23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 164-430469
Offentliggjort
25.08.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Nordjylland

Fællesudbud vedr. produkter til NPWT


Region Nordjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Nørgaard
E-mail: c.anholm@rn.dk
Telefon: +45 61137936
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Anholm Nørgaard
E-mail: c.anholm@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rm.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Anholm Nørgaard
E-mail: c.anholm@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Anholm Nørgaard
E-mail: c.anholm@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionh.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=305869&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=305869&B=REGIONNORD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fællesudbud vedr. produkter til NPWT

Sagsnr.: U134CAN21
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet er et fællesudbud af produkter til brug ved NPWT (Negative Perssure Wound Therapy). I fællesudbuddet deltager Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Nordjylland. Region Midtjylland er med på option.

Ordergiver har til hensigt at indgå aftale med én eller flere leverandører pr. delaftale. Delaftale 1 og 2 forventes indgået med 1 leverandør pr. delaftale. Delaftale 3 forventes indgået med 2 leverandører.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 42 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Stationær og bærbar pumpe inkl. kanister og sårfyldningsmateriale til indlagte og ambulante patienter herunder abdominal

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af produkter til brug ved NPWT (Negative Perssure Wound Therapy). Ordergiver har til hensigt at indgå aftale med én eller flere leverandører pr. delaftale. Delaftale 1 og 2 forventes indgået med 1 leverandør pr. delaftale. Delaftale 3 forventes indgået med 2 leverandører.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 36 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Midtjylland er med på option.

Fristen for udnyttelsen af optionen er 01.01.2024.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det maksimale træk på delaftale 1 er;

DKK 43.920.000

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Stationær pumpe til skylleterapi inkl. kanister og sårfyldningsmateriale

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af produkter til brug ved NPWT (Negative Perssure Wound Therapy). Ordergiver har til hensigt at indgå aftale med én eller flere leverandører pr. delaftale. Delaftale 1 og 2 forventes indgået med 1 leverandør pr. delaftale. Delaftale 3 forventes indgået med 2 leverandører.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Midtjylland er med på option.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det maksimale træk på delaftale 2 er;

DKK 5.040.000

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bærbar pumpe, en-patientsystem inkl. batteri, kanister og sårfyldningsmateriale

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af produkter til brug ved NPWT (Negative Perssure Wound Therapy). Ordergiver har til hensigt at indgå aftale med én eller flere leverandører pr. delaftale. Delaftale 1 og 2 forventes indgået med 1 leverandør pr. delaftale. Delaftale 3 forventes indgået med 2 leverandører.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Midtjylland er med på option.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det maksimale træk på delaftale 3 er;

DKK 1.440.000

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder klausuler vedr.

- socialt ansvar, se Udkast til Kontrakt pkt. 18,

- mærkning & miljø, se Udkast til Kontrakt pkt. 6

Se i øvrigt udbudsbetingelsernes pkt. 11.7.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 093-241021
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/09/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/09/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrund skal tilbudsgiver tillige erklære ikke at være omfattet af følgende udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1,

nr. 2 (vedr. konkurs mv.)

Ordregiver opfordrer Tilbudsgiver til at stille opklarende spørgsmål, såfremt Tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav, kontraktvilkår eller udbudsmaterialet i øvrigt.

Såfremt Tilbudsgiver finder, at der er væsentlige uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, opfordres Tilbudsgiver til hurtigst muligt at gøre Ordregiver opmærksom herpå, og Ordregiver vil i så fald overveje at ændre det pågældende forhold, såfremt det er muligt inden for de udbudsretlige rammer.

Spørgsmål sendes til Ordregiver via spørgsmål og svar-modulet i CTM, jf. pkt. 2 i Udbudsbetingelser.

Spørgsmål, der er Ordregiver i hænde inden den i tidsplanen anførte frist for spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. pkt. 4 i Udbudsbetingelser, vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, kan alene forventes at blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare spørgsmålene senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, kan ikke forventes at ville blive besvaret.

I dette udbud deltager; Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland.

Med på option er; Region Midtjylland.

Ad punkt II.1.5): Rammeaftalens anslåede værdi er 42.000.000 DKK [= beløb i punkt II.1.5)] – 50.400.000 DDK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden omkring rammeaftalens reelle værdi. Intervallets nedre grænse er udtryk for Region Hovedstadens, Region Sjællands, Region Midtjyllands og Region Nordjyllands mest kvalificerede skøn over rammeaftalens anslåede værdi på nuværende tidspunkt, baseret på disse regioners historiske forbrug. Intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Hver regions forholdsmæssige andel fremgår af Kontraktbilag 3, Tilbudslisten.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. udbudslovens § 171, stk. 4

Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds klagevejledning https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/08/2021

Send til en kollega

0.047