23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 107-282735
Offentliggjort
04.06.2021
Udbudstype
Finder ikke anvendelse

Udbyder

Odense Kommune

Sundhedsvirkarydelser


Odense Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sofie Kaae Antonisen
E-mail: sofie.antonisen@twobirds.com
Telefon: +45 60641308
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/43d41d17-538e-419e-99b8-534e68857419/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/43d41d17-538e-419e-99b8-534e68857419/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/43d41d17-538e-419e-99b8-534e68857419/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Sundhedsvirkarydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Odense Kommune har besluttet at udbyde en rammeaftale om levering af sundhedsvikarydelser til Odense Kommune.

Udbuddet omfatter vikarer indenfor faggrupperne:

i) Sygeplejersker,

ii) Social- og sundhedsassistenter og

iii) social- og sundhedshjælpere.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 165 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Odense Kommune skal indgå en rammeaftale om levering af sundhedsvikarydelser. Sundhedsvikarydelserne vil blive udbudt som et EU-udbud efter udbudslovens afsnit III.

Odense Kommune er i gang med at forberede det kommende udbud af sundhedsvikarydelser. Som led i denne forberedelse er Odense Kommune ved at kortlægge det konkrete behov, der skal være afspejlet i det udbudsmateriale, herunder særligt kravspecifikationen samt metoden for bestilling af sundhedsvikarydelser, som skal danne grundlag for konkurrenceudsættelsen.

Til brug for udarbejdelsen af udbudsmaterialet har Odense Kommune et behov for at modtage rådgivning inden for rammerne af den lovlige markedsdialog, som kan finde sted i medfør af udbudslovens § 39 og under iagttagelse af ligebehandlingsprincippet.

Markedsdialogen gennemføres primært med henblik på at afdække og vurdere, hvordan bestilling af sundhedsvikarydelser bedst foretages.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
25/06/2021

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Odense Kommune inviterer som led i markedsdialogen til et informationsmøde den 9. juni 2021, kl. 13.00-14.30 på Microsoft Teams, hvor Odense Kommune vil give en kort præsentation af ordregiver og det forestående projekt, samt en præsentation af den tiltænkte tekniske løsning til bestilling af sundhedsvikarydelser fra Temponizer.

Det vil være muligt at stille spørgsmål på informationsmødet.

Efter informationsmødet vil interesserede leverandører have mulighed for at levere et skriftligt input.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/05/2021

Send til en kollega

0.047