23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 107-280642
Offentliggjort
04.06.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

Vindere

(04.06.2021)
Gertinge Danmark
Industriparken
2750 Ballerup

Region Syddanmark ønsker at udskifte 2 stk. autoklaver på sterilcentralen, Sygehus Lillebælt


Medicoteknik, Region Syddanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik, Region Syddanmark
Postadresse: Sygehusvej 4
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
E-mail: steffan.stuhr.petersen@rsyd.dk
Telefon: +45 21157956
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.medicoteknik-rsd.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Region Syddanmark ønsker at udskifte 2 stk. autoklaver på sterilcentralen, Sygehus Lillebælt

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33191110 Autoklaver
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Syddanmark ønsker at udskifte 2 stk. autoklaver på sterilcentralen, Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus. Sterilcentralen ønsker at tildele ordren til Getinge Danmark A/S, med deres produkt GSS 67H17.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 308 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

DK-Kolding

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark ønsker at udskifte 2 stk. autoklaver på sterilcentralen, Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus. Sterilcentralen ønsker at tildele ordren til Getinge Danmark A/S, med deres produkt GSS 67H17 til en samlet værdi af 2,308 mio. DKK inklusive montage, idriftsættelse og validering.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

På grund af manglende konkurrence af tekniske årsager ønsker SLB Kolding Sygehus at lave en direkte tildeling af kontrakten på baggrund af følgende:

Udskiftning af autoklaverne kan ske en til en bygningsmæssigt og installationsmæssigt, så de fysiske rammer skal ændres minimalt. Dette er en stor fordel i forhold til produktionen, som herved stort set kan opretholdes under udskiftningen. Tilslutningen og tilpasningen skal ske til det eksisterende dampanlæg.

Eksisterende tilbehør så som bl.a. vogne til ind- og udlast, og indsatse skal benyttes til de nye autoklaver. Herved opnås at de eksisterende arbejdsgange kan opretholdes.

Arbejdsgangen i afdelingen er tilrettelagt på en sådanne måde at model GSS 67H17 er den eneste autoklave som kan bruges, så fejlbetjeninger og utilsigtede hændelser i afdelingen minimeres.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27/05/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Gertinge Danmark
Postadresse: Industriparken
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 308 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af håndhævelseslovens § 7:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamiskindkøbssystem er indgået.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/05/2021

Send til en kollega

0.049