23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 110-288804
Offentliggjort
09.06.2021
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Region Nordjylland

Udbud af elastomeriske pumper


Region Nordjylland

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
E-mail: mia.joergensen@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/284126
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
E-mail: Stine.Westerboe.Cheng@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190568
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 4180
Land: Danmark
E-mail: jeds@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
E-mail: christian.assam.taarnhoej@regionh.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: mille.reggelsen@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af elastomeriske pumper

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Amgros varetager udbud af elastomeriske pumper på regionernes vegne, således at der kan foretages indkøb heraf til regionernes sygehuse. Udbuddet er opdelt i 3 delkontrakter, jf. nedenfor pkt. II.2).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af elastomeriske pumper

Delkontraktnr.: A
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte rammeaftale omfatter elastomeriske pumper til Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland. De elastomeriske pumper anvendes til kemoterapi, smerte- og antibiotikabehandling.

Ved elastomeriske pumper forstås en brudsikker beholder, som indeholder et ballonreservoir fremstillet af en elastomerisk membran, der skaber infusionstryk som drivkraft, hvor patienten får tilført medicinen jævnt i løbet af den periode, det tager membranen at trække sig sammen. Pumperne er uafhængige af andet medicoteknisk udstyr eller af elektricitet. De elastomeriske pumper anvendes til kemoterapi, smerte- og antibiotikabehandling.

Udbuddet omfatter et obligatorisk sortiment af elastomeriske pumper og et frivilligt sortiment af pumper, som tilbudsgiveren kan vælge at give tilbud på. Derudover omfatter udbuddet tilbehør i form af bæretasker/-bælter.

Rammeaftale indgås med hver af de deltagende regioner og giver regionen mulighed for at foretage indkøb under rammeaftalen. Regionen forpligter sig ikke til at aftage en bestemt mængde af pumper eller at foretage indkøb for et bestemt beløb på baggrund af rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Dokumentation for holdbarhed / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Brugervenlghed i klinikken / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Brugervenlighed for patienter / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 35
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af elastomeriske pumper

Delkontraktnr.: B
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte rammeaftale omfatter elastomeriske pumper til Region Hovedstaden og – som option – Region Midtjylland, jf. pkt. II.2.11).

Ved elastomeriske pumper forstås en brudsikker beholder, som indeholder et ballonreservoir fremstillet af en elastomerisk membran, der skaber infusionstryk som drivkraft, hvor patienten får tilført medicinen jævnt i løbet af den periode, det tager membranen at trække sig sammen. Pumperne er uafhængige af andet medicoteknisk udstyr eller af elektricitet. De elastomeriske pumper anvendes til kemoterapi, smerte- og antibiotikabehandling.

De elastomeriske pumper, der anvendes til kemoterapi i disse 2 regioner, påfyldes af en robot. Dette indebærer særlige krav til pumpen, herunder krav om at pumpen skal være valideret til anvendelse til den konkrete robot, jf. kontraktbilag 2. Pumper til cytostatika for disse regioner er derfor omfattet af denne delaftale (B). Delaftale B omfatter alle pumper, der anvendes i disse regioner til cytostatika, herunder også de pumper, der i et mindre omfang måtte blive påfyldt manuelt, henset til hensynet om kontinuerlig patientbehandling, hvor patienten behandles med samme elastomeriske pumpe gennem et behandlingsforløb.

Udbuddet omfatter et obligatorisk sortiment af elastomeriske pumper og et frivilligt sortiment af pumper, som tilbudsgiveren kan vælge at give tilbud på. Derudover omfatter udbuddet tilbehør i form af bæretasker/-bælter.

Rammeaftale indgås med hver af de deltagende regioner og giver regionen mulighed for at foretage indkøb under rammeaftalen. Regionen forpligter sig ikke til at aftage en bestemt mængde af pumper eller at foretage indkøb for et bestemt beløb på baggrund af rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Dokumentation for holdbarhed / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Brugervenlighed for patienter / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 55
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Midtjylland har som option mulighed for at indgå kontrakt med de vindende tilbudsgivere for delaftalen. Region Midtjylland skal forud for forventet tildeling tage stilling til, om regionen ønsker at indgå kontrakter på grundlag af udbuddet. Leverandøren vil således modtage meddelelse herom i forbindelse med tildelingen af kontrakt.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af elastomeriske pumper

Delkontraktnr.: C
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte rammeaftale omfatter elastomeriske pumper til Region Hovedstaden og – som option – Region Midtjylland, jf. pkt. II.2.11) til brug for andre lægemidler end cytostatika, der er omfattet af delaftale B, jf. ovenfor.

Ved elastomeriske pumper forstås en brudsikker beholder, som indeholder et ballonreservoir fremstillet af en elastomerisk membran, der skaber infusionstryk som drivkraft, hvor patienten får tilført medicinen jævnt i løbet af den periode, det tager membranen at trække sig sammen. Pumperne er uafhængige af andet medicoteknisk udstyr eller af elektricitet. De elastomeriske pumper anvendes til kemoterapi, smerte- og antibiotikabehandling.

Udbuddet omfatter et obligatorisk sortiment af elastomeriske pumper og et frivilligt sortiment af pumper, som tilbudsgiveren kan vælge at give tilbud på. Derudover omfatter udbuddet tilbehør i form af bæretasker/-bælter.

Rammeaftale indgås med hver af de deltagende regioner og giver regionen mulighed for at foretage indkøb under rammeaftalen. Regionen forpligter sig ikke til at aftage en bestemt mængde af pumper eller at foretage indkøb for et bestemt beløb på baggrund af rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Dokumentation for holdbarhed / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Brugervenlighed i klinikken / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Brugervenlighed for patienter / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 35
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Midtjylland har som option mulighed for at indgå kontrakt med de vindende tilbudsgivere for delaftalen. Region Midtjylland skal forud for forventet tildeling tage stilling til, om regionen ønsker at indgå kontrakter på grundlag af udbuddet. Leverandøren vil således modtage meddelelse herom i forbindelse med tildelingen af kontrakt.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 079-199997
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: A
Betegnelse:

Udbud af elastomeriske pumper

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: B
Betegnelse:

Udbud af elastomeriske pumper

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: C
Betegnelse:

Udbud af elastomeriske pumper

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Amgros har besluttet at annullere udbuddet af delaftale A, delaftale B og delaftale C, idet de indkomne tilbud er ukonditionsmæssige.

Amgros vil afholde en høring, hvor interesserede tilbudsgivere har mulighed for at deltage. Høringen afholdes med henblik på, at Amgros kan tage eventuelle spørgsmål, bemærkninger eller input i øvrigt til udbuddet i betragtning i forbindelse med et kommende genudbud. Yderligere oplysninger om høringen kan ses på Amgros' hjemmeside https://amgros.dk/medicinsk-udstyr/udbud-elastomeriske-pumper/

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.kflu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlig underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, og klageren skal tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2021

Send til en kollega

0.062