23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 139-368660
Offentliggjort
21.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Støtte til mikrobiologiske aktiviteter og kapacitetsopbygning med fokus på Covid-19 og influenza i EU/EØS, Vestbalkan og Tyrkiet. Laboratoriestøtte, undervisning og standardisering


European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
Postadresse: Gustav III:s Boulevard 40
By: Solna
NUTS-kode: SE Sverige
Postnummer: 16973
Land: Sverige
Kontaktperson: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ecdc.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8986
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8986
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation</div>
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Støtte til mikrobiologiske aktiviteter og kapacitetsopbygning med fokus på Covid-19 og influenza i EU/EØS, Vestbalkan og Tyrkiet. Laboratoriestøtte, undervisning og standardisering

Sagsnr.: OJ/2021/DPR/23477
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Det overordnede formål med dette udbud er at indgå en rammeaftale med henblik på at yde laboratoriestøtte til overvågning, beredskab og indsats over for Covid-19 og influenza samt specifikt at styrke kapaciteten inden for genetisk epidemiologi og bioinformatik vedrørende folkesundhed gennem tværfaglig undervisning, som er afgørende for indsatsen under en pandemi eller uventede større folkesundhedsbegivenheder.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 300 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Centraliseret laboratoriestøtte

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: SE Sverige
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette parti sigter mod at styrke kompetencerne og kapaciteterne inden for laboratorier og folkesundhed i forbindelse med tidlig påvisning, overvågning og reaktion på influenza- og SARS-CoV-2-vira.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 057 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Undervisning i genetisk epidemiologi og bioinformatik vedrørende folkesundhed

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
80561000 Undervisning på sundhedsområdet</span>
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: SE Sverige
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

De overordnede mål med undervisningen er at støtte landene med at opbygge deres kapacitet inden for genetisk epidemiologi og bioinformatik til folkesundhedsformål og at øge det tværfaglige samarbejde mellem bioinformatikere, epidemiologer og mikrobiologer i et land for at lette den rutinemæssige brug af genetisk information til overvågning, beredskab og reaktion på udbrud. Aktiviteterne skal også forbedre dataudvekslingen og samarbejdet mellem offentlige sundhedsinstitutioner og ECDC, og forbedrede netværksaktiviteter vil fremme grænseoverskridende samarbejde.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 243 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/09/2021
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/09/2021
Tidspunkt: 10:30
Sted:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Se internetadressen anført i punkt I.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/07/2021

Send til en kollega

0.032