23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 117-306171
Offentliggjort
18.06.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

(18.06.2021)
Medidyne A/S
Skodsborgvej 311
2850 Nærum

Transportkuvøser til landtransport, 2 stk. med option på en tredje


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Skodborg
E-mail: christian.skodborg@regionh.dk
Telefon: +45 40465620
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Transportkuvøser til landtransport, 2 stk. med option på en tredje

Sagsnr.: 20042345
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33152000 Kuvøser
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Hovedstaden mener, efter en længevarende markedsundersøgelse, at der kun findes en leverandør af transportkuvøser som kan levere transportkuvøser med det krævede CE mærke og som opfylder de gældende standarder for ambulancetransport af patienter i transportkuvøser.

Region Hovedstaden agter derfor at foretage en direkte kontrakt tildeling på 2 transportkuvøser og en option på en tredje.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33152000 Kuvøser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden mener efter en længevarende markedsundersøgelse at der kun findes en leverandør af transportkuvøser som kan levere med det krævede CE mærke og som opfylder de gældende standarder for ambulancetransport at patienter i transportkuvøser.

Region Hovedstaden agter derfor at foretage en direkte kontrakt tildeling på 2 transportkuvøser og en option på en tredje.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der kan på optionen indkøbes en tredje transportkuvøse indenfor 24 måneder fra ordreafgivelse på den første.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Det er en forudsætning for transportkuvøsernes anvendelse til transport af patienter, at de både er CE mærket og opfylder de gældende standarder for sikkertransport i regionens ambulancer.

Ved markedsundersøgelsen er der kun fremkommet 2 leverandører af transportkuvøser, men kun den ene har udstyr der er CE-mærket og opfylder standarderne efter ændringerne i 2018.

Et udbud vil derfor ikke give en andet resultat, hvorfor der i stedet sker en direkte tildeling, jf. udbudsloven § 80,3, da der af tekniske grunde ikke kan foretages udbud.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
11/06/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Medidyne A/S
Postadresse: Skodsborgvej 311
By: Nærum
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2850
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 300 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2021

Send til en kollega

0.046