverandør end

den, som kommunen har indgået rammeaftale med, jf. servicelovens § 112.

Høringssvar fremsendes via Ethics senest den 1. juli 2021.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/06/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/05/2021

Send til en kollega

0.049