23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 166-432847
Offentliggjort
27.08.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Midtjylland

Kardiorespiratorisk monitoreringsudstyr


Region Midtjylland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Madsen
E-mail: Mads.B.Madsen@stab.rm.dk
Telefon: +45 30449957
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309463&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kardiorespiratorisk monitoreringsudstyr

Sagsnr.: 1-23-4-101-75-21
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33195110 Respirationsmonitorer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Høring af udbudsmateriale i forbindelse med kommende udbud af kardiorespiratorisk monitoreringsudstyr til Region Midtjylland.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Midtjylland udbyder ultimo 2021 levering af kardiorespiratorisk monitoreringsudstyr til Respirationscenter Vest på AUH.

For at sikre, at der ikke udelukkes tilbud pga. uhensigtsmæssige krav og for at få markedets kommentarer til det foreløbige materiale, igangsættes en høring af det foreløbige udbudsmateriale.

Vi indbyder hermed potentielle tilbudsgivere til at gennemgå høringsmaterialet og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Kommentarerne kan skrives direkte ind i de pågældende dokumenter, eller I kan sende dem i en fil for sig. Kommentarerne bedes indeholde uddybende forklaringer til forbedringer. Høringssvarene skal henvise til hvilket punkt/afsnit i materialet kommentaren vedrører, eks. Kontraktbilag 2 – Kravspecifikation pkt. 3.1.

Høringsmaterialet består af:

• Udkast til udbudsbetingelser

• Udkast til kontrakt

• Kontraktbilag 1 – Kravspecifikation

• Uddrag af Kontraktbilag 3 – Tilbudsliste

Høringssvarene skal fremsendes senest mandag d. 6. september 2021. Svarene kan sendes via EU-Supply eller til mads.b.madsen@stab.rm.dk.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
20/09/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/08/2021

Send til en kollega

0.031