23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 126-330963
Offentliggjort
02.07.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Dentale forbrugsartikler / høring af tilbudsliste og kravsspecifikation


Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Sjællandsgade 40
By: København N
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2200
Land: Danmark
Kontaktperson: Irene Pless
E-mail: px3q@kk.dk
Telefon: +45 20139303
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/159553128.aspx
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Dentale forbrugsartikler / høring af tilbudsliste og kravsspecifikation

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33130000 Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Kommune sendte i april 2021 udkast til tilbudslisten og kravsspecifikation i høring her på Mercell. Vi har nu indarbejdet høringssvarene samt øvrige input fra fagpersoner i kommunen og sender hermed den færdige tilbudsliste samt kravsspecifikation i en endelig høring blandt interesserede tilbudsgivere.

Formålet med denne anden høring er at udbedre eventuelle fejl eller uklarheder i udbudsmaterialet inden offentliggørelse.

Frist for eventuelle bemærkninger, rettelser eller tilføjelser til begge dokumenter er mandag den 9. aug.

Udbuddet forventes offentliggjort ultimo august.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det kommende udbud vil omfatte levering af forbrugsmaterialer til tandbehandling, forebyggelse og tandplejeartikler inden for følgende produktkategorier:

— Aftryk

— Bonding, emalje og dentin

— Bor (præparation og pudsning)

— Cementering

— Desinfektion og sterilisation

— Endodonti

— Engangsartikler

— Forebyggelse (profylakse)

— Fyldningshjælpemidler

— Fyldningsmaterialer

— Injektion

— Instrumenter, hånd

— Legetøj (gaver)

— Provisorier

— Røntgen

— Tørlægning.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
30/08/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2021

Send til en kollega

0.079