23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 129-343702
Offentliggjort
07.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Udbud af MR-skanninger


Region Hovedstaden

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anna Lazareva
E-mail: anastasia.lazareva@regionh.dk
Telefon: +45 21307931
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300758&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300758&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af MR-skanninger

Sagsnr.: 21028401
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Hovedstaden udbyder en rammeaftale vedr. MR-skanninger på baggrund af sundhedsloven § 75 stk. 2.

Formålet med kontrakten er:

— at patienter, der henvises til udredning hos leverandøren, skal udredes indenfor én måned fra det tidspunkt, hvor den henvisende enhed, modtog henvisningen, jf. sundhedsloven § 82B.

— at patienter, der henvises til behandling hos leverandøren skal behandles indenfor én måned efter den dato, hvor den henvisende enhed, modtog henvisning eller fra det tidspunkt, hvor patienten er udredt, jf. sundhedslovens § 87.

I perioder hvor sundhedslovens § 82B og § 87 ikke finder anvendelse, er kontraktens formål det samme.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ydelsen består af MR-skanninger til nyhenviste elektive patienter.

Kontrakten, der vil blive indgået på baggrund af dette udbud, agtes indgået med forventeligt 2-4 tilbudsgivere.

Ordregiver agter således at indgå parallelle rammeaftaler med de 2-4 tilbudsgivere, der afgiver de bedste tilbud i henhold til tildelingskriteriet laveste pris.

Ordregiver har et årligt behov på op til 30 000 skanninger pr. år og vil tildele de parallelle rammeaftaler til så mange tilbudsgivere, som det er nødvendigt for at dække dette behov, dog højst 4 tilbudsgivere.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

- Yderligere option på forlængelse af kontrakt 3 x 12 måneder.

- Anslået værdi: 45 mio. DKK

- Maksimum værdi: 60 mio. DKK.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

— Sociale klausuler jf. pkt. 11.1 udbudsbetingelser.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal kunne arbejde med elektroniske henvisninger, leverandørs IT-system skal derfor inden kontraktstart certificeres af MedCom. Endvidere skal leverandørens it-system kunne samarbejde med kundens IT-system; RIS-PACS/Sundhedsplatformen. Se yderligere kontrakt pkt. 9.3.

Krav om at anføre navne samt faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten. Se yderligere kontraktbilag 3: Personlige forhold og faglig formåen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildelingskriteriet er det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet efter kriteriet:

- Laveste pris.

Vurderet på basis af de udbudte mængder samt priser og rabat oplyst i de modtagne tilbud.

Ordregiver vil tildele kontrakten til 2-4 tilbudsgivere

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 20/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af rammeaftale: 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2021

Send til en kollega

0.047