23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 159-421132
Offentliggjort
18.08.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Aarhus Kommune

Vindere

Beskæftigelsesfremmende tilbud til jobsøgende i form af korte forløb, Jobsøgningslinjen

(10.01.2022)
Konsulenthuset ballisager A/S
Åbyhøj

Beskæftigelsesfremmende tilbud til jobsøgende i form af korte forløb, Jobsøgningslinjen

(10.01.2022)
Job Vision
Åbyhøj

Intensiveret beskæftigelsesindsats for dagpen-gemodtagere og jobparate kontanthjælpsmod-tagere over 30 år – personlig jobformidler

(10.01.2022)
Marselisborg Work & Life
Jens Baggesens Vej 90
8200 Aarhus N

Beskæftigelsesfremmende tilbud til jobsøgende i form af korte forløb, Jobsøgningslinjen

(10.01.2022)
Marselisborg
Aarhus N

Intensiveret beskæftigelsesindsats for dagpen-gemodtagere og jobparate kontanthjælpsmod-tagere over 30 år – personlig jobformidler

(10.01.2022)
Ramsdal
Caspers mullersgade 2-4
6000 Kolding

Intensiveret beskæftigelsesindsats for dagpen-gemodtagere og jobparate kontanthjælpsmod-tagere over 30 år – personlig jobformidler

(10.01.2022)
Konsulenthuset ballisager a/s
Søren Frichs Vej 40A,
8230 Åbyhøj

Jobsøgningslinjen for jobparate kontanthjælps-modtagere over 30 år

(10.01.2022)
JobVærkstedet ApS
Aarhus C

Beskæftigelsesfremmende tilbud til jobsøgende i form af korte forløb, Jobsøgningslinjen

(10.01.2022)
AS3 A/S
Viby J

Digital jobsøgningsplatform

(10.01.2022)
Konsulenthuset Ballisager A/S
Åbyhøj

Digital jobsøgningsplatform

(10.01.2022)
Myrup & Nyhauge ApS
Aalborg

Personlig jobformidler, jobsøgningslinjer samt digital jobsøgningsplatform


Aarhus Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Værkmestergade 15B
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette-Sasja Elkjær Krogsdal
E-mail: kmee@aarhus.dk
Telefon: +45 29209430
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/18d3ce56-081c-4eb9-8284-ab06a882597f/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/18d3ce56-081c-4eb9-8284-ab06a882597f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/18d3ce56-081c-4eb9-8284-ab06a882597f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/18d3ce56-081c-4eb9-8284-ab06a882597f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Personlig jobformidler, jobsøgningslinjer samt digital jobsøgningsplatform

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312300 Vejledning og rådgivning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af:

- Intensiveret beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år – personlig jobformidler

- Beskæftigelsesfremmende tilbud til jobklare i form af korte forløb, Jobsøgningslinjen

- Digital jobsøgningsplatform

- Beskæftigelsesfremmende tilbud for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, Jobsøgningslinjen, kontakthjælp.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 43 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Personlig jobformidler

Delkontraktnr.: Personlig jobformidler
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
85312310 Vejledning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af intensiveret beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år – personlig jobformidler.

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 16 a, stk. 3 skal kommunen, senest når en dag- pengemodtager har været ledig i sammenlagt 16 måneder, tilbyde dagpengemodtageren en såkaldt intensiveret beskæftigelsesindsats.

Indholdet af den intensiverede indsats kan bestå af tildeling af en personlig jobformidler, hyppigere samtaler og virksomhedsrettede tilbud.

Udbuddet omfatter levering af en målrettet og intensiv indsats i form af hyppige, individuelle samtaler evt. i kombination med workshops eller lignende samt iværksættelse af virksomhedsrettede tilbud. Målgruppen for udbuddet er primært dagpengemodtagere, men der kan løbende visiteres jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2023
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

De fremtidige rammeaftaler kan forlænges i op til 2x12 måneder à en eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Jobsøgningslinjen

Delkontraktnr.: Jobsøgningslinjen
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
85312310 Vejledning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af korte forløb til jobsøgende – Jobsøgningslinjen. Målgruppen er primært dagpengemodtagere med korte, mellemlange og lange videregående uddannelser samt faglærte og ufaglærte. Målgruppen har primært en ledighedslængde fra 0-26 uger. Det kan også forekomme, at der visiteres kontanthjælpsmodtagere samt selvforsørgende. Målsætningen er at øge den jobsøgendes mulighed for hurtigt at komme i varig ordinær beskæftigelse.

