23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 134-357976
Offentliggjort
14.07.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Geodatastyrelsen

Vindere

(14.07.2021)
Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC)
Rockville

Tjenesteydelse


Geodatastyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Geodatastyrelsen
CVR-nummer: 62965916
By: Aalborg
NUTS-kode: DK0 Danmark
Land: Danmark
Kontaktperson: Claus Buus Jensen
E-mail: clbuu@gst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://gst.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tjenesteydelse

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I regi af IHO ønsker Geodatastyrelsen at gennemføre et pilotprojekt, som skal understøtte etablering af maritim geospatiel data infrastruktur (MSDI), samt implementeringen af S-100 standarden for marine data. Formålet med projektet er at undersøge, hvordan OGC’s, IHO’s og andre åbne standarder på det marine område kan understøtte indsamling og effektiv udveksling af informationer.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 100 000.00 USD
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I regi af IHO ønsker Geodatastyrelsen at gennemføre et pilotprojekt, som skal understøtte etablering af maritim geospatiel data infrastruktur (MSDI), samt implementeringen af S-100 standarden for marine data. Formålet med projektet er at undersøge, hvordan OGC’s, IHO’s og andre åbne standarder på det marine område kan understøtte indsamling og effektiv udveksling af informationer. Et andet formål er at afdække eventuelle mangler ved sådanne standarder, som påvirker effektiv udveksling af data, og komme med anbefalinger til evt. justeringer og ændringer. Derudover er det hensigten, at pilotprojektet resulterer i anbefalinger til en datainfrastruktur og en fremtidig løsning til distribution af data.

Det er hensigten, at resultaterne af projektet bliver præsenteret i en ”Engineering Report”, som vil være tilgængelig for deltagerne i projektet, IHO datainfrastruktur arbejdsgruppe samt for andre medlemmer af OGC.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Geodatastyrelsen ønsker at tildele kontrakten til OGC som følge af, at OGC som den oprindelige udgiver af de standarder, som skal vurderes i pilotprojektet, har unik specifik viden om disse standarder, deres fordele, ulemper og anvendelsesområder. OGC har derudover specifik viden om de nye standarder, som er ved at blive udviklet af OGC og til samspillet mellem de forskellige landes dataudveksling, som er nødvendig til gennemførelse af projektet. Derudover vil alene gennemførelse af projektet i IHO-regi ved anvendelse af OGC give adgang til marine data fra andre IHO-lande, som er en forudsætning for, at projektet kan gennemføres.

Det er vurderingen, at betingelsen om tekniske grunde er opfyldt, da kun OGC besidder den specifikke viden og knowhow til de eksisterende og nye standarder, som skal indgå i pilotprojektet, samt til samspillet (interoperabilitet) mellem de forskellige landes dataudveskling i forbindelse med anvendelsen af standarderne. Derudover er det kun opgaveløsning ved OGC, som kan sikre, at data fra andre lande inddrages i nødvendigt omfang.

Som oplyst er det en forudsætning for løsning af opgaven, at andre IHO medlemsstater deltager, da projektet angår udveksling af data mellem disse stater. Da andre staters deltagelse kun kan sikres ved gennemførelse af projektet i IHO-regi ved anvendelse af OGC, er det vores vurdering, at det ikke er muligt at opnå formålet med kontrakten på andre måder, fx ved at Geodatastyrelsen selv indgår en konsulentkontrakt herom. Derudover er der som oplyst ingen andre aktører, der har den specifikke viden om de standarder, som skal vurderes i projektet, som er nødvendig til at løse opgaven. Det vurderes heller ikke, at denne viden vil kunne tilegnes af andre aktører, således at de bliver i stand til at udføre opgaven, da den forudsætter detaljeret kendskab til opbygning af åbne standarder på det geospatielle område, deres fordele, ulemper, anvendelsesområdet samt samspillet mellem de enkelte landes dataudveksling.

Det er derfor vurderingen, at OGC’s specifikke viden og adgang til andre landes marine data medfører, at det er strengt nødvendigt at tildele kontrakten til OGC. Det vurderes derfor, at udbudslovens undtagelse om eneleverandørsituation kan finde anvendelse i den konkrete situation.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
17/05/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC)
By: Rockville
NUTS-kode: US United States
Land: USA
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 100 000.00 USD
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2021

Send til en kollega

0.036