23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 110-290081
Offentliggjort
09.06.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Varde Kommune

Kontrakt - udlicitering tandregulering


Varde Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Varde Kommune
CVR-nummer: 29189811
Postadresse: Bytoften 2
By: Varde
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6800
Land: Danmark
Kontaktperson: Sys Frostholm
E-mail: syfr@varde.dk
Telefon: +45 79947267
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/151949412.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.vardekommune.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt - udlicitering tandregulering

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85131100 Tandregulering
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet er gældende for tandregulering af de børn og unge, som er tilknyttet Varde kommunale tandpleje, som tilbudsgiveren visiterer til tandregulering, samt foretager henvisninger til kæbekirurgisk afdeling, hvor der vurderes behov for ortodontisk kirurgi.

Opgaven skal udføres ved Varde Kommunes kommunale tandpleje, Lerpøthus, Lerpøtvej 50 C, 6800 Varde - hvor der stilles klinik med inventar til rådighed.

Tryk her https://permalink.mercell.com/157879199.aspx

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Varde Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Tilbudsgiver skal varetage opgaverne med tilsætning af patienter visiteret til behandling på tandreguleringen, telefon, afbud ved sygdom mm. Patienter, forældre mv. skal kunne ringe direkte til afdelingen i mindst 4 timer om dagen fordelt på formiddag og eftermiddag. Herudover kan telefonen stilles om til Varde kommunale tandpleje, som kan tage mod og videregive besked til tandreguleringsafdelingen. Dette er for at sikre den bedst mulige service til borgerne.

Udbyder har et efterslæb på behandling af børn og unge med behov for regulering af tænder, for det seneste 1½ - 2 år. Udbyder har en forståelse for, at dette efterslæb kan tage et par år at indhente. Tilbudsgiver skal udarbejde en tidsplan for indhentelse af efterslæbet - skal vedlægges tilbuddet jf. 2.5: Tildelingskriteriet. Forventningen for den ekstra mængde skal indregnes i priserne i bilag 1 for de forventede år.

Leverandøren visiterer, behandler og henviser det antal patienter under aftalen, der er behov for. Der er ved aftalens indgåelse et behandlingsefterslæb, hvorfor der må påregnes et større omfang i begyndelsen af udbudsperioden.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tilbud vurderes i forhold til tildelingskriterium bedste forhold mellem pris og kvalitet.

- Pris 40 %

- Kvalitet 50 %

- Kompetence 10 %.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 055-139504
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud - udlicitering tandregulering

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
25/05/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Tandreguleringshuset I/S
Postadresse: Jyllandsgade 79 C
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2021

Send til en kollega

0.047