23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 108-284866
Offentliggjort
07.06.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

(07.06.2021)
Cephalon
Sundholmen 29
9400 Nørresundby

EEG udstyr


Region Midtjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: Helle.slotsdal@stab.rm.dk
Telefon: +45 91175604
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EEG udstyr.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33124110 Diagnostiske systemer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Midt skal have udskiftet EEG udstyr i hospitalsenheden Midt og få EEG systemer på Aarhus Universitetshospital.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 810 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33121100 Elektroencephalografer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Midtjylland skal have udskiftet EEG udstyr i hospitalsenheden Midt og få EEG systemer på Aarhus Universitetshospital. Regionens nyeste systemer er i dag Stratus, der forhandles af Cephalon.

I Region Midtjylland analyseres og/eller gennemses EEG data optaget på regionens neurofysiologiske afdelinger centralt (læger på Aarhus Universitetshospital). Det er derfor et krav, at data kan deles på tværs af regionen, og det er afgørende, at dette kan gøres i samme system. Dette er primært med henblik på at højne patientsikkerheden ved standardisering af komplekst medicoteknisk udstyr og analyser, men også for ikke at skulle drifte og vedligeholde 2 systemer.

Herudover er der, ved køb af Stratus optagestationer, allerede implementeret databaseløsning og review software, hvorved der ikke vil være udgifter til dette ved indkøb af yderligere optagestationer.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Region Midtjylland skal have udskiftet EEG udstyr i hospitalsenheden Midt og få EEG systemer på Aarhus Universitetshospital. Regionens nyeste systemer er i dag Stratus, der forhandles af Cephalon.

I Region Midtjylland analyseres og/eller gennemses EEG data optaget på regionens neurofysiologiske afdelinger centralt (læger på Aarhus Universitetshospital). Det er derfor et krav, at data kan deles på tværs af regionen, og det er afgørende, at dette kan gøres i samme system. Dette er primært med henblik på at højne patientsikkerheden ved standardisering af komplekst medicoteknisk udstyr og analyser, men også for ikke at skulle drifte og vedligeholde 2 systemer.

Herudover er der, ved køb af Stratus optagestationer, allerede implementeret databaseløsning og review software, hvorved der ikke vil være udgifter til dette ved indkøb af yderligere optagestationer.

Uddybning af argumentationen:

- Undersøgelser lavet med anden hardware end Stratus medfører behov for at administrere undersøgelser og patientlister på mere end én platform, hvilket vil øge hyppigheden for administrative fejl.

- Bedømmelse af EEG-undersøgelser er baseret på visuel mønstergenkendelse. Det er vigtigt, at alle kurver præsenteres nøjagtig éns på skærmen for at sikre at det kliniske personale opfanger alle relevante patologiske mønstre. Indførelse af anden type software vil således give nedsat diagnostisk kvalitet og øget risiko for fejldiagnosticering.

- Stratus software, inklusiv klientinstallationspakker, applikationsserver og databaser er allerede implementeret på regionens IT-platform. Implementering af software til anden fabrikat EEG-udstyr vil medføre omkostninger til etablering af servere og databaser, samt årlige driftsomkostninger. Derudover vil der være øget omkostninger og arbejdstid brugt på vedligeholdelse, administration og opdateringer af 2 forskellige softwareplatforme.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26/05/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Cephalon
Postadresse: Sundholmen 29
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 810 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilagtil ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Internetadresse: http://KFST.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/06/2021

Send til en kollega

0.047