Overordnet er målet:

• At flest mulige kommer i varig ordinær beskæftigelse.

• Størst mulig klarhed over den jobsøgendes egne kompetencer samt en klar plan for den videre jobsøgning.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2023
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

De fremtidige rammeaftaler kan forlænges i op til 2x12 måneder à en eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Digital jobsøgningsplatform

Delkontraktnr.: Digital jobsøgningsplatform
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
85312310 Vejledning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af et digitalt tilbud i form af en jobsøgningsplatform, som er tilgængelig for brugerne døgnet rundt. Tilbuddet skal kunne integreres i medarbejdernes løbende kontaktforløb med de jobsøgende og skal derfor kunne tilgås af både jobsøgende og jobcentermedarbejdere. Målgruppen er jobsøgende med korte, mellemlange og lange videregående uddannelser, faglærte, ufaglærte, jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år samt jobsøgende med international baggrund. Målsætningen er at øge de jobsøgendes kompetencer inden for jobsøgning med det mål, at de hurtigere kommer i varig ordinær beskæftigelse.

Overordnet er målet, at de jobsøgende:

• får klarhed over egne kompetencer med henblik på at øge faglig og geografisk mobilitet i jobsøgningen

• bliver stærkere i brug af virksomhedsvendte aktiviteter såsom opsøgende kontakt og brug af netværk

• udvikler deres generelle redskaber inden for jobsøgning

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2023
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

De fremtidige rammeaftaler kan forlænges i op til 2x12 måneder à en eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Jobsøgningslinjen, kontakthjælp

Delkontraktnr.: Jobsøgningslinjen, kontakthjælp
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
85312310 Vejledning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af korte forløb til jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere over 30 år. Målgruppen er jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere over 30 år. Målgruppen har primært en ledighedslængde fra 0-26 uger. Målsætningen er at øge den jobsøgendes mulighed for hurtigt at komme i varig ordinær beskæftigelse.

Overordnet er målet:

• At flest mulige kommer i varig ordinær beskæftigelse

• Størst mulig klarhed over den jobsøgendes egne kompetencer med henblik på udarbejdelse af eget CV, Jobnet-CV samt plan for den videre jobsøgningsproces

• At flest mulige bliver fortrolige med at bruge digitale jobsøgningsværktøjer, herunder Jobnet, Joblog og selvbooking

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2023
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

De fremtidige rammeaftaler kan forlænges i op til 2x12 måneder à en eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

På delaftale 1 ønsker udbyder at prækvalificere 3-6, på delaftale 2 ønsker udbyder at prækvalificere 4-8, på delaftale 3 ønsker udbyder at prækvalificere 2-4, på delaftale 4 ønsker udbyder at prækvalificere 2-4.

Aarhus Kommune ønsker ikke at prækvalificere ansøgere, der er omfattet af én eller flere udelukkelsesgrunde i Udbudsloven §§ 135-137. AAK ønsker at prækvalificere ansøgere som er egnet i relation til det udbudte område. Vurderingen foretages i forhold til ansøgerens økonomiske og finansielle formåen samt tekniske og faglige formåen. I forhold til økonomisk og finansiel formåen vil udbyder ved vurderingen af ansøgers økonomiske og finansielle formåen lægge vægt på i hvilken grad ansøgers økonomi ser stabil og fornuftig ud. I forhold til teknisk og faglig formåen tillægges det vægt, at ansøger har erfaring fra sammenlignelige leverancer.

Delaftale 1 ønskes indgået med 3, Delaftale 2 ønskes indgået med 4, Delaftale 3 ønskes indgået med 2, Delaftale 4 ønskes indgået med 1.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder et CSR-bilag som bl.a. indeholder klausuler, etik og socialt ansvar.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1564
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Rammeaftale vil blive tildelt de tilbudsgivere, der afgiver det for udbyder økonomisk mest fordelagtige tilbud, ud fra tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor underkriterierne pris vægtes med 30 pct. og underkriteriet kvalitet vægtes med 70 pct. Tildeling af kontrakter under rammeaftalen sker efter direkte tildeling på grundlag af behovsmodellen.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 15/09/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Både prækvalifikationsbetingelser og udbudsbetingelser vil være tilgængelige i Ethics fra bekendtgørelsestidspunktet.

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis ansøgere er omfattet af én eller flere udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 135-137.

For at godtgøre at én eller flere af ovennævnte udelukkelsesgrunde ikke er til stede, skal ansøgeren afgive en erklæring på tro og love i ansøgningskabelon som vedlagt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/08/2021

Send til en kollega

0.078