23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 137-364826
Offentliggjort
19.07.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

(19.07.2021)
Siemens Healthcare A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup

1 stk. konventionelt DR-rum


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Kasper Færgemann
E-mail: kasper.qvist.faergemann@regionh.dk
Telefon: +45 20573433
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

1 stk. konventionelt DR-rum

Sagsnr.: 3155
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33111000 Røntgenapparatur
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. konventionelt DR-rum til Nordsjællands Hospital.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 177 600.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
33111800 Røntgendiagnostikanlæg
33124200 Udstyr til røntgendiagnostik
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. konventionelt DR-rum til Nordsjællands Hospital.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Ordregivers ufravigelige tekniske krav til udstyret:

- Ensartet billedresultat afdelingerne imellem i Hillerød og Frederikssund, så røntgenkontrolundersøgelser bliver reelt reproducerbare, hvilket sikrer en patientsikker og valid beskrivelse af undersøgelserne.

- Nødvendigheden af at kunne dele trådløse detektorer på tværs af systemer, som både sikrer en højere grad af fleksibilitet og stabilitet i driften, samt en mere effektiv produktion med højere oppetid.

- Aktivering af alle motorbevægelser samtidig, hvilket sikrer hurtig re-positionering, da systemets fysiske bevægemønster er bestemt ud fra rummets beskaffenhed.

- Hurtigt preview (under 2 sek.) efter optagelser på detektorer, som sikrer, at patienter der er svagelige eller mobilt handicappet kan kollaborere til selve undersøgelsen.

- Lille (1mm eller mindre) ”Stor fokus”, der sikrer høj rumlig opløsning og detaljering i billede ved undersøgelser (specielt inden for thorax-radiologi), hvor der trækkes en større strøm gennem røntgenrøret, og hvor det derfor bliver nødvendigt at skifte til ”Stor fokus”.

- En multifunktionsfjernbetjening, hvormed det er muligt at tilgå præinstallerede positioner; køre lejet op og ned; køre vægstand med rør op/ned; styre alle rørets bevægelser op/ned/til siden/rotation/kip; styre blænde lys og størrelse. Samlet set sikrer det et hurtigere arbejdsflow, og at det samlede antal undersøgelser i rummet opretholdes på et højt niveau.

- Mulighed for aflæsning af kipningsgrad på løs detektor. Ved sengeoptagelser, hvor detektoren er skjult under patienten, skal det være muligt at aflæse på røntgenrøret, hvor mange grader den løse detektor er kippet. Derved kan røret kippes tilsvarende, hvilket sikrer bedst mulige billedkvalitet.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
14/07/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Siemens Healthcare A/S
CVR-nummer: 88578228
Postadresse: Borupvang 9
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 177 600.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver påregner tidligst at indgå kontrakt med den i pkt. V.2.3) nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1.

Nærværende bekendtgørelse følges op af bekendtgørelse om indgået kontrakt.

Klage herover skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/07/2021

Send til en kollega

0.047