23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 171-445772
Offentliggjort
03.09.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

(03.09.2021)
Carl Zeiss A/S
Bregnerødvej 133
3460 Birkerød

Refraktiv laser kirurgi, indkøb af udstyr


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Skodborg
E-mail: christian.skodborg@regionh.dk
Telefon: +45 40465620
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Refraktiv laser kirurgi, indkøb af udstyr

Sagsnr.: 21051192
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33169100 Kirurgisk laser
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Hovedstaden agter at foretage indkøb af to lasere, samt støtte udstyr, til Rigshospital Glostrups Øjenafdeling, ved direkte ordretildeling til Carl Zeiss A/S, idet det antages, at der foreligger en eneleverandør situation, som tillader anvendelse af Udbudslovens §80 stk. 3.

Udstyret til behandling af refraktionsfejl og uregelmæssige hornhinder skal udskiftes pga. alder, idet leverandøren Carl Zeiss ophører med at kunne tilbyde service til det eksisterende udstyr.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 800 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33160000 Operationsteknik
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Glostrup Hospital

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden agter at foretage indkøb af to lasere, samt støtte udstyr, til Rigshospital Glostrups Øjenafdeling, ved direkte ordretildeling til Carl Zeiss A/S, idet det antages, at der foreligger en eneleverandør situation, som tillader anvendelse af Udbudslovens §80 stk. 3.

Udstyret til behandling af refraktionsfejl og uregelmæssige hornhinder skal udskiftes pga. alder, idet leverandøren Carl Zeiss ophører med at kunne tilbyde service til det eksisterende udstyr.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Region Hovedstaden agter at foretage indkøb af to lasere, samt støtte udstyr, til Rigshospital Glostrups Øjenafdeling, ved direkte ordretildeling til Carl Zeiss A/S, idet det antages, at der foreligger en eneleverandør situation, som tillader anvendelse af Udbudslovens §80 stk. 3.

Udstyret til behandling af refraktionsfejl og uregelmæssige hornhinder skal udskiftes pga. alder, idet leverandøren Carl Zeiss ophører med at kunne tilbyde service til det eksisterende udstyr.

Antagelsen om eneleverandør situation, bygger på nedenstående forhold, som Region Hovedstaden ikke har kunne finde andre leverandører der kan opfylde på en tilfredsstillende måde:

• Indenfor subspecialet refraktiv kirurgi er der tradition for betydelig erfaringsudveksling samt forskningssamarbejde med øjenafdelingerne på Aarhus universitetshospital og Odense universitetshospital.

Opretholdelsen af kontinuiteten i dette samarbejde forudsætter nær-identisk udstyr på de tre afdelinger. Der er i dag Carl Zeiss udstyr på alle tre afdelinger, hvorfor indkøb af udstyr fra en anden leverandør vil skade samarbejdet og potentielt medføre en forringelse i behandlingskvaliteten og patientsikkerheden.

• Behandling af uregelmæssige hornhinder er en højt specialiseret funktion (HSF10) i henhold til oftalmologiens specialeplan. Det er væsentligt, at behandling indenfor dette område dels kan opretholdes og dels har særlig høj faglig kvalitet. Dette sikres ved at bygge behandling på erfaring fra det nuværende Zeiss udstyr og videre til det nye Zeiss udstyr. Denne kontinuitet antages ikke at kunne sikres med udstyr fra en anden leverandør, på tilfredsstillende måde.

• Det nye udstyr skal kunne integreres med det eksisterende udstyr, CRS-Master, til behandlings-/operationsplanlægning, hvilket antages kun at være muligt med det nye udstyr fra Carl Zeiss.

• Der anvendes i dag en netværkstilkobling, Harmony fra TopCon, til overførsel af data til Sundhedsplatformen. Denne opkobling er dannet specielt til eksisterende Zeiss udstyret og vil kunne anvendes af det nye udstyr, men antageligt ikke af andre leverandører.

• Driften og vedligeholdelsen af udstyret forudsætter at der ved service behov, kan være ’Field Service Engineers’ på afdelingen samme dag eller dagen efter. Ligesom der skal kunne ydes applikations specialist støtte på samme måde, ved behov. I fraværet af andre leverandører i Region Hovedstadens nærområde, antages det at Carl Zeiss A/S er eneste leverandør der kan yde denne støtte.

Region Hovedstaden antager endvidere, at det kommercielt vil være vanskeligt for en anden leverandør at afgive et konkurrencedygtigt tilbud, da der ved et udbud vil skulle ske inddragelse af transaktions-omkostninger ved evalueringen. Disse transaktionsomkostninger er.

• Omkostninger, til integration med eksisterende netværk og behandlings-/operationsplanlægning udstyr, efteruddannelse af personale, validering af behandlingsresultater og lign.

• Omkostninger til øget brug af udvisitering i overgangsperioden, pga. nedgangen i afdelingens udrednings- og behandlingskapacitet, mens kravene til afdelingen vedr. udrednings- og behandlingsgaranti vil være uændret.

Ligeledes vil en leverandør skulle etablere service og applikations støtte nær Rigshospitalet Glostrup, for at kunne yde den efterspurgte støtte.

På baggrund af ovenstående har Region Hovedstaden konkluderet, at der foreligger en eneleverandør situation der tillader anvendelsen af §80 stk. 3, som grundlag for en direkte ordre tildeling.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
31/08/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Carl Zeiss A/S
Postadresse: Bregnerødvej 133
By: Birkerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 800 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Vejledning (slettes inden offentliggørelse): Du skal slette den tekst, der ikke passer på udbuddet.

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Tildeling af ordre efter miniudbud baseret på rammeaftale: 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

Tildeling af rammeaftale) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/08/2021

Send til en kollega

0.047