23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 127-335985
Offentliggjort
05.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Esbjerg Kommune på vegne af en række kommuner

Udbud af optik samt svagsynsafprøvning


Esbjerg Kommune på vegne af en række kommuner

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune på vegne af en række kommuner
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: René Larsen
E-mail: relar@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161445
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: René Larsen
E-mail: relar@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161445
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.esbjerg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Billund Kommune
CVR-nummer: 29 18 97 65
Postadresse: Jorden Rundt 1
By: Grindsted
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7200
Land: Danmark
Kontaktperson: René Larsen
E-mail: relar@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161445
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.billund.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fanø Kommune
CVR-nummer: 31210917
Postadresse: Skolevej 5-7
By: Fanø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6720
Land: Danmark
Kontaktperson: René larsen
E-mail: relar@esbjerg.dk
Telefon: +45 76161445
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fanoe.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Varde Kommune
CVR-nummer: 2918 9811
Postadresse: Bytoften 2
By: Varde
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6800
Land: Danmark
Kontaktperson: René Larsen
E-mail: relar@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161445
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vardekommune.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejen Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 38
Postadresse: Rådhuspassagen 3
By: Vejen
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: René Larsen
E-mail: relar@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161445
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vejen.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3bfb03d9-afa1-4e81-a7c0-75c9ead68e27/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3bfb03d9-afa1-4e81-a7c0-75c9ead68e27/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3bfb03d9-afa1-4e81-a7c0-75c9ead68e27/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af optik samt svagsynsafprøvning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af levering af optik samt svagsynsafprøvning til Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen Kommuner.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Medicinsk optisk

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33734000 Briller
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af levering af optik samt svagsynsafprøvning til Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen Kommuner.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 620 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Svagsyn

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33734000 Briller
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af levering af optik samt svagsynsafprøvning til Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen Kommuner.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 730 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen økonomiske kriterier.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Dokumentation for autorisation som optometrist for minimum en medarbejder pr. geografisk område. For delaftale 2 gælder, at der skal vedlægges dokumentation for svagsynskursus på minimum en medarbejder som mindst en gang om ugen kan foretage svagsynsafprøvninger i alle geografiske områder. I stedet for svagsynskursus kan dokumentation for 3 års arbejde med svagsynsområdet leveres.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Dokumentation for autorisation som optometrist for minimum en medarbejder pr. geografisk område. For delaftale 2 gælder, at der skal vedlægges dokumentation for svagsynskursus på minimum en medarbejder som mindst en gang om ugen kan foretage svagsynsafprøvninger i alle geografiske områder. I stedet for svagsynskursus kan dokumentation for 3 års arbejde med svagsynsområdet leveres.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/09/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/09/2021
Tidspunkt: 07:59
Sted:

Esbjerg

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Udbudskonsulent René Larsen åbner tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2021

Send til en kollega

0.